Orthmayr Flóra

VII. E-levéltári és Informatikai Osztály
levéltári informatikus, tanácsos
orthmayrf@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7662

Publikációk

Tanulmányok

The Electronic Archives Project in Budapest City Archives. In: Nina Gostenčnik (szerk.): Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Arhivi v globalni informacijski družbi: zbornik mednarodne konference. [elektronikus kiadvány] Maribor, 2014, Pokrajinski arhiv. pp. 419-426.

The Lowest Levels of Archival Hierarchy: Adapting the Container List to ScopeArchiv. In: Nina Gostenčnik (szerk.): Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Popisovanje arhivskega gradiva: zbornik mednarodne konference. [elektronikus kiadvány] Maribor, 2016, Pokrajinski arhiv. pp. 505-514.