A Magyar Közösség elleni peres anyag fontos új iratokkal egészült ki

Levéltárunk április folyamán jelentős iratokhoz jutott a Magyar Közösség elleni per egyik vádlottjának leszármazójától. Mistéth Ákos a Terror Háza Múzeum segítségével levéltárunkhoz juttatta el a birtokában található, azon iratait, melyet édesapja a neves mérnök, Magyar Közösség tag Mistéth Endre elleni koncepciós eljárás során a család kezelésében maradt.

Levéltárunk április folyamán jelentős iratokhoz jutott a Magyar Közösség elleni per egyik vádlottjának leszármazójától. Mistéth Ákos a Terror Háza Múzeum segítségével levéltárunkhoz juttatta el a birtokában található, azon iratait, melyet édesapja a neves mérnök, Magyar Közösség tag Mistéth Endre elleni koncepciós eljárás során a család kezelésében maradt.

Mistéth Endre az egyik Magyar Közösség-mellékper fővádlottja volt. Ezt a pert Budapest Főváros Levéltára a Népbírósági fondjában őrizzük (XXV.1.a 1837/1947-es szám alatt 0,6 ifm terjedelemben).

A most átvett körülbelül 0,1 iratfolyóméter terjedelmű iratanyag nagyrészt az 1947-es perrel, illetve a Magyar Közösség más pereivel összefüggő dokumentumokat tartalmaz, kisebb részben Mistéth Endrére és a Magyar Közösségre vonatkozó későbbi iratokat. Az átvett iratanyag zömét olyan egykorú nyomozati és periratok alkotják, amelyek másodlatait Mistéth Endre ügyvédje megkapta (vádirat, ítélet, tárgyalási jegyzőkönyvek, kihallgatási jegyzőkönyvek, stb.) vagy megőrizte (a bírósághoz beadott kérelmek). Ezek jó része szinte ugyan elvileg duplum, de sok esetben vagy nem egyezik meg teljesen a már levéltárban lévő változattal – például mert valaki (valószínűleg az ügyvéd) aláhúzogatta, megjegyzésekkel látta el –, ezek természetesen már nem duplumok. Az iratanyagban találhatók még az eljárás során született, jórészt kézírásos dokumentumok: kérelmek fogalmazványai, Mistéth Endre önéletrajza és ügyvédi feljegyzések. Található még az iratanyagban egy újságokból és újságkivágásokból álló gyűjtemény. Ezek zömükben 1947-es újságok, a Magyar Közösség elleni perekkel foglalkozó újságcikkekkel. Végül vannak 1990 után keletkezett dokumentumok: levelek, újságcikkek, beszédek, stb. Ezek nem kapcsolódnak közvetlenül a perhez, inkább csak a Magyar Közösség elleni eljáráshoz, illetve magához Mistéth Endréhez.

Az átvett iratanyagot a Mistéth-per végére csatoltuk. Az újonnan átvett iratanyagot is digitalizáljuk, ezt követően így már az egész per digitálisan lesz kutatható.

Budapest Főváros Levéltára ezt az alkalmat is megragadva szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy levéltárunk nemcsak a hagyományos értelemben vett családi iratok gyűjtését tűzte ki célul, hanem az őrizetében található egyéb hivatalos iratok ehhez hasonló kiegészítését is. Ilyen iratokból ugyanis például a kommunista diktatúra kiépülésének és működésének mind teljesebb megismerése is lehetséges.

Az önzetlen felajánlásért Mistéth Ákosnak tartozunk hálával.

Dr. Kenyeres István

főigazgató