Lumitester PD-30 mérőműszer használata az állományvédelemben

Levéltárunk Állományvédelmi főosztálya munkája hatékonyságának növelése érdekében tesztelésre kapott egy Lumitester PD-30 mérőműszert.

Budapest Főváros Levéltára évente 6-800 iratfolyóméternyi maradandó értékű levéltári iratot vesz át különböző állami és önkormányzati intézményektől, gazdasági társaságoktól, egyesületektől és magánszemélyektől, és állományvédelmi műhelyének mintegy 36.000 ifm védelméről kell gondoskodnia. A levéltár 2013-tól folyamatosan működtet egy laboratóriumot a beérkező levéltári anyag mikrobiológiai ellenőrzésére. A papír felületéről vett penészgomba mintákat a MSZ ISO 21572-132013 szabvány alapján egyesével maláta-agaron tenyésztjük ki, és vizsgáljuk meg. A gombák aktivitásának eredménye öt nap múlva érzékelhető, a gombák növekedésnek indulnak és láthatók a gombatelepek (micellátumok) a táptalajon. Amennyiben az irat gombafertőzött, nem kerülhet a levéltári iratoknak állományvédelmi előírások szerinti állandó hőmérsékleti és légnedvességi körülményeket biztosító raktárba.

Az eddigi munkánk hatékonyságának növelése érdekében tesztelésre kaptunk egy Lumitester PD-30 mérőműszert. A műszer egy perc alatt képes megmérni a mikroorganizmusok életműködését jelző ATP/AMP (Adenozin-trifoszfát/Adenozin-monofoszfát) szintet. Az ATP-AMP mérés technológia alapja egy természetes enzimatikus láncreakció. Az előállított fény arányos az ATP-AMP mennyiséggel, és így lehet Luminométerrel számszerűsítve mérni. Az AMP egy termék, amely az ATP-ből keletkezik hőkezelés vagy fermentálás hatására. A Lumitester PD30 egy ATP regeneráló enzim, a PPDK (Piruvát-ortofoszfát-dikináz) segítségével méri mind az ATP és az AMP mennyiségét. A módszer így nagyobb érzékenységet ad, mint más, kizárólag ATP mérésen alapuló biolumineszcenciás módszerek.

A mérőműszert teszteltük ofszet, gombafertőzött papírokon és könyveken. A mért értékek 0-100 RLU voltak a nem fertőzött mintákon és 500-4500 RLU a gombafertőzötteken. A mérés gyors és hatékony. A Lumitester PD-30 műszerrel forgalmazott LuciPac pen mintavevő pálcikával levesszük a mintát, összerázzuk, és a készülékbe helyezzük. Két perc alatt megtudhatjuk a mintáról, hogy fertőzött-e az irat vagy sem. A restaurátorok nemcsak a beérkező minták fertőzöttségének eldöntésére, hanem a raktárban őrzött iratok fertőtlenítésének szükségességére is választ kaphatnak kevesebb, mint öt perc alatt. A műszer alkalmas további vizsgálatok elvégzésére, pl. különböző papírok és fertőtlenítőszerek hatékonyságának összehasonlítására, a műtárgy fertőtlenítés eredményességének kimutatására. Magyarországon közgyűjteményben először Budapest Főváros Levéltára laboratóriumában került tesztelésre a Lumitester PD-30 műszer.

P. Holl Adrien

Állományvédelmi főosztályvezető

Budapest Főváros Levéltára

Penészfertőzött minta mérése