A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása -1919. március 21.

1919. március 21-én Garbai Sándor szociáldemokrata és Kun Béla kommunista vezetők kiáltották ki Budapesten a tanácsköztársaságot.

1919. március 21-én Garbai Sándor szociáldemokrata és Kun Béla kommunista vezetők kiáltották ki Budapesten a tanácsköztársaságot, létrehozva a szovjet típusú proletárdiktatúrát, ahol minden hatalom a Kommunisták Magyarországi Pártja kezébe került. Egy nappal előtte kézbesítették a Vix- jegyzéket, ami után a Berinkey kormány lemondott, Károlyi Mihály köztársasági elnök pedig a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot bízta meg a kormányalakítással. A párt Landler Jenő vezette balszárnya azonban még március 20-án megegyezett a bebörtönzött Kun Béláékkal a proletárdiktatúra megalakításában. Az egyesült pártok rendelkezésére bocsájtott fegyveres, katonai hatalom aznap éjjel megszállta és hatalmába kerítette a vasutat, a távírdát és a postát. 1919. március 21-én Budapest szerte plakátok hirdették ki, hogy megalakult a Garbai Sándor vezette Forradalmi Kormányzótanács, amit valójában Kun Béla vezetett. Délután Bokányi Dezső, Bajáki Ferenc, Nyisztor György, dr. Ágoston Péter, Kelen József, mint a szociáldemokrata párt tagjai, részt vettek a munkás- és katonatanácsnak Budapesten a városháza nagytermében tartott ülésen, ahol Pogány József, mint a katonatanács elnöke, nyilvánosan bejelentette, hogy a rendelkezése alatt álló fegyveres katonai hatalom csatlakozott a proletárdiktatúrához. Bővebben lásd a Hungaricánán: Népbiztos-per

Garbai Sándor és Kun Béla