Dr.

Nagy Sándor

III. Iratőrző Főosztály
főosztályvezető-helyettes, főlevéltáros, főtanácsos
nagys@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7523

Publikációk

Tanulmányok

Két affér a felső-tiszai hadszíntéren 1849 januárjában. In Hadtörténelmi Közlemények, 1998. 1. sz. 172–193. p.

Egy renitens honvédtiszt hányattatásai. Petőfi Sándor százados konfliktusai a hadseregben, 1848-1849. In Folia Historica 21. köt. 1998–1999. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2000, 67–83. p.

Statáriális eljárás Dimitrije Stanimirović és Naum Kojić ellen 1848 júliusában. Adalékok a délvidéki szerb felkelés kirobbanásának történetéhez. In Fons, 1999. 1–2. sz. 131–177. p.

Az erdélyi nemzetőrség és a székelyek. Észrevételek Süli Attila: A nemzetőrség szervezése Erdélyben 1848 nyarán és őszén című írásához. In Hadtörténelmi Közlemények, 2000. 4. sz. 890–892. p.

Üzletszerű kéjelgés, garázdaság, közveszélyes munkakerülés, prostitúció és alkoholizmus. In Majthényi György, Ring Orsolya szerk.: Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Budapest, 2002. Magyar Országos Levéltár, 155-170. p.

Forradalom a péterváradi határőrezredben. Cyril Hallavanya alezredes és Daniel Rastich ezredes emlékiratai a délvidéki szerb felkelés kirobbanásáról 1848 május-júliusában. In Fons, 2004. 1. sz. 79-185. p.

Adalék az unitárius egyházi bíráskodás történetéhez, 1869-1895. A Nagy György contra Beniczky Emilia házassági bontóper tanulságai. In Jogtörténeti Szemle, 2005. 4. sz. 10–15. p.

Veszedelmes viszonyok. Három női sorsforduló a XIX. század második felében. In Fons, 2006. 2. sz. 213-243. p.

Osztrák válások Erdélyben, 1868-1895. Otto Wagner „erdélyi házassága”. In Fons, 2007. 3. sz. 359-428. p.

Adatbázisépítés és forráskiadás. Hozzászólás Ress Imre írásához. In Levéltári Közlemények, 2007. 1. sz. 173–176. p.

A szerb felkelés kirobbanása 1848 kora nyarán egy határőrvidéki katona-bürokrata szemével. In Hermann Róbert, Zakar Péter szerk.: A források bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szeged, 2007, Belvedere Meridionale, 329–347. p.

„Elváltak” és „válások”. Családi állapot és jogintézmény a XIX. század második felében. Budapest (Pest-Buda) példája. In Korall, 2007. december. 142–157. p.

Piszkos perek. Családi konfliktus a jog útvesztőjében, 1882–1893. In Korall, 2008. június. 100–131. p.

Válások mérlegen. A házasság felbontása Budapesten (Pest-Budán) a XIX. század második felében In Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Salgótarján, 2008, Nógrád Megyei Levéltár. 115–134. p.

Levéltárak és használói igények. In Levéltári Szemle, 2009. 1. sz. 25–27.

Budapesti válások – Kolozsváron, 1869-1895. A budapesti és a fővárosi migráns válóperes felek joghasználatának, csoportjellemzőinek vizsgálata. In Fons, 2010. 2. sz. 165–213 p.

A budapesti válások térbeli eloszlásának vizsgálata, 1869-1906. In Tanulmányok Budapest múltjából. 37. köt. Budapest, 2012, Budapesti Történeti Múzeum, 161–184. p.

tovább >>

A házasság felbontása Budapesten (Pest-Budán) a 19. században. Doktori disszertáció. Budapest, 2012.

Recenziók

19-20. századi társadalomtörténeti adatbázis építése Budapest Főváros Levéltárában. Korall, 2002. 10. sz. 217–222. p.

Spira György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól Alamócig. In Fons 2004. 1. sz. 187–191. p.

Válóperek az Erdélyi Unitárius Levéltárban, 1869-1895. In Levéltári Szemle, 2005. 4. sz. 80–83. p.

A válás mint történelmi tapasztalat. Roderick Phillips: Amit Isten összekötött. A válás rövid története. In Aetas, 2006. 1. sz. 226–231. p.

Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. In Korall, 2007. május. 214–216 p.

Nagy Sándor, Nagy Ágnes: Társadalomtörténeti Adattár a neten. Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában. In Korall, 2007. december. 204–217 p.

Elektronska pomagala: Formiranje baze podataka o drustvenoj istoriji u arhivu prestonice Budimpeste. In Arhivski anali. Casopis drustva arhivskih radnika Vojvodine. Godina IV, broj 4. Novi Sad, 2007. 190–195. p.

Civakodó cívisek. Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848. In Sic Itur ad Astra, 2008. 286–290. p