150 éve született Lajta Béla építőművész

150 éve, 1873. január 23-án született Lajta Béla (1873–1920), a 20. század elejének egyik leginvenciózusabb magyar építőművésze, akinek több kiemelkedő alkotása található Budapesten.

150 éve, 1873. január 23-án született Lajta Béla (1873–1920), a 20. század elejének egyik leginvenciózusabb magyar építőművésze, akinek több kiemelkedő alkotása található Budapesten. Alig két évtizedes pályája során rendkívül változatos, épületről épületre új megoldásokat felmutató, ugyanakkor egyenletesen magas színvonalú életművet hozott létre.

Legkorábbi alkotásai Lechner Ödön nemzeti szecessziós törekvéseihez kapcsolódtak. Első jelentősebb figyelmet kapott fővárosi épületei – a Malonyay-villa vagy a Wechselmann-féle Vakok Intézete – 1906 után az angol Arts and Crafts, a finn nemzeti romantikus építészet és a hazai népi építkezés tanulságait ötvözték. 1910 táján a Bárczy-éra városvezetése nemcsak iskolaprogramjának leggazdagabban kivitelezett darabját, a Vas utcai Felső Kereskedelmi Iskolát, de az új városi könyvtár és kultúrpalota monumentális feladatát is rá bízta, az utóbbi megvalósítását azonban a háború megakadályozta. A pesti zsidó temetők műszaki felügyeletét is ellátó Lajta Béla működésének fontos terepe volt a síremlékművészet, ahol rendkívüli díszítő-fantáziája nemes anyagokban ölthetett testet. 1910 körüli érett alkotásai – például testvéreinek Szervita téri üzletbérháza vagy az említett Vas utcai iskolaépület – a korszak európai élvonalába sorolhatók, sok tekintetben pedig már az 1920-as évek art decóját, modernizmusát előlegezik.

Budapest Főváros Levéltára 2010-ben átfogó életműkiállítással emlékezett meg róla, amely a megelőző évek levéltári munkái során feltárt tervanyag tükrében jelentősen átrajzolta és gazdagította a szakirodalomban addig róla élő képet. Az építész személyes hagyatéka nagyrészt elpusztult, kisszámú terv, fotó, műtárgy vagy kézirat került csak belőle köz- vagy magángyűjteményekbe. Csáki Tamás, a kiállítás kurátora összeállításában jött létre a Lajta Béla Virtuális Archívum, amely a szétszóródott hagyatéknak, töredékesen fennmaradt életműnek a fellelhető tárgyait, képi és írásos dokumentumait gyűjti össze és mutatja be.  A 2010 óta működő honlap jelenleg informatikai megújítás alatt áll, és az érdeklődők hamarosan megújult formában találkozhatnak vele. Kérjük, kísérjék figyelemmel a levéltár honlapját!