Munkácsi Krisztina

III. Iratőrző Főosztály
főlevéltáros, főtanácsos
munkacsi@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7597

Publikációk

Tanulmányok

Berend Béla főrabbi népbírósági pere. In: Századok, 130. évfolyam, 1996. 6. szám.

Recenziók

Randolph Braham: Új felvetések egy régi témáról – A román nacionalizmus és a holocaust. In: Szombat, 2000. február.

Csíki Tamás: A városi zsidóság Északkelet- és Kelet- Magyarországon. (A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata 1848-1944). In: Szombat, 2002. január.

vitéz nagybányai Horthy István végrendelete. In: Archivnet, 2003/1.

Egyéb közreműködések

A Fővárosi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezési felmérése In: Levéltári Szemle, 2000. 3. sz. 9-19. p. [Rácz Attilával közösen]

A nőtörténeti kutatás forrásai. OTKA program, 1997-1999.

A Fővárosi Bíróság büntetőperes iratainak felmérése. [Tasnádi Ákossal közösen.] In: Beszámoló a NKÖM veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok Budapest, 2003. március. 28-42. p.