Budapest ostroma

Budapest ostroma a szovjet vezetési szintű hadműveleti iratokban

Ungváry Krisztián – Meruk József:

Budapest ostromának kutatása 75 évvel az események után egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az utóbbi időben több fontos munka is napvilágot látott,[1] és a Budapest ostromáról szóló monográfia[2] már a 7. magyar kiadásnál tart, megjelent németül, angolul, oroszul és jelenleg kínai és román verziójának előkészítése folyik.

Az ostrommal kapcsolatos kutatások ma már teljesen más forrásbázisra tudnak támaszkodni, mint az 1990-es években. A legnagyobb áttörést a szovjet dokumentumok rendkívül nagy mennyiségének internetes elérhetősége jelenti. A Pamjaty Naroda oldal ugyanis 2015[3] óta folyamatosan teszi közzé a szovjet hadsereg 1941 és 1945 közötti válogatott iratait, amelyeket jelenleg Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának podolszki Levéltára (Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации) kezel. Emellett az iratok eredetiben is kutathatók itt. A szovjet katonai iratok azonban még most sem férhetők hozzá teljes körben[4], az NKVD és a katonai közigazgatás anyagai például teljesen hiányoznak és sajnálatos módon nem kutatható a Magyarországról zsákmányolt iratanyag sem. Ennek ellenére a kutató sokszor így is inkább a bőség zavarával küszködik, ha a szovjet katonai dokumentumokról van szó.

2019-ben jelent meg Kamen Nevenkin bolgár kutató „A Budapest Erőd” című kötete. Ez a mű minden korábbinál több szovjet dokumentumot dolgozott fel. Ennek ellenére bizonyos kérdések nem kaptak kellő megvilágítást.

Az alábbi dokumentumközlés Budapest ostromának kutatásához kíván adalékokkal szolgálni. Válogatásunk szempontjai a következők voltak: csak olyan dokumentumot közlünk, amely teljes terjedelmében másutt még nem jelent meg. Fontosnak tartottuk azt is, hogy az itt közzétett iratok releváns és fontos kérdésekre világítsanak rá. A szövegben szereplő elírásokat hallgatólagosan javítottuk, az összes katonai rövidítést feloldottuk. Annak érdekében, hogy ezek az oroszul nem tudók számára is értelmezhetők legyenek, a szovjet rövidítések jegyzékét mellékletben közöljük.

A dokumentumok jelenlegi őrzési helye az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának podolszki Levéltára, ahonnan minden irat szabadon letölthető.

 

[1] A teljesség igénye nélkül: Hingyi László: Budapest ostroma 1944–1945. Források Budapest ostromának történetéből. Etalon Budapest, 2018.; Hingyi László: Budapest ostroma 19441945. Források Budapest ostromának történetéből. II. kötet. Etalon, Budapest, 2019.; Számvéber Norbert: Páncélosok a budapesti csatában. 1944. október 29. – 1945. február 13. Második, bővített kiadás. Jaffa, Budapest, 2018.; Mihályi BalázsTóth GáborTulok Péter: A Várnegyed ostroma. Buda 1944–45. Budavári Önkormányzat, Litea Könyvesbolt, Budapest, 2018.; Emlékek Budapest ostromáról, a kitörésről és a hadifogságról 19441945. Erődítés Történeti Egyesület, 2019.; Gyarmati IstvánTakács Tamás Péter: Budapest hegei. - KKETTK, Budapest, 2019.

[2] Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. 7. átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, 2016.

[4] Az iratok válogatásának szempontjairól csak találgatni lehet. A közzétett, illetve kutatható iratok mennyisége azonban annyira hatalmas, hogy – mint azt válogatásunk is bizonyítja – a szovjet hadseregre nézve egyáltalán nem pozitív fényt vető dokumentumok is kerültek a kutatható kategóriába.