Rákosi Mátyás iratai Budapest Főváros Levéltára állományában

Kiemelt jelentőségű történelmi dokumentumok gazdagították Budapest Főváros Levéltárát, amelyek Ungváry Krisztián jóvoltából 2018 folyamán kerültek a levéltár állományába.

Kiemelt jelentőségű történelmi dokumentumok gazdagították Budapest Főváros Levéltárát, amelyek Ungváry Krisztián jóvoltából 2018 folyamán kerültek a levéltár állományába.

Rákosi Mátyás iratainak 264 tételből álló digitalizált másolatgyűjteménye egy olyan speciális és unikális kollekciót takar, amely többségében hozzá, illetve feleségéhez – 1956 nyarától kezdődő szovjetunióbeli „száműzetésük” idején – írt leveleket, illetve az általuk írottak másolatait, fogalmazványait tartalmazza. A gyűjteményt a leveleken és a hozzájuk tartozó, nagy számú tértivevényen túl néhány, egyéb időszakban született irat tarkítja. 
Rákosi Mátyás iratainak digitalizált másolatgyűjteménye az alábbi linken érhető el a Hungaricana közgyűjteményi portálon.