Sikeresen zajlott le a Levéltári nap

A Levéltári nap alkalmából megrendezett konferenciát és kiállításmegnyitót nagy érdeklődés övezte.

Budapest Főváros Levéltára 2022. november 15-én tartotta meg a Levéltári napot, amelynek keretében fotótörténeti konferenciát szervezett, és sor került Chochol Károly fotóművész életmű-kiállításának megnyitójára is.

A Levéltári nap megnyitójának keretében kerültek átadásra Levéltárunk díjai: a Gárdonyi-díjak és a Varga Emlékdíj. 

A díj második fokozata a „Gárdonyi Albert-toll” amely adható egyrészt annak, aki nem szakmai területen vagy középfokú végzettséghez kötött szakmai területen intézményünkben hosszabb időn át, jelentős eredményeket ért el, másrészt annak, aki tudományos vagy más szakmai munkaterületen legalább öt év kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A díj odaítélésénél figyelembe kell venni, hogy példamutató tevékenységével a munkahelyi közösség építésében is elismerésre méltó szerepet játszik. A 2022-es évben a Gárdonyi Albert-tollat Baros Beatrix levéltáros, művelődésszervező, tanácsos érdemelte ki.

A díj első fokozata, a „Gárdonyi Albert-emlékérem” annak adható, aki Budapest Főváros Levéltárában hosszú idő óta – tudományos, vagy más, felsőfokú végzettséget igénylő szakmai munkaterületen – kiemelkedő teljesítményt nyújt vagy nyújtott, és tevékenységével az intézmény eredményeit, elismertségét jelentős mértékben gyarapítja, gyarapította. Ugyanakkor kollégái számára is személyes példát mutatva a munkahelyi közösség megteremtésében, az alkotó légkör kialakításában és fenntartásában jelentős szerepet játszik. 2022-ben a Gárdonyi Albert-emlékérmet Pecsők László levéltáros kapta meg.

Budapest Főváros Levéltára 2017-ben Varga László Emlékdíjat alapított a 2016-ban elhunyt dr. Varga László történész levéltáros, a BFL egykori főigazgatója emlékére, aki intézményvezetői működése során a levéltár tudományos és szakmai tevékenységét megújította, és aki történészi kutatómunkájával, a múlt megismerése és a nyilvánosság iránti elkötelezettségével a jövő történész-levéltáros generációk számára is például szolgál. A díjat a BFL munkatársai közül azok kaphatják, akik Varga László emlékéhez méltó tudományos tevékenységet folytattak és ennek eredményeként kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a díj átadását megelőző három naptári évben. 2022-ben a Varga-emlékdíjat Dr. László Zsófia főlevéltáros kapta meg.

A díjátadó ünnepség után vette kezdetét a Vizuális várostörténet. A fényképek és a fényképezés szerepe a városi társadalom bemutatásában című konferencia: a nagyszámú, levéltárakból, múzeumokból és más közgyűjteményekből érkező érdeklődő közönség jól mutatta az ülésszak témájának létjogosultságát és jelentőségét.

A konferenciát követően Chochol Károly fotókiállítását Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere nyitotta meg.