Györgyi Csaba

IV. Iratőrző Főosztály
főlevéltáros
gyorgyics@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7663

Publikációk

Előadások

Steiner Fülöp székesfehérvári püspök és az egyházpolitika (1890–1895). Elhangzott az „EGYHÁZ–POLITIKA–SAJTÓ” Emlékkonferencián Steiner Fülöp püspöki székfoglalásának 125., halálának 115. évében (Székesfehérvár, 2015. október 2.).

Örmények Pest megyében egy rendhagyó oral history interjú tükrében. Elhangzott a Pest Megyei Levéltár 2011 november 24-én rendezett tudományos ülésén, majd a Magyarörmény Genealógiai Központ „Nemzetépítő kisebbségek Magyarországon” című rendezvényén Budaörsön, 2012. november 24-én.

tovább >>

Az 1954-es Mária-év a Pest megyei egyházügyi előadó jelentéseiben. Elhangzott a Pest Megyei Levéltár 2010 november 25-én rendezett tudományos ülésén, majd publikálásra került itt: Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából IV., Pest Megyei Levéltár, Budapest 2012., 147–160. o., sorozatszerkesztő: Schramek László.

Cikkek

A hét dokumentuma: Hazafiatlansági vád Czeglédy Antal tanító ellen. Forrásismertetés: MNL PML IV.401.a. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánjának bizalmas iratai, 286/1914.; A Magyar Nemzeti Levéltár honlapja, 2014. szeptember

tovább >>

Pest vármegye közigazgatása a dualizmus korában (1867–1918). Az MNL Pest Megyei Levéltára honlapja, http://pest.archivportal.hu, 2014.

Ráday Gedeon, Pest vármegye főispánja és az I. világháború (1914–1917). Bevezetés és ismertetők az MNL PML I. világháborús virtuális galériájához; az MNL Pest Megyei Levéltára honlapja, http://pest.archivportal.hu, 2014.; illetve ismertetésre került a Pest Megyei Levéltár 2014. november 28-án rendezett tudományos ülésén

Az 1956. évi Pest megyei földrengés. Elhangzott az MNL Pest Megyei Levéltára 2012. november 30-án rendezett tudományos ülésén, majd publikálásra került itt: Kiss Anita (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából V., Pest Megyei Levéltár, Budapest 2014., 47–68. o., sorozatszerkesztő: Schramek László.

225 éves a Pest Megyei Levéltár – Virtuális kiállítás a dualizmus korszakból. Pest vármegye térképeken, közigazgatás, hétköznapi és családi élet; a Pest Megyei Levéltár honlapja, http://pest.archivportal.hu, 2010.

Virtuális kiállítások

Holokauszt Virtuális Kiállítás a MNL Pest Megyei Levéltára irataiból. MNL PML, 2014. február; megjelent itt: „Szomszédaink voltak”, online kiállítás az MNL válogatott dokumentumaiból a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára.

tovább >>

Riportok, rádió- és tévéinterjúk

Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. 1954 – Mária év Pest megyében. Rádióinterjú. Elhangzott a Magyar Katolikus Rádió 2013. március 15-i adásában. Szerkesztette: Soós Viktor Attila.

Recenziók

„Kíméletlenül harcoljunk az osztályellenség ellen!” – kuláküldözés, kuláksors Magyarországon. A Pest Megyei Levéltár, az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottsága, és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos ülése a kuláküldözés emléknapja alkalmából, 2012. június 22.-én, tartalmi összefoglaló Somogyi Lászlóval közösen, a Levéltári Szemle számára. Levéltári szemle, 2012. (62. évf.) 3. sz. 93–96. old.

tovább >>

Kiállítások

Fejezetek a Pest megyei igazságszolgáltatás múltjából – Pataki (Ballangó) Mihály betyár büntető pere 1859-ben. A Pest Megyei Levéltár időszaki kamara-kiállítása, 2011.