Biró Aurél

III. Iratőrző Főosztály
főlevéltáros, tanácsos
biroarm@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7539

Publikációk

Önálló kötet

Biró Aurél: Farkasréti római katolikus egyházközség története. Budapest, 2009, Tarsoly Kiadó, 62 p. (Hegyvidéki Históriák)

Biró Aurél, Hegedűs Zsolt: A Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia története. Budapest, 2010, Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia, 67 p.

Biró Aurél: Historia Domus, 1993–1996. Farkasréti Plébánia története. Budapest, 2010

Biró Aurél: Kelenvölgy – Szentháromság Plébánia története. Budapest, 2010, Julianus Útikönyvek Kiadója. (Julianus füzetek)

Biró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai. Budapest, 2014, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria, 247 p.

Szűz Mária-ábrázolású zászlók 2. Templomi, cserkész és iskolai zászlók. 16–21. század. (Társszerző: Seremetyeff-Papp János). Budapest, 2016, Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár.

A Szent Imre (Katolikus) Főiskolai Internátus Egyesület által fenntartott budapesti Szent Imre Kollégiumok. Pápa, 2016, Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár.

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézeteinek története 1871–2015. Budapest, 2015, Isteni Szeretet Leányai Kongregációja Kiadása.

CD-ROM

Biró Aurél: Budapest szűzmáriás zászlói a XVI–XXI. század között. Budapest, 2008, Farkasréti Mindenszentek Alapítvány

Biró Aurél: Két budai római katolikus plébánia története. Budapest, 2012, Farkasréti Mindenszentek Plébánia

Tanulmányok

Biró Aurél: Budapest szűzmáriás zászlói a XVI–XXI. század között. In Szent Kereszt, 2007. 1. sz. 8–9. p.

Biró Aurél: Budapest szűzmáriás zászlói a XVI–XXI. század között. In Magyar Világkép Kutató, 2009. 1. sz. 5–14. p.

Biró Aurél: A Clark Ádám által tervezett sas-hegyi Weber/Saxlehner palota kápolnájának pusztulása. In Magyar Sion, 2010. 2. sz. 233–242. p.

Biró Aurél: Megrepedt Farkasrét háromszáz éves lélekharangja. In Szegletkő, 2010. 3. sz. 12–13. p.

Biró Aurél: A budapesti Szent Rókus Egyházközség harangjainak és zászlójának megszentelése,1926. május 16. In Magyar Sion, 2011. 2. sz. 291–294. p.

Biró Aurél: A Szent István Király Bazilika zárókő letételének forrás közlése. In Szegletkő, 2011. 4. sz. 22–23. p.

Biró Aurél: A farkasréti zászlók története. In Szegletkő, 2011. 4. sz. 18–21. p.

Biró Aurél: Magyarok Nagyasszonya ábrázolás egyes Budapesten őrzött zászlókon. In Beke Margit (szerk.): Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, V. Budapest, 2011, Szent István Társulat, 25–44. p.

Biró Aurél: Megrepedt Farkasrét 300 éves lélekharangja. In Magyar Sion, 2011. 1. sz. 129–132. p.

Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János: Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók I. In Magyar Sion, 2012. 2. sz. 229–258. p.

Biró Aurél: Regnum Marianum templom alapítás iratai, 1926. Szó szerinti forrásközlés. In Magyar Sion, 2012. 1. sz. 91–92. p.

Biró Aurél: Szent Angyalok-templom története. In Angyalvár, 2013. december 25. 12–14. p.

Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János: Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók II. In Magyar Sion, 2013. 1. sz. 111–123. p.

Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János: Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók III. In Magyar Sion, 2013. 2. sz. 243–273. p.

Biró Aurél: A Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 1. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 185–194. p.

Biró Aurél: A Farkasréti Mindenszentek Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 1. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 325–337. p.

Biró Aurél: A Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 1. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 338–348. p.

Biró Aurél: A Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 1. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 366–372. p.

Biró Aurél: A Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 1. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 459–469. p.

Biró Aurél: A Kelenvölgyi Szentháromság Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 1. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 484–492. p.

Biró Aurél: A Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia. In Beke Margit(szerk.) Katolikus Budapest. 2. Budapest, 2013, Szent István Kiadó. 751–759. p.

Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János: Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók IV. In Magyar Sion, 2014. 1. sz. 73–104. p.

Biró Aurél, Seremetyeff-Papp János: Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók V. In Magyar Sion, 2014. 2. sz. 225–253. p.

Biró Aurél: Újabb adalékok a farkasréti Mindenszentek Plébánia történetéhez. In Szegletkő, 2014. 1. sz. 20–25. p.

Biró Aurél: Vörösterror a Hegyvidéken 1919-ben. In Tanulmányok a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény 40. évfordulójára. Budapest, 2014, Tarsoly Kiadó, 22–42. p. (Hegyvidéki Históriák)

Szent Imre Kollégium története. In. Lépcső. 2016. 179. szám. 4–5. o.

Piarista gimnázium, általános iskola és hittudományi főiskola. Kézirat. 2016. A főegyházmegye felkérésére a készülő Katolikus budapesti iskolák című kötethez.

Újabb gyűjtésű Szűz Mária-ábrázolású zászlók. (társzerző: Seremetyeff-Papp János) In: Magyar Sion. Új folyam. X. (LII.) 2016/1. Egyházi tudományos folyóirat. Esztergom–Pozsony. 2016, Kiadja a Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ megbízásából a Glória Kiadó. 207–217. o.

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézeteinek története 1871–2015. In: Honismeret. 2016/2. 110–111. o.

Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók VII. (társzerző: Seremetyeff-Papp János) In: Magyar Sion. Új folyam. IX. (LI.) 2015/2. Egyházi tudományos folyóirat. Esztergom–Pozsony. 2015, Kiadja a Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ megbízásából a Glória Kiadó. 255–274. o.

Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók VI. (társzerző: Seremetyeff-Papp János) In: Magyar Sion. Új folyam. IX. (LI.) 2015/1. Egyházi tudományos folyóirat. Esztergom–Pozsony. 2015, Kiadja a Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ megbízásából a Glória Kiadó. 101–127. o.

Kiállítások

Budapest szűzmáriás zászlói a XVI–XXI. század között. XII. Kerületi Művelődési Központ, 2007. január 09–18.

Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Cafe Dorottya, 2012. szeptember 16.–2012. szeptember 30.

Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, 2013. szeptember 18.–2013. október 16.

Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Esztergom. Prímás Pince,2014. június 21. – július 20.

Szűz Máriás zászlók fotókiállítás és könyvbemutató. Szakrális Művészeti Hetek. Budapest, Józsa Judit Galéria. 2016. szeptember 17. – október 19. + Fidelio. 2016/10. 39. o.

Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Budapest, Szent Imre Gimnázium. 2015. szeptember 23. – szeptember 30. + Előadás. Fidelio. 2015/18. 41. o.

Előadások

Biró Aurél: Budapest szűzmáriás zászlói a XVI–XXI. század között. Elhangzott a XII. Kerületi Művelődési Központban, 2007. január 9-én.

Magyarok Nagyasszonya-ábrázolás a Budapesten őrzött zászlókon. Elhangzott az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága, a Prímási- és Főkáptalani Levéltár, a Keresztény Múzeum, és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által rendezett Egyházi Heraldikai Emlékeink Nyomában címűkonferencián Esztergomban, 2010. szeptember 15-én.

Biró Aurél: Szent István király korona felajánlásának ábrázolása a Budapesten őrzött zászlókon. Elhangzott a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2010. október 14-én.

Biró Aurél: Szűz Mária-ábrázolások a fővárosban őrzött iskolai zászlókon. Elhangzott aZászlómúzeumban a Magyarországi Zászló Társaság és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által rendezett VII. Vexillológiai Napon, 2011. április 2-án

Szűz Mária-ábrázolások a fővárosban őrzött ipartársulati, ipartestületi és szakegyleti zászlókon. Elhangzott a Zászlómúzeumban a Magyarországi Zászló Társaság és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által szervezett VIII. Vexillológiai Napon, 2011. november 12-én.

Szűz Mária-ábrázolása a Budapesten őrzött cserkészzászlókon. Elhangzott aZászlómúzeumban a Magyarországi Zászló Társaság és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által rendezett IX. Vexillológiai Napon, 2012. május 5-én

Biró Aurél: Hitélet Farkasréten az Árpád-kortól a napjainkig. Elhangzott a Múzeumok Éjszakája rendezvényénFarkasrét–Mindenszentek Plébánián, 2012. június 23-án

Biró Aurél: Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Elhangzott aCafe Dorottyában, 2012. szeptember 16-án

Büntetőperek a Horthy-korszakban (1919-ben). A vörös őrség és a Cserny-féle terrorista csapatok központjai. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára levéltári napján, 2012. november 16-án

1919–1945 között használt Szűz Mária-ábrázolású katonai zászlók. Elhangzott a Szakrális Művészeti Hetek keretébenBudapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatban, 2013. szeptember 18-án

Vörös terror a Hegyvidéken 1919-ben. Elhangzott aMOM Művelődési Házban, 2013. november 21-én, a 40 éves a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény című rendezvényen

A templomi zászlók típusai, részei, szentelésüknek módja, és elhelyezésük a templomban. Elhangzott aZászlómúzeumban a Magyarországi Zászló Társaság és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által szervezett X. Vexillológiai Napon, 2012 november 24-én.

Szűz Máriás zászlók. Elhangzott Esztergomban a Prímás Pincében, a Szakrális Művészeti Hetek rendezvénysorozat keretében 2014. június 21-én

A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai. ElhangzottBudapesten, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galériában, 2014. december 9-én

A Szent Imre (Katolikus) Főiskolai Internátus Egyesület által fenntartott budapesti Szent Imre Kollégiumok. Szent Imre Gimnázium, Budapest, 2016. december 8.

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézeteinek története 1871–2015. Budapesti Honismereti Társaság. 2016. május 4.

1848–1849-es honvédzászlók. Gazdagrét–Törökugrató Általános Iskola. 2016. március 9.

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja budapesti intézeteinek története 1871–2015. BFL + programsorozat. 2015. október 15.

A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai. Budapest. Szent Margit Gimnázium. 2015.

Cikkek

Biró Aurél, Szécsényi Mihály: A megdicsőült szentek ikonjai. Találkozás Henneberg Mária festőnővel. In Napi Magyarország, 1999. 175. sz. 14. p.

Biró Aurél: Előkerült az esztergomi tűzoltók egykori zászlaja. In Hídlap. Hetilap határok nélkül, 2010. 38. sz. 8. p.

Biró Aurél: Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Cafe Dorottya. 2012. szeptember 16-30. In. Fidelio, 2012. 24. sz. 20. p.

Biró Aurél: Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. 2013. szeptember 18.–2013. október 16. In Fidelio, 2013. 20. sz. 31. p.

Biró Aurél: Szűz Máriás zászlók. Szakrális Művészeti Hetek. Esztergom. Prímás Pince. In Fidelio, 2014. 14. sz. 87. p.

Riportok, rádió- és tévéinterjúk

Hitvalló. In: Mária Rádió. 2016. szeptember 18. 16. óra.