Dr.

Gerhard Péter

VII. E-levéltári és Informatikai Osztály
osztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos
gerhardp@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7524

Publikációk

Önálló kötet

Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. Budapest, 2019, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 371 p.

Tanulmányok

Los inmigrantes a Catalunya. A bevándorlók Katalóniában. MTA PTI, Budapest, 2000.

Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban. Fest Imre és Edmund Steinacker esete. In Aetas, 2008. 3. sz. 25–45. p.

Az 1878-as és az 1881-es országgyűlési képviselő-választások a budapesti IX. választókerületben. In Fons, 2008. 4. sz. 375–424. p.

Identitáskeresés Frankenburg Adolf és Rákosi Jenő önéletírásaiban. In Sic Itur ad Astra, 2009. 60. sz. 23–40. p.

Váradi Antal és Herczeg Ferenc asszimilációja önéletírásaik tükrében. In Gaál Attila szerk.: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 31. Szekszárd, 2010, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 435–484. p.

A politika személyessége. In Budapesti Negyed, 2010. 68. sz. 181–209. p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1957 és 1962 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 1. köt. 1957. június 8. – 1962. október 22.

A választás topográfiája. Az 1878-as pesti országgyűlési képviselő-választás korteshadjáratának térhasználata. In Korall, 2011. 45. szám, 136–161. p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1980–1989 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24.

Gerhard Péter et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2013. 1. sz. 211–293. p.

Beszámoló az ICA 2. éves konferenciájáról. In: Levéltári Szemle 65. évf. 2015. 3. sz. 47–54. p.

Kutatási tájékoztató a spanyolországi levéltárakhoz. MLP Tanulmányok, 2016.

tovább >>

Jogszerű kampánykiadás vagy választási visszaélés? Egy peranyag tanulságai. In: Korall 18. évf. 2017. 67. szám, 93–106. p.

A fővárosi képviselőjelöltek a dualizmus korai időszakában. In: Korall 18. évf. 2017. 70. szám, 163–185. p.

Boross István – Gerhard Péter – Horváth J. András – Laczlavik György – Lux Zoltán – Sipos András: Iratképzők – maradandó értékű iratok – levéltárak. Problématérkép. In: Levéltári Szemle, 2019. 4. szám, 5–27. p.

Jogászokat a parlamentbe? A főváros országgyűlési képviselői 1861 és 1918 között. In: Pap József – Ballabás Dániel (szerk.): Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon I. Parlamentarizmustörténeti tanulmányok. Eger, 2020, EKE Líceum, 89–107. p.

Fővárosi érdekképviselet a korai dualizmus országgyűlésein. In: H. Németh István – Dobszay Tamás – Szijártó István – Pap József (szerk.): Rendi országgyűlés, polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig. Budapest, 2020, Magyar Nemzeti Levéltár, 503–525. p.

Az egyesülő Budapest közigazgatási és választókerületeinek kialakulása. In: Budapesti Levéltári Mozaikok 2022. 17 sz.

A közigazgatási és választókerületek kialakulása az egyesülő Budapesten. In: Urbs 2023. XVII. 35–56. p.

Szerkesztés

Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8. – 1962. október 22. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 192 p.

Gerhard Péter et al. szerk.: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest, 2010, Mundus Novus Kiadó, 226 p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 299 p

Berecz Anita: Földesúri jobbágyok – városi polgárok. Polgári öntudat és önkormányzat a 19. századi Egerben. Budapest, 2023, Korall Társadalomtörténeti Egyesület.

Előadások

Két választás a IX. választókerületben. Elhangzott az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Programjának Nyitott társadalomtörténet 2. című műhelykonferenciáján. Budapest, 2008. június 6.

Ferencvárosi és kőbányai választók – nyílt lapokkal. Elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület A politika társadalomtörténete című tudományos konferenciáján. Túrkeve, 2008. augusztus 29–30.

Egy pesti polgárcsalád a politika színpadán. A Prücklerek. Elhangzott az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Programjának Nyitott társadalomtörténet 3. című műhelykonferenciáján. Budapest, 2009. június 3.

Az 1878-as pesti országgyűlésiképviselő-választások. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2010. évi Levéltári Napján. Budapest, 2010. november 16.

Egy kortes a bíróság előtt. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi Levéltári Napján. Budapest, 2012. november 15.

Gerhard Péter, Tasnádi Ákos: A scopeArchiv Levéltári Nyilvántartási Rendszer magyarországi bevezetése. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2013. évi vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 19.

Gerhard Péter, Orthmayr Flóra: Different Presentation Methods of Digital Content and Related Metadata in the Databases of the Budapest City Archives. Elhangzott az APEX Collaboration and networking for a digital archival future. Sustainable perspectives through the Archives Portal Europe című konferenciáján, Budapest, 2015. szeptember 8.

A raktári jegyzékek scopeArchivba történő betöltésének tapasztalatai a BFL-ben. Elhangzott a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa vándorgyűlésén, Debrecen, 2015. október 10.

Asszimiláció és disszimiláció a magyar parlamentben német gyökerű önéletírók identitásváltozásai alapján. Elhangzott az Ország, nemzet, csoport mint identitásképző tényező című konferencián, Eger, 2016. május 12.

Elektronikus iratok átvétele Budapest Főváros Levéltárában. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016. évi vándorgyűlésén, Győr, 2016. július 12.

Levéltár – elektronikus iratátadás – E-levéltár: a gyakorlati megvalósítás. Elhangzott az IIR Dokumentumkezelés 2016. Elektronikus ügyintézés a gyakorlatban című konferenciáján, Budapest, 2016. szeptember 21.

Választói magatartás a Tisza Kálmán-korszakban Pesten. Elhangzott a BFL + programsorozaton, Budapest, 2016. október 13.

Az e-iratok levéltárba adásának eljárásrendje. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete konferenciáján, Budapest, 2016. november 24.

Az elektronikus iratátadások tartalmi és formai követelményei. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlésén, Miskolc, 2017. július 11.

Gerhard Péter, Kohút Sára: Az Elektronikus Levéltári Portál megújítása. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2018. évi vándorgyűlésén, Pécs, 2018. július 10.

Dokumentumok őrzési ideje, levéltárba adása és selejtezése. Elhangzott az IIR Dokumentumkezelés 2018. GDPR a dokumentumkezelésben és folyamattámogatás című konferenciáján, Budapest, 2018. szeptember 18.

Fővárosi érdekképviselet a korai dualizmus országgyűlésein. Elhangzott a Rendi országgyűlés – polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig című konferencián, Eger, 2018. december 1.

A közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése projekt hasznosulása a BFL-ben (KÖFOP – 1.0.0-VEKOP-15-2016-00011). Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete gyulai vándorgyűlésén, 2019. szeptember 10.

Levéltári (közgyűjteményi) adatbázisok. Elhangzott az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék ElitData Kutatócsoportja, a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport és az ELTE BTK-TÁTK Társadalmi Változások Története Kutatóközpont Adatbázis építés – használat – fenntartás a történeti tudományokban című műhelykonferenciáján. Budapest, 2021. november 19.

Elektronikus iratok hiteles hosszú távú megőrzésének problémái a levéltárakban. Elhangzott a Magyar Elektronikus Aláírás Napja című online konferencián. Budapest, 2022. június 30.

Műhely és Kert? Fásítási törekvések a magyar fővárosban a dualizmus korában. Elhangzott a Hajnal István Kör konferenciáján. Jászberény, 2023. augusztus 25.

Választójogi dilemmák a fővárosban Budapest egyesítésének idején. Elhangzott a Budapest 150 éve című konferencián. Győr, 2023. október 20. 

Cikkek

Budapest kerülethatárai. Hogyan lett tíz közigazgatási kerület a fővárosban? In: Városunk. Budapesti Honismereti Híradó, 2023. 3. sz. 1. p.

Recenziók

Csukovits Enikő, Lengyel Tünde szerk.: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. In: Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 2. Budapest, 2007. 458–461. p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete. In Múltunk, 2008. 3. sz. 122–126. p.

Válságos házasságok. Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben, 1793–1848. In Aetas, 2008. 2. sz. 193–195. p.

Beluszky Pál, Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 3. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 521–525. p.

Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 4. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 436–438. p.

Önkormányzati választások Budapesten, 1867–2010. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 390–394. p.

Oyón, José Luis: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914–1936. A népi város kettéhasadása. Városi tér, bevándorlás és anarchizmus a két világháború közti Barcelonában, 1914–1936.

Törésvonalak és kampányok – az utóbbi évek hazai választástörténeti irodalmából. (Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 198 oldal; Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016. 198 oldal.) In: Korall 18. évf. 2017. 70. szám, 193–200. p.

Egyéb közreműködések

Gerhard Péter, Udvarnoky Virág összeáll.: Oral history bibliográfia. In Replika, 2007. 58 sz. 121–126. p.

Gerhard Péter, Lukács Anikó összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2007. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 3. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 481–499. p.

Gerhard Péter összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2008. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 4. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 365–390. p.

Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 5. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára. 437–462 p.

Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2010. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára. 333–369 p.

Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2011. In Kenyeres István főszerk.: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 7. Budapest, 2012, Budapest Főváros Levéltára, 527–554. p.

A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája 2012. Összeállította: Gerhard Péter, V. László Zsófia. In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv VIII. Főszerk.: Kenyeres István. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2013. 269–294. p.

A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája 2013. Összeállította: Gerhard Péter, V. László Zsófia. Az összeállításban közreműködött: Ciobanu, Vasile, Kaszás Angéla és Pál Judit. In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv IX. Főszerk.: Kenyeres István. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2014. 277–302. p.

Gerhard Péter – Koltai Gábor: Adalékok Trianon fővárosi megéléstörténetéhez, 2020

tovább >>

Boross István – Gerhard Péter – Laczlavik György – Lux Zoltán – Sipos András: Levéltári fogalomtár, 2020

tovább >>