Rákosi Mátyás iratainak digitalizált másolatgyűjteménye

Leírás

Rákosi Mátyás iratainak digitalizált másolatgyűjteménye egy olyan speciális és unikális gyűjteményt takar, amely többségében Rákosi Mátyáshoz, illetve feleségéhez – 1956 nyarától kezdődő szovjetunióbeli „száműzetésük” idején – írt leveleket, illetve az általuk írtak másolatait, fogalmazványait tartalmazza. A gyűjteményt a leveleken és a hozzájuk tartozó, nagy számú tértivevényen túl, néhány egyéb időszakban született irat tarkítja.

A 264 tételből álló gyűjtemény legkorábbi dokumentuma egy 1941-es meghatalmazás, míg a legutolsó darabja egy 1970. november 15-én keletkezett fogalmazvány. A Rákosi-levelek címzetti köre elsősorban a Szovjetunió Kommunista Pártja, illetve a Magyar Szocialista Munkáspárt prominens személyiségeit rejti (Ny. Sz. Hruscsov, L. I. Brezsnyev; Kádár János, Fock Jenő), amelyekről a szerző akkurátusan készített másolatokat, vagy legalább a tervezeteket megőrizte. A Rákosihoz írt levelek egyrészt a hivatalos szervek válaszait tartalmazzák, másrészt a magánlevelek feladói között régi harcostársakat (Varga Jenő), szintén emigrációba kényszerült korábbi kommunista politikusokat (Gerő Ernő, Kovács István, Piros László), illetve új ismerősöket (Gáti Tibor) találunk.

Az iratgyűjtemény felhasználásával készült, és 2018 novemberében jelent meg Meruk József és Ungváry Krisztián kötete, amelyből részletes leírást kaphat az érdeklődő az iratok kalandos sorsáról. Ungváry Krisztián jóvoltából 2018 folyamán kerültek Budapest Főváros Levéltára állományába, azon belül a HU BFL XIV.284. fondba az iratokról készített digitális másolatok. Jelen gyűjtemény ezeket tartalmazza teljes terjedelmükben. A levelek egy jelentősebb csoportja idegen nyelven (főként oroszul) íródott, ezért az értelmezés megkönnyítése végett minden irathoz készítettünk egy rövid tartalmi kivonatot. Ezek, illetve az iratok létrejöttével kapcsolatos információk az egyes leveleket megelőző nyitóoldalon találhatók.