Vezsenyi Péter

II. Iratőrző Főosztály
főosztályvezető-helyettes, főlevéltáros, tanácsos
vezsenyip@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7531

Publikációk

Önálló kötet

A reformáció öröksége Erzsébetvárosban. A VII. kerületi protestáns gyülekezetek története a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Rácz Attila. Budapest, Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft, 2017, 207 p.

Tanulmányok

Az egyházi vagyon likvidálása Esztergom városban és az esztergomi járásban 1919-ben. In Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron (szerk.): Tanulmányok Badacsonyból. 3. köt. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10–12. Budapest, 2015, Fiatal Levéltárosok Egyesülete, 105–129. p. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai 3. Sorozatszerkesztő: Décsey Sándor.)

Az egyházpolitika megjelenési formái és a Vallásügyi Likvidáló Hivatal tevékenysége Esztergomban 1919-ben. In Zachar Péter Krisztián (szerk.): Diplomácia, emancipáció és egyházpolitika. Tanulmányok. Budapest, Heraldika Kiadó, 2014, 215–264. p. (Modern Minerva Könyvek 7.)

Az egyház és az állam szétválasztásának kérdése a Tanácsköztársaságban. In Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron (szerk.): Tanulmányok Badacsonyból. 2. köt. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái, Badacsonytomaj, 2011. július 13–15. és 2012. július 11–13. Budapest, 2014, Fiatal Levéltárosok Egyesülete, 87–104. p. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai 2. Sorozatszerkesztő: Décsey Sándor.)

Az esztergomi egyházi vagyon likvidálása 1919-ben. Dénes Károly jelentései. In Fons, 2014. 4. sz. 487–519. p.

Az Ezredévi Kiállítás 1896-ban. In Archivnet, 2011. 3. sz.

tovább >>

Recenziók

Rózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. In Korall, 2016. 63. sz. 200–205. p.

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák. In Korall, 2012. 49. sz. 161–165. p.

Előadások

A főváros jogi képviselete 1950 után. Szervtörténeti áttekintés és iratértékelési tapasztalatok. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete VIII. Tudományos Nyári Táborában. Badacsonytomaj, 2016. augusztus 6.

A magyarországi Tanácsköztársaság ún. Vallásügyi Likvidáló Hivatalának története. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára „BFL+” rendezvényén. Budapest, 2015. december 3.

Iratértékelés a Fővárosi Tanács VB Igazgatási Osztály Jogi Csoportja (korábbi Tiszti Ügyészség) 1951–1978. iratainak rendezése során. Elhangzott a Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2015. évi vándorgyűlésén. Debrecen, 2015. október 10.

A Tanácsköztársaság úgynevezett Vallásügyi Likvidáló Hivatalának szervezete, levéltári forrásai és a kutatás lehetséges irányai. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete VII. Tudományos Nyári Táborában. Badacsonytomaj, 2015. július 10.

A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara az első világháború éveiben. Elhangzott a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlésén. Veszprém, 2014. augusztus 25.

Egy katolikus főiskola a reformkorban. A Pécsi Püspök Joglíceum hallgatósága 1828–1850. Elhangzott az MTA – ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport Első Műhelykonferenciáján. Budapest, 2014. március 26.

Az egyházi vagyon likvidálása Esztergom városban és az esztergomi járásban (1919). Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete V. Tudományos Nyári Táborában, Badacsonytomaj, 2013. július 11.

Az egyház és az állam szétválasztásának kérdése a Tanácsköztársaságban. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete IV. Tudományos Nyári Táborában, Badacsonytomaj, 2012. július 11.

A magyarországi Tanácsköztársaság egyházpolitikájának főbb irányai. Elhangzott a III. Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencián. Szeged, 2011. november 17.

Adalékok a Péceli Református Elemi Népiskola 19-20. századi történetéhez. Elhangzott a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára „Oktatás, kultúra, művelődés Pest Megyében” tematikájú levéltári napján. Budapest, 2018. november 29.

Cikkek

Károlyi Mihály elleni eljárások.

tovább >>

Református templom a Fasorban.

tovább >>