Budapest 1944 – Budapest Főváros Levéltára kiállítása a zürichi Jelenkortörténeti Levéltárban

Esemény kezdete: 2018.05.24 – 00:00
2018. május 24-én nyílik a zürichi Archiv für Zeitgeschichte – Jelenkortörténeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára „Budapest 1944 – Zsidóüldözés és svájci mentőakció“ című közös kiállítása.

2018. május 24-én nyílik a zürichi Archiv für Zeitgeschichte – Jelenkortörténeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltára „Budapest 1944 – Zsidóüldözés és svájci mentőakció“ című közös kiállítása. A tárlat alapját a 2014-ben a Holokauszt Emlékév keretében megrendezett Széttépett esztendők 1938–1944 című tárlat képezi, amelynek német változata 2017-ben Heidelbergben, Heidelberg Város Levéltárával való együttműködésben került bemutatásra. Jelen kiállítás az 1944. március 19-i német megszállás utáni időszakra, a budapesti zsidóság sárgacsillagos házakba való kényszerű összeköltöztetésére és annak tragikus következményeire koncentrál. Az eredeti kiállítási anyag átdolgozásra került, olyan személyekre vonatkozó dokumentumokkal egészült ki, akikkel kapcsolatosan szerencsés módon mind a Svájci Zsidó Segélyegyesület menekültaktáiban, mind a fővárosi levéltárban találhatók források. Egy-egy tabló vázolja fel Carl Lutz (1895–1975) svájci diplomata, valamint a mindmáig viták kereszttüzében álló Kasztner Rudolf személyét. A svájci mentőakciók párhuzamaként látható Gerenday Antal (1900–1983) építészmérnök személye, aki számos ismerősének nyújtott segédkezet a nehéz időkben, úgy is, hogy svájci menlevelet szerzett számukra.

A 2014-es tárlatot már a heidelbergi kiállításon is kiegészítette az a tabló, mely a 2015 szeptemberében egy Kossuth téri lakás felújítási munkái során előkerült szenzációs irategyüttest, az adatszolgáltatási íveket mutatja be. Ezek tárgya a zsidók lakásával és lakóhelyük kijelölésével kapcsolatosan április 28-án hatályba lépett 1610/1944 M. E. sz. rendelet 9. §-nak (1) bekezdése alapján készítendő adatfelvétel volt. A székesfőváros vezetése ezeken az íveken íratta össze a zsidók sárga csillaggal megjelölt házakba történő kényszer-összeköltöztetésének megszervezése szempontjából alapvető adatokat. A fal mögül előkerült 6827 db adatszolgáltatási ívet azóta restaurálták, digitalizálták és a Hungaricana közgyűjteményi portálon a Budapest időgép alkalmazáson elérhetővé tették.

A zürichi kiállításról bővebb információkat találhat itt: www.budapest1944.ethz.ch