„Nem csak a húszéveseké a világ”

Meghatározó mérföldkő a levéltári magániratgyűjtésben.

Budapest Főváros Levéltára két munkatársa a Fővárosi Önkormányzat által „Kulturális szakmai együttműködés támogatása” címmel meghirdetett pályázata keretében két hónapon át interjúkat készített a Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona és a Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona lakóival. 

A módszertan egyelőre szokatlan és újszerű volt: a megéléstörténet rögzítése csoportos interjúkon történt, a két intézmény összesen 33 interjúalanya a felvetett témákat irányított kérdésekkel, de szabad beszélgetés keretében együtt beszélte meg. A főbb témák a történelmi sorsfordító időszakok (elsősorban 1956 és a rendszerváltás), a gyermekkor, a családalapítás, a szerelem, a munkahelyek, az étkezés, a játékok, a divat, a szórakozási lehetőségek, az utazás, az időskor és a személyes tragédiák voltak. 

A projekt ezen része lezárult, de két dolgot kijelenthetünk: az archivált és jegyzékelt visszaemlékezések két tanulmány alapját fogják képezni, és a kapcsolat sem szakad meg az otthon lakóival. Utóbbit igazolja az is, hogy a Halom utcai otthon szépkorú interjúalanyai december 6-án és 7-én látogatást tettek levéltárunkban. A látogatásról készült videót lásd itt.