Dr.

Haraszti Viktor

Vezetőség
általános főigazgató-helyettes, főlevéltáros, főtanácsos
harasztiv@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7594

Publikációk

Tanulmányok

A Nemzeti Parasztpárt 1946. november 2-3-i nagyválasztmányi ülése és előzményei LSZ., 1990. (40. évf.) 3. sz. 15-36. old

Levéltáros szakmaképek és képzési szintek Németországban LSZ., 1994. (44. évf.) 2. sz. 49-60. old.

Papír nélküli iroda: lehetőségek és korlátok, Gazdaság és gazdálkodás, 1998. május, 23-26. old.

A gazdálkodó szervezetek levéltári kötelezettségei, Gazdaság és gazdálkodás, 1998. július – augusztus, 13 -16. old.

Sipos Antalné-Bencze Géza-Bikki István-Korbonits Dezső: Egy mindig megújuló vállalat: a Chinoin története (1910-1995), 99-100.old., Honismeret 1998./1.

A légszennyezés és a levéltár LSZ., 1999. (49. évf.) 1. sz. 29-32. old.

A fényképek kezelésének és feldolgozásának levéltári sajátosságai in.: A fénykép a közgyűjteményekben, 1999 Tatabánya, 5-9 old.

Digitalizálás a gyakorlatban LSZ., 2002. (52. évf.) 4. sz. 3-18. old.

Versengő alapjogok a levéltári kutatásban Levéltári Közlemények, 2003. (74. évf.) 1-2. sz. 3-32. old.

Az országos hatáskörű és a dekoncentrált szervek levéltári illetékességéről LSZ., 2005. (55. évf.) 3. sz. 78-99. old.

A Domea©-koncepció és hatása az elektronikus iratkezelésre Németországban Levéltári Szemle, 2007. (57. évf.) 2. sz. 36-46. old.

Levéltári kézikönyv. Bp. 2009. (Az irattanról általában 345-357 . old., Iratkezelési reformok 1945-1969 között 373-378., A vállalati iratok kezelése 391-398., Az iratkezelés folyamata, az irattári munka 398-426., mint író, és iratkezelés fejezet mint szerkesztő)

A megszűnő gazdálkodó szervezetek iratainak levéltári begyűjtésével kapcsolatos problémák Magyarországon ,110-118. old. in.: ARCHÍVY V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH ARCHIVES IN CRISIS SITUATIONS, Bojnice 2009.