Dr.

Rácz Attila

II. Iratőrző Főosztály
főosztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos
racza@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7552

Publikációk

Önálló kötet

Koltai Gábor, Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. Budapest, 2011, Erzsébetvárosi Önkormányzat, 196 p.

Koltai Gábor – Rácz Attila – Rózsavölgyi Andrea: Szépség – szenvedély – századok. A 240 éves BÁV műkereskedelmi üzletágának története. BÁV, Budapest, 2013. 97 p.

Gábor Koltai–Attila Rácz: The Thousand Faces of Erzsébetváros. ERöMŰVHÁZ Nonprofit Ltd., Budapest, 2015. 204 p.

A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2018. 416 p.

Tanulmányok

Lőszerhamisítás a nagyváradi hadianyaggyárban 1849-ben. In Fons, 1998. 1. sz. 91–106. p.

Munkácsi Krisztina, Rácz Attila: A Fővárosi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezési felmérése. In Levéltári Szemle, 2000. 3. sz. 9–19. p.

A Népbíróság ítélete Hess Pál volt újpesti polgármester perében. In Sipos András szerk.: Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840–1949. Budapest, 2001, Budapest Főváros Levéltára, 311–324. p.

A Magyar Állami Országos Fegyvergyár termelése 1848 márciusától 1849 áprilisáig. In Fons, 2004. 1. sz. 3–38. p.

A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának utóvédharcai 1957 januárjában. In Fons, 2006. 3. sz. 431–480. p.

Koltai Gábor, Rácz Attila: Az MSZMP Budapesti Intéző Bizottsága és jegyzőkönyveinek forráskiadása. In Levéltári Szemle, 2007. 1. sz. 22–26. p.

Járt-e Jézus Bugyi községben 1957-ben? In Archivnet, 2007. 2. sz.

A kisemmizett forradalmár, avagy „semmi sem örök, csak a változás, mondta Hegel”. In Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Salgótarján, 2008, Nógrád Megyei Levéltár, 435–450. p.

Az „alternatív szervezetek” Budapesten 1988–89-ben. In Fons, 2008. 4. sz. 445–466. p.

László Zsófia, V., Rácz Attila: Az MSZMP budapesti vezetése 1962 és 1970 között. In Rácz Attila, V. László Zsófia szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 – 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 11 – 37 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)

Budapesti információs jelentések 1989. június 16-áról. „Alantas ösztönökre építő politikai hangulatkeltés”. In Archivnet, 2009. 2. sz.

Ki ölte meg Kennedyt, avagy a lakosság hangulatáról árulkodnak-e a hangulatjelentések? In Sic Itur ad Astra, 22. évf. 60. sz. 235–244. p.

Cinkotai munkásőr(dög)ök. In Budapesti Negyed, 2010. 2. sz. 306–323. p.

A „kisember” emlékezete. Egy katona visszaemlékezése 1956-ról. In Transindex, 2010. augusztus 28.

Katona Csaba, Rácz Attila: A hangulatjelentések elé. In Katona Csaba, Rácz Attila szerk.: Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Budapest, 2010, BFL, MOL, 7–29. p. (Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai 11.)

A csábítók büntetése. Szemezgetés a budapesti párttagok botrányos ügyeiből. In Á. Varga László, Katona Csaba szerk.: Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 83–94 p.

Rácz Attila, László Zsófia, V.: Az MSZMP budapesti vezetése 1970 és 1980 között. In Forrai Attila, Rácz Attila, V. László Zsófia szerk. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 3. köt.: 1970. október 31– 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 11–48. p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 8. Levéltári dokumentáció 15.)

Az elit professzionalizációja a Kádár-rendszerben. A budapesti pártiskolák. In Múltunk, 2013. 1. sz. 178–217. p.

A Budapest Főváros Levéltára által szervezett TÁMOP foglalkozások ismertetése – különös tekintettel az „irányított kutatás” programelemre. In Levéltári Szemle, 2013. 4. sz. 34–43. p.

Rácz Attila et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2012. 1. sz. 211–293. p.

Rácz Attila: Gondolatok a pártállam bírósági és pártfegyelmi gyakorlatának összefüggéseiről a „Fradi-ügy” kapcsán. In: FONS XXIII. évf. (2016) 4. sz. 459–484. p.

Rácz Attila: Pártszerűtlen pártszerelem. In: 12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére. Legenda Közművelődési Egyesület, Rákospalota, 2016. 108–116. p.

Rácz Attila: A cigány származású állampolgárok megítélése a budapesti hatóságokon 1957 és 1989 között. In: Cigánysors 3. Szerk.: Márfi Attila. Pécs, 2018.

Budapest Főváros Levéltára levéltár-pedagógiai foglalkozásai

tovább >>

Vöröskatona vagy szélhámos? Egy levéltári nyomozás története. FONS XXVI. (2019) 4. sz. 39–60. p. 59 554 karakter.

Budapest Főváros Levéltárának egy témahete. Levéltári Szemle 68. évf. (2019) 4. sz. 28– 42. p. 31 519 karakter.

12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére. Legenda Közművelődési Egyesület, Rákospalota, 2016. 125 p.

Virtuális kiállítások

Koltai Gábor, Rácz Attila: Bevezetés In Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1. köt. 1956. november 8 – 1957. március 26. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára, 15––30. p. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)

A forradalmár emlékezete. Oral history szerepe Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkájában. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltárban. Pápa, 2011. május 27.

Szerkesztés

Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948–1956. Budapest, 2007., Budapest Főváros Levéltára, 512 p.(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 5., Levéltári Dokumentáció 12.)

Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1–2. köt. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)

Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 – 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 341 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)

Katona Csaba, Rácz Attila szerk.: Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Budapest, 2010, BFL, MOL, 320 p. (Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai 11.)

Forrai Attila, Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 3. köt. 1970. október 31 – 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 327 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek VIII. Levéltári dokumentáció 15.)

Rácz Attila et al. szerk.: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. Budapest, Legenda Közművelődési Egyesület. Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. 2012, 266 p.

Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban a városegyesítéstől az I. világháború időszakáig. Szerk.: Koltai Gábor–Rácz Attila. Bp., 2014. Erzsébetvárosi Önkormányzat. 191 p.

Vezsenyi Péter: A reformáció öröksége Erzsébetvárosban. A VII. kerületi protestáns gyülekezetek történetet a kezdetektől napjainkig. Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft, Budapest, 2017.

Tóth Potya István edzésnaplói (1925-1930). Budapest Főváros Levéltára, Ferencvárosi Torna Club, Budapest, 2020

Előadások

Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága jegyzőkönyveinek forráskiadása. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltárban. Veszprém, 2006. augusztus 28.

Az MDP és MSZMP iratok forráskiadása Budapest Főváros Levéltárában. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2006. évi levéltári napján. Budapest, 2006. november 15.

A hatalmi elit személyi változása Budapesten 1956 és 1989 között. Elhangzott a Hajnal István Kör konferenciáján. Túrkeve, 2008. augusztus 30.

A fővárosi hatalmi elit lokalizációja és bemutatásának technikája. Elhangzott az ELTE Nyitott társadalomtörténet III. műhely-konferenciáján. Budapest, 2009. június 3.

Marosán György: „Miért nem tudjuk kiverni a cigányokat a Köztársaság térről?” A cigány állampolgárok megítélése a Budapesti Pártbizottság szemszögéből. Elhangzott a Vándorút. Cigány sors a Kárpát-medencében című konferencián. Pécs, 2009. szeptember 11.

Botrány a KÉV-METRÓ-nál. Elhangzott az ELTE Nyitott társadalomtörténet IV. műhely-konferencián. Budapest, 2010. június 2.

Az interjúkészítés módszertana Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkacsoportjában. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének konferenciáján. Szeged, 2012. június 17.

Az interjúkészítés módszertana Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkacsoportjában. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete konferenciáján. Budapest, 2012. október 18.

Botrányok a pártbizottság(ok)on. Kilépési mobilitás vizsgálatok a fővárosi és a kerületi szintű pártbizottságokon. Elhangzott a Múlt nélkül nincs jövő című konferencián. Debrecen, 2012. november 15.

Pártítélet – bírósági ítélet, bírósági ítélet – pártítélet. Gondolatok a pártállam bírósági és pártfegyelmi gyakorlatának összefüggéseiről. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi levéltári napján. Budapest, 2012. november 16.

Irányított kutatás. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 18.

A roma nemzetiségre vonatkozó fővárosi levéltári források. Pécs, 2013. december 4.

Tapasztalatok a TÁMOP-3.2.11/10/1 KMR pályázat fenntartási időszakáról Budapest Főváros Levéltárában. Szekszárd MLE Vándorgyűlés, 2014. június 30–július 2. (előadás)

2015. november 10-én az MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoportnál A budapesti hatalmi elit prozopográfiai vizsgálata 1956-1989 között – doktori disszertáció.

tovább >>

Hadianyagellátás 1848-1849-ben. Czigler Sándor részvétele a szabadságharcban. Szőlősgyörök, 2017. március 9.

A II. főosztály adatgyűjtése. BFL, 2017. március 30.

1956-os konferencia-szervezés Erzsébetvárosban. K11, 2017. április 19.

Levéltár-pedagógia a BFL-ben. Badacsony, Fiatal Levéltárosok Egyesülete, 2017. július 7.

Levéltár-pedagógia a BFL-ben. BFL, 2017. október 18.

Moszkva, 2016. BFL, 2017. november 23.

Kihívások, Levéltár-pedagógia a BFL-ben. Forrásközpontú oktatás, BFL, 2017. november, 28.

Hadianyagellátás 1848–1849-ben. Berettyóújfalu, 2017. december 7.

A forradalomtól a vesztőhelyig. A szabadságharc helyszínei korabeli térképeken. Szőlősgyörök, 2018. március 7.

Levéltár-pedagógia Budapest Főváros Levéltárában. Aszód, 2018. április 6.

„A cigánylakosság helyzetével foglalkozó Koordinációs Bizottság” tevékenysége a fővárosban. Pécs, 2018. szeptember 14.

Levéltár-pedagógiai foglalkozások Budapest Főváros Levéltárában. Lehetőségek, kihívások, eredmények. Budapest, 2018. szeptember 14.

Családfakutatás és levéltár-pedagógia. Iskolai iratok beépítése a levéltár foglalkozásaiba. 2018. október 1.

Levéltár-pedagógiai foglalkozások Budapest Főváros Levéltárában. Lehetőségek, kihívások, eredmények. Budapest Főváros Levéltára, 2019. február 18., 26.

MKP, MDP és MSZMP iratok Budapest Főváros Levéltárában. 2019. március 22.

Budapest Főváros Levéltára levéltár-pedagógiai tevékenysége. Pécs, 2019. május 10.

Vöröskatona vagy gyilkos? Melyik forrásnak higgyünk, avagy egy adat nem adat. BFL, 2019. május 16.

Az egyesült párt első éve. Az MDP fővárosi pártszervei 1948–1949-ben. ÁBTL, 2019. május 22.

Budapest Főváros Levéltára oroszországi hungarica-kutatásainak tapasztalatai Budapest, 2019. október 9.

Iratértékelés a tanácsi és önkormányzati iratoknál. Kerekasztal a gyűjtemény értékeléséről. Baja, 2019. október 17.

Recenziók

Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között. In Korall, 2008. 32. sz. 146–150. p.

Levéltár-pedagógiai képzés, illetve 2 foglalkozás bemutatása. Gyula, 2019. szeptember 9.