Dr.

Koltai Gábor

IV. Iratőrző Főosztály
főosztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos
koltaig@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7532

Publikációk

Önálló kötet

Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948–1956. (Korall Társadalomtörténeti Monográfiák 9.) Korall, Budapest, 2018. 295 p.

Koltai Gábor – Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. 2. jav. kiad. ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 204 p.

Koltai, Gábor – Rácz, Attila: The Thousand Faces of Erzsébetváros. ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 204 p.

Koltai Gábor – Rácz Attila – Rózsavölgyi Andrea: Szépség – szenvedély – századok. A 240 éves BÁV műkereskedelmi üzletágának története. BÁV, Budapest, 2013. 97 p.

Koltai Gábor, Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. Budapest, 2011, Erzsébetvárosi Önkormányzat, 196 p.

Tanulmányok

Őriszentpéter népesedési viszonyai, 1784–1895. A református egyházközség család rekonstitúciója. In Történeti Demográfiai Évkönyv 2003., KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2003. 179–235. p

„Szomszédjával viszálykodott és az halálra sújtotta.”. Halálokok vizsgálata az őriszentpéteri református gyülekezetben, 1784–1895. In Sic Itur Ad Astra, 2004. 3. sz. 61–91. p.

A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottságának párt- és tömegszervezeti információs rendszere, 1948–1956. In Fons, 2006. 3. sz. 355–396. p.

Bevezető. In Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948–1956. Budapest, 2007, Budapest Főváros Levéltára, 7–16. p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 5., Levéltári Dokumentáció 12.)

Koltai Gábor, Rácz Attila: Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága és jegyzőkönyveinek forráskiadása. In Levéltári Szemle, 2007. 1. szám. 22–26. p.

Koltai Gábor, Rácz Attila: Bevezetés In Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1. köt. 1956. november 8 – 1957. március 26. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára 15–30. p. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)

Egy pártszerűtlen aktfotós. Történetek egy fegyelmi ügy apropóján. In Sic Itur Ad Astra, 2009. 60. sz. 205–224. p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1957 és 1962 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 1. köt. 1957. június 8. – 1962. október 22. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 11–36. p.(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 6., Levéltári Dokumentáció 13.)

Az ószeres pártcsoport tündöklése és bukása. In Budapesti Negyed, 2010. 68. sz. 291–305. p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1980–1989 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 11–40. p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 9., Levéltári Dokumentáció 16.)

Agitátorok a vonaton. Vonatagitáció a Budapestre munkába járók között, 1949–1953. In: Korall, 2012. 50. sz. 161–187 p.

Koltai Gábor et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In: Levéltári Közlemények, 2013. 1. sz. 211–293. p.

Gerhard Péter – Koltai Gábor – V. László Zsófia – Rácz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. Levéltári Közlemények 83. évf. (2012) 1. szám, 211–293. p.

Horváth J. András – Koltai Gábor: Hangulatjelentés a szabadságharc leverését követő időszakban. Levéltári Szemle 66. évf. (2016) 4. szám, 46–54. p.

Koltai Gábor: Fegyelem az állampártban az 50-es években. Szakirodalmi hiányok – feltáratlan források. In: Balázs Eszter – Koltai Gábor – Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A hetven éves Standeisky Éva tiszteletére. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018. 151–164. p.

Szerkesztés

Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948–1956. Budapest, 2007., Budapest Főváros Levéltára, 512 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Dokumentáció 12.)

Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1–2. köt. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)

Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8. – 1962. október 22. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 192 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 6., Levéltári Dokumentáció 13.)

Koltai Gábor et al. szerk.: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest, 2010, Mundus Novus Kiadó, 226 p.

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Kontroll alatt – könnyűzene a szocializmusban című számának szerkesztése. Korall, 2010. 39. sz.

Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 299 p. (Budapest Főváros Levéltára. Levéltári Segédletek 9. Levéltári Dokumentáció 16.)

Valuch Tiborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Munkáslét a 20. századi Magyarországon című számának szerkesztése. Korall, 2012. 49. sz.

Czoch Gáborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Kapcsolatok – hálózatok című számának szerkesztése. Korall, 2012. 50. sz.

Koltai Gábor et al. szerk.: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. Budapest, Legenda Közművelődési Egyesület. Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. 2012, 266 p.

Valló Judit: Képzelt Csikágó (Budapest, 2013, Erzsébetvárosi Önkormányzat, 135 p.) című kötetének szerkesztése.

Czoch Gáborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Lakások és lakóik a 20. század első felében című számának szerkesztése. Korall 15. évf. (2014) 58. szám.

Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban (Erzsébetvárosi Önkormányzat, Budapest, 2014) című kötetének szakmai szerkesztése.

Czoch Gáborral közösen a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Áldozatnarratívák című számának szerkesztése. Korall 16. évf. (2015) 59. szám.

Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak (Korall, Budapest, 2016) című kötetének szakmai szerkesztése.

Vájer Ákos – Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz. Az 1950-es évek mindennapjai és a forradalom a VII. kerületben (Erzsébetvárosi Önkormányzat, Budapest, 2016) című kötetének szakmai szerkesztése.

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Diktatúra alulnézetből című számának szerkesztése. Korall 17. évf. (2016) 64. szám.

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Fegyelmezés – büntetés című számának szerkesztése. Korall 19. évf. (2018) 71. szám.

Koltai Gábor – Török Péter (szerk.): Az Észak-alföldi régió városainak szocialista kori története. Bihari Múzeumért Alapítvány, Berettyóújfalu, 2018. 115 p.

Balázs Eszter – Koltai Gábor – Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A hetven éves Standeisky Éva tiszteletére. Napvilág Kiadó, Budapest, 2018. 268 p.

Gerhard Péter: Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban (Korall, Budapest, 2019) című kötetének szakmai szerkesztése.

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztése 2009. januártól.

2010. októbertől a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat recenziós rovatának vezetése.

Előadások

A budapesti pártszervek 1956–1957. évi iratainak forrásértéke. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2006. évi Levéltári Napján. Budapest, 2006. november 15.
Egy 1956-os fotósorozat társadalomtörténeti tanulságai. Elhangzott az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának Nyitott társadalomtörténet 3. című doktorandusz-konferenciáján. Budapest, 2009. június 3.
Az ószeres pártcsoport tündöklése és bukása, 1948–1949. Elhangzott az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának Nyitott társadalomtörténet 4. című doktorandusz-konferenciáján. Budapest, 2010. június 2.
Kontroll alatt – könnyűzene a szocializmusban című Korall-lapszám bemutatása. Kossuth Klub, 2010. október 15.
Fegyelem a „Párt”-ban. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi Levéltári Napján. Budapest, 2012. november 16.
Koltai Gábor: Pártfegyelmi ügyek mint a szocialista rendszer kutatásának új forrásai: a VIII. kerületi MDP-fegyelmik tanulságai. Előadás Budapest Főváros Levéltára BFL+ rendezvénysorozatán. Budapest, 2015. június 4.
Koltai Gábor: A szocialista korszak történetének kutatási lehetőségei a fővárosi tanácsi és pártiratokban. Előadás, illetve a rendezvény moderálása Budapest Főváros Levéltára A szocialista rendszer történetének kutatása – a korszak iratai feltárásának és értékelésének problémái című műhelybeszélgetésén. Budapest, 2015. december 1.
Koltai Gábor: A civil szervezetek maradandó értékű iratainak gyűjtése: elmélet és gyakorlat. Előadás a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2019. évi konferenciáján. Eger, 2019. május 24.

Recenziók

Elter András, Keller Márkus, Koltai Gábor: A berceli zenebona és a mikrotörténelem. In Aetas, 2003. 2. sz. 175–182. p.

Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. In Korall, 2008. 31. sz. 177–181. p.

Gerhard Péter, Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete. In Múltunk, 2008. 3. sz. 122–126. p.

Távoli közelmúlt. In Korall, 2009. 35. sz. 212–219. p.

A munkásnők már a spájzban vannak? In Aetas, 2009. 2. sz. 203–207. p.

Egyéb közreműködések

A változás szele. Egy 1956-os aktfotózás története. (2010. június 27.)

A Legenda Közművelődési Egyesület Az észak-alföldi régió városainak szocialista kori története című tudományos konferenciája egyik szekciójának levezető elnöklése. Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, 2016. november 25.

Szekcióvezetés az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti programjának Nyitott társadalomtörténet 12. konferenciáján. 2018. június 18.

Felkért hozzászólás Németh Szandra PhD-disszertációjának kutatóhelyi vitáján. ELTE BTK, Budapest, 2019. június 17.

A Legenda Közművelődési Egyesület Rendszerváltás(ok) Magyarországon című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2009. szeptember 10.

A Legenda Közművelődési Egyesület Buda(Pest) ostromai című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2010. május 13.

A Legenda Közművelődési Egyesület A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története című tudományos konferenciájának szervezése. Pápa, Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltára, 2012. május 9.

A Legenda Közművelődési Egyesület Budapest 1913: Pillanatképek a főváros I. világháború előtti mindennapjaiból című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2013. május 29.

A Legenda Közművelődési Egyesület, Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, valamint a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma Budapesti hétköznapok 1914: A Nagy Háború hátországának életképei című tudományos konferenciájának szervezése. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2014. szeptember 17.

A Legenda Közművelődési Egyesület Az észak-alföldi régió városainak szocialista kori története című tudományos konferenciájának szervezése. Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, 2016. november 25.