Dr.

Sarusi Kiss Béla

III. Iratőrző Főosztály
főosztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos
sarusikb@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7554

Publikációk

Tanulmányok

Vasgyártás és vasgazdálkodás Murányban a XVI. században. In: Fons (1997). 4. évf. 79-98. p.

Élésmesteri és tizedutasítás a XVI. század második feléből. In: Fons 9. évf. (2002.) 203-226. p.

A murányi vár élelemellátása a XVI. század második felében. Dobó István Vármúzeum, Studia Agriensia 22. (2001.) 237-276. p.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak felmérése. In: Levéltári Szemle (2000/4.) 50. évf. 17-30. p. Fehér Csabával közösen.

Jelenkori polgári peres iratok értékelése és selejtezése. In: Levéltári Szemle (2001/3) 51. évf. 11-40. p. Kenyeres Istvánnal és Sipos Andrással közösen

A „sportbéke” vége. FTC-MTK-Újpest perek a negyvenes évek elején. In: XX. századi történeti források – Online. Kiadja a Magyar Országos Levéltár.

ArchivNet I. évfolyam 3. szám. Jelenleg az Archivum adattárban a Hétköznapi történetek rovatában illetve nyomtatásban: In: Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. 200-215. p. Szerk.: Majtényi György – Ring Orsolya. Budapest, 2002. Magyar Országos Levéltár

XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. Szerk. és a bev. tan. írta: Kenyeres István. I-II. köt. Bp., 2002. (Fons Könyvek 2.) Babócsa (117-129), Murány (471-509.) és Szentmárton [629-637] uradalmak bevezetői és az utasítások kiadásai.

Murány várának kis léptékű vizsgálata. In: Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. c. tanulmánykötetben. 242-252. p. Miskolc 2003. A Hajnal István Kör Rendi társadalom – Polgári társadalom sorozatának 12. kötetében.

A megcsonkított vallomás. (Márai Sándor Egy polgár vallomásainak pere). In: Irodalomtudományi Közlemények. (2003/4-5.) 107. évf. 545-580. Fischer Alajossal közösen.

tovább >>

Murány tisztségviselői a XVI. században. Archontológiai és életrajzi adattár. In: Fons (2004) 11. évf. 397-441. p.

Murányi katonai utasítások a XVI. századból. In: Fons (2004) 11. évf. 547-571. p.

„Zsidómentesen, újjászületve…” Őrségváltás a magyar labdarúgásban. 1939-1944. Szegedi Péterrel közösen. In: Múlt és Jövő Új folyam 2004/3. 77-96. p.

Egy hegyvidéki végvár katonai infrastruktúrája. Murány katonasága, építményei és fegyverzete. In: Magyarország védelme – Európa védelme. Studia Agriensia 24. (2006.) 117-172. p.

Murány történeti szerepe a kezdetektől a 17. századig. In: Castrum 5. (2007) 1. sz. 77-104. p.

Murány szerepe a reformáció terjesztésében. Dobó István Vármúzeum, Studia Agriensia 26. (2008.) 93-101. p.

A végvárakban folytatott bíráskodás a XVI. században. In: Szívvel és Tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Budapest-Salgótarján, 2008. 47-61. p.

A murányi uradalom XVI. századi összeírásokban. In: Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Budapest-Eger, 2008.

A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében. Budapest, 2008. 414 p.

A közjegyzői iratok jelentősége a tudomány számára. In: 700 éves a közjegyzőség Magyarországon. 87-103. p. A 2008. november 27-i jubileumi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK – STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom. IX. Szerk.: dr. Rokolya Gábor.

A Bécsi udvari kamarai levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonat kozású iratainak regesztái. I. közlemény. (65-67. kötet, 1549-1552). In: Fons XV. (2008) 4. sz. 467-521. p.

Német katonák a 16. századi magyar végvárakban. A végvárakban állomásozó német katonák származási helye, motivációik. In: Hagyomány és megújulás Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében. Studia Agriensia 27. 115-148. p. Eger, 2008.

A Bécsi udvari kamarai levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái. II. közlemény. (68-70. kötet, 1549-1552). In: Fons XV. (2009) 1. sz. 65-144. p.

Recenziók

Mollay Károly – Goda Károly: Gedenkbuch / Feljegyzési könyv (1492-1543) Sopron, Sopron Levéltár, 2006. (Recenzió.) (Sopron Város Történeti Forrásai, A sorozat 3. kötet) 291 p. In: Soproni Szemle 61. (2007) 4. 424-427. p.

Előadások

Murány szerepe a reformáció terjesztésében. Elhangzott 2006 októberében Egerben a végvár konferencián. Írásban 22357 karakter, jelenleg megjelenés alatt a Studia Agriensia következő kötetében.

A murányi hadszertár és ágyúöntő műhely. Elhangzott: Sárospatak, október 27-28. Írásban 53395 karakter.

Német zsoldosok a magyar végvárakban. Elhangzott 2008 októberében Egerben a végvár konferencián. Megjelenés alatt.

A közjegyzői iratok jelentősége a tudomány számára. Elhangzott a „700 éves a közjegyzőség Magyarországon.” 2008. november 27-én rendezett jubileumi konferencián.

A kormánybizottság jelentésének értékelése a BFL-re vonatkozó megállapítások. Az 1956-os Intézet és az OSA Archívum közös konferenciája. 2008. november 28. JELENTÉS A JELENTÉSRŐL-GYORSKONFERENCIA.

Szerkesztés

Az ’56-os megtorlás adatbázisa – személyek és fotók – Az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében. Budapest, 2006. Az ítéletekről és a vádiratokról készült rekordokat Sarusi Kiss Béla és Tasnádi Ákos. A képekről készült rekordokat rögzítette és szerkesztette: Csiffáry Gabriella. A bevezető tanulmányt Mikó Zsuzsanna készítette.

Fons folyóirat szerkesztése 1994-1994 és 1998-tól napjainkig.