Dr.

Lukács Anikó

IV. Iratőrző Főosztály
főlevéltáros, tanácsos
lukacsa@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7598

Publikációk

Önálló kötet

Nemzeti divat Pesten a 19. században. Budapest, 2017. Budapest Főváros Levéltára

Tanulmányok

Lukács Anikó: Nemzeti divat a reformkori Pesten. Korall 10 (2002) 40–56. p.

Lukács Anikó: Kostyál Ádám és Klasszy Vencel: német és magyar szabók vitája a reformkori Pesten, Fons XV.(2008) 1. sz. 23-49. p.

Lukács Anikó: Átöltözések. A 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében, Aetas 23 (2008) 3. sz. 46-64. p.

Kéjvonat Triesztbe. Korunk, 21 (2010) 3. sz. 47–53. p.

Fogyasztás és mindennapok Budapesten, a II. világháború első éveiben, családi iratok tükrében. Budapesti Negyed, 18 (2010) 2. sz. 101–119. p.

Csapatépítés 1862-ben: kéjvonat Triesztbe. Fons, 17. (2011) 4. sz. 555–574. p.

Jámbor Endre és a Férfidivat-közlöny. Szabászati szaklapok az 1860-as években. In: Divat, egyén, társadalom. Szerk. F. Dózsa Katalin, Szatmári Judit Anna, Vér Eszter Virág. Budapest, 2016.

„neki csak a bőre van itt…” A Padányi Gulyás-család levelei a németországi emigrációból, 1946–1949. In: Mozgás és átalakulás. A migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai és összefüggései. Szerk. Halmos Károly, Kovács Janka, Lászlófi Viola. Budapest, 2018. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Rendi társadalom – Polgári társadalom 31. 179–195. p.

Családi öngyilkosság az ostrom végén. Budapest, 1945. február 12. In: Az érzelmek története. Szerk.: LUKÁCS ANIKÓ – TÓTH ÁRPÁD. Budapest: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2019. 570 p. (Rendi társadalom – polgári társadalom 31.) 99–122. p.

Könyvfejezet Nemzeti divat a pesti magyar nyelvű sajtóban az 1850-es, 60-as években. In: A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek értelmezése új szempontok és források alapján. Budapest, 2010. 277–283. p.

Előadások

Csapatépítés 1862-ben: kéjvonat Triesztbe. Elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciáján (Miskolc, 2009. augusztus 28-29.)

Ősöktől örökölt öltöny – a nemzeti divat és a múlt. Budapest Főváros Levéltára levéltári napja, 2010. november

Ősöktől örökölt öltöny – a nemzeti divat és a múlt. Az Atelier OTKA NI 69207 számú kutatási programjának (A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek értelmezése új szempontok és források alapján) zárókonferenciája. 2010. november

Jámbor Endre és a Férfidivat-közlöny – a Szabászati szaklapok az 1860-as években. Divattörténeti tudományos konferencia a Gólyavárban. 2015. november

Levelek az emigrációból. A Padányi Gulyás család levelezése. Mozgás és átalakulás, a Hajnal István Kör konferenciája, Gödöllő, 2016. augusztus

Öngyilkosságok Budapesten a II. világháború végén. Az érzelmek története, a Hajnal István Kör konferenciája, Gyöngyös, 2017. augusztus

A Szent István ünnep idegenforgalmi kiaknázása a fővárosban a két világháború között. Előadás a Hajnal István Kör Örökség, történelem, társadalom c. konferenciáján, Szentendre, 2018. augusztus 30 –szeptember 1.

Szent István-hét a Szent István-évben: Budapest, 1938. Előadás Budapest Főváros Levéltára Levéltári Napján, 2018. november 15.

Recenziók

Nemes, Robert: The once and future Budapest. DeKalb, Ill., 2005.

Szerkesztés

Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Győr, 2011. szeptember 1-3. Szerk.: LUKÁCS ANIKÓ. Budapest: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2013. 403. p. (Rendi társadalom – polgári társadalom 25.)

Az érzelmek története. Szerk.: LUKÁCS ANIKÓ – TÓTH ÁRPÁD. Budapest: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2019. 570 p. (Rendi társadalom – polgári társadalom 31.)