Közérdekű adatok - Általános közzétételi lista

Szervezeti és személyzeti adatok

Hivatalos névBudapest Főváros Levéltára
Székhely1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Adószám15490737-2-41
Bankszámlaszám11784009-15490737 (OTP)
IBAN: HU82 11784009 15490737 0000 0000
Postacím1554 Budapest, Pf. 41.
Telefonszám(+36) 1 298 7500
E-mailbfl@bparchiv.hu
Honlaphttp://bparchiv.hu
Ügyfélszolgálat és
a kutatóterem elérhetősége
Ügyfélszolgálat
1139 Budapest, Teve u. 3–5. II. emelet

Telefonszám:
(+36) 30 633 8554
E-mail írásához kattintson ide
Levélcím:
H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Kutatóterem
1139 Budapest, Teve u. 3–5. II. emelet

Telefonszám:
(+36) 1 298 7503 / 7504

Tervanyaggal kapcsolatos kérdések:
(+36) 1 298 7514

E-mail írásához kattintson ide 

Levélcím:
H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Ügyfélszolgálati és kutatószolgálati
vezető neve
Dr. Fehér Csaba
V. Tájékoztatási és közművelődési főosztályvezető

Telefonszám:
(+36) 1 298 7558

Ügyfélfogadás rendje

Ügyfélszolgálat

Hétfő: 09.00-12.00, 13.00–15.00
Kedd: 10.00–12.00, 13.00–15.00
Szerda: 08.00–12.00, 13.00–15.00
Csütörtök: 10.00–12.00, 13.00–17.00
Péntek: Zárva

Kutatóterem

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 09:00–16:00
Kedd: 10:00–19:00
Szerda: 09:00–16:00
Csütörtök: 10:00–19:00
Péntek: Zárva

Budapest Főváros Levéltára Alapító Okirata:

A szerv alaptevékenysége, feladatköre és hatásköre, (Szervezeti és Működési Szabályzat):

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra

A szerv vezetője

Dr. Kenyeres István főigazgató

Hivatali elérhetősége

H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Tel.: (+36) 1 298 7517
Fax: (+36) 1 298 7555
E-mail írásához kattintson ide

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A szerv vezetőjeDr. Kenyeres István főigazgató
Hivatali elérhetősége

H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Tel.: (+36) 1 298 7517
Fax: (+36) 1 298 7555
E-mail írásához kattintson ide

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálati és kutatószolgálati
vezető neve

Dr. Fehér Csaba
V. Tájékoztatási és közművelődési főosztályvezető
E-mail írásához kattintson ide

Telefonszám:
(+36) 1 298 7558

Ügyfélszolgálat és
a kutatóterem elérhetősége

Ügyfélszolgálat

1139 Budapest, Teve u. 3–5. II. emelet

Telefonszám:
(+36) 30 633 8554
E-mail írásához kattintson ide

Levélcím:
H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Kutatóterem

1139 Budapest, Teve u. 3–5. II. emelet

Telefonszám:
(+36) 1 298 7503 / 7504

Tervanyaggal kapcsolatos kérdések:
(+36) 1 298 7514

E-mail írásához kattintson ide

Levélcím:
H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Ügyfélfogadás rendje

Ügyfélszolgálat

Hétfő: 09.00-12.00, 13.00–15.00
Kedd: 10.00–12.00, 13.00–15.00
Szerda: 08.00–12.00, 13.00–15.00
Csütörtök: 10.00–12.00, 13.00–17.00
Péntek: Zárva

Kutatóterem

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 09:00–16:00
Kedd: 10:00–19:00
Szerda: 09:00–16:00
Csütörtök: 10:00–19:00
Péntek: Zárva

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Bárczy István Alapítvány
(adószáma 19666866-1-41; képviselője: Dr. Szende Katalin elnök)
Az alapítvány célja:
A történelemtudomány keretében Budapest főváros történetére vonatkozó, valamint általános várostörténeti kutatások támogatása, általános levéltári kutatások valamint, a BFL-ben őrzött iratanyag feltárására, feldolgozására irányuló kutatások támogatása, levéltári kutatások és publikációk

 

Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány (SzITA)

(adószáma 18094426-1-41; képviselője: Dr. Oborni Teréz elnök)
Az alapítvány célja:
Történettudományi konferenciák szervezésével, szakfolyóirat(ok), könyvsorozat(ok) kiadása révén a történeti kutatás, mint tudományos kutatás tevékenység támogatásával, a történeti források feltárásával és kiadásának segítségével a kulturális örökség megóvásával előmozdítva a közhasznú tevékenységet végezzen.
A Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) című folyóirat kiadása. Honlapja: http://fonsfolyoirat.hu/ 

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapesti Levéltári Mozaikok
Online folyóirat

Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
A kiadó székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Postai cím: 1554 Budapest, Pf. 41.
Felelős kiadó: Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgatója
 
Szerkesztőség
Simon Katalin főszerkesztő
Fazekasné Toma Katalin szerkesztő
Fehér Csaba szerkesztő
Garami Erika szerkesztő
László Zsófia szerkesztő
Ternovácz Bálint szerkesztő
Tóth Gergely szerkesztőségi titkár

 

Magyar Levéltári Portál
Online folyóirat

Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
A kiadó székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Postai cím: 1554 Budapest, Pf. 41.
Felelős kiadó: Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgatója

Elérhetőségek
Szerkesztőség: info@archivportal.hu
Szerkesztőségi titkár: dekanyd@bparchiv.hu (Dékány Dorottya)
Főszerkesztő: tomak@bparchiv.hu (Fazekasné dr. Toma Katalin)
Honlap: archivportal.hu

Szerkesztőség
Fazekasné Toma Katalin főszerkesztő (Budapest Főváros Levéltára)
Batalka Krisztina szerkesztő (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára)
Fehér Csaba (Budapest Főváros Levéltára)
Vajk Ádám szerkesztő (Győri Egyházmegyei Levéltár)
Ternovácz Bálint szerkesztő (Budapest Főváros Levéltára)
Dékány Dorottya szerkesztőségi titkár (Budapest Főváros Levéltára)

 

Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv / Hungarian Yearbook of Urban History / Ungarisches Jahrbuch für Stadtgeschichte
​HU ISSN 1787-6753
Kiadó Budapest Főváros Levéltára 
A kiadó székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Postai cím: 1554 Budapest, Pf. 41.
Felelős kiadó: Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgatója

Elérhetőségek
Telefon: (+36) 1 298 7500
E-mail: urbs@bparchiv.hu 
Honlap: evkonyvek.hu

Szerkesztőbizottság
Kenyeres István főszerkesztő
Baics Gergely
Dominkovits Péter
Deák Ernő
Géra Eleonóra
Kenyeres István
Lengyel Tünde 
Majorossy Judit 
Pál Judit
Tóth Árpád

Szerkesztőség
Czoch Gábor
Csáki Tamás 
Lugosi András
Lukács Anikó
H. Németh István
Oborni Teréz
Sipos András
Szende Katalin
Szívós Erika

Szerkesztőségi titkár
Mátyás Zoltán

Olvasószerkesztő
Lukács Anikó

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek adatai:

Fenntartó:

Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefon: +36 1 327-1000
Fax: +36 1 318 8689
http://www.budapest.hu

 

Irányító szervezet:

Budapest Főváros Közgyűlése
1052 Budapest, Városháza utca 9-11.
Telefon: +36 1 327-1000
Fax: +36 1 318 8689
http://www.budapest.hu

Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

Budapest Főváros Levéltára Alapító Okirata:

A szerv alaptevékenysége, feladatköre és hatásköre (Szervezeti és Működési Szabályzat):
Budapest Főváros Levéltára Kollektív Szerződése:

Budapest Főváros Levéltára esélyegyenlőségi terve, 2022

A szerv nyilvántartásai: Fond- és állagjegyzék

Budapest Főváros Levéltára kiadványai

Levéltári adatbázisok

Pályázatok

I. Törvények

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről

II. Rendeletek

– Kormányrendelet

191/2001. (X. 18.) Korm. rend. az örökségvédelmi bírságról

13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

– Miniszteri rendelet

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

 

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az információs jogokkal foglalkozó szervezeti egység és személy:

V. Tájékoztatási és Közművelődési Főosztály
Dr. Fehér Csaba főosztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos
(+36) 1 298-7558

.A BFL tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

104-2/2023/BFL Főigazgatói utasítás a hiteles másolat készítéséről, illetve az elektronikus bélyegző, elektronikus aláírás és szervezeti bélyegző használati rendjéről.

Pályázati beszámolók

Szakmai beszámoló az NKA 208122/00006 sz. pályázat teljesítéséről: Levéltári kiemelkedő értékű, közérdeklődésre számot tartó iratok digitalizálása

Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló az NKA 208104/00080 sz. pályázat teljesítéséről: Egy a múltunk, őrizzük egyazonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok X. mesterkurzusa

Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló az NKA 208105/00214 sz. pályázata teljesítéséről: Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése

Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló az NKA 208133/00035. sz. pályázata teljesítéséről: BFL állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

Szakmai beszámoló letöltése

Szakmai beszámoló az NKA 208139/00021 sz. pályázata teljesítéséről: A kutatók és ügyfelek tájékoztatását elősegítő „tutorial video”-k bevezetése Budapest Főváros Levéltárában

Szakmai beszámoló letöltése

Szakmai beszámoló az NKA 208110/00019. sz. pályázata teljesítéséről: Levéltári könyvtárak állománybővítése

Szakmai beszámoló az NKA 208133/00028. sz. pályázata teljesítéséről: BFL állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

Szakmai beszámoló az NKA208104/00047. sz. pályázata teljesítéséről: „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok IX. mesterkurzusa”

Szakmai beszámoló az NKA 204150/98. sz. pályázata teljesítéséről: Zacharias Geizkofler (1560–1617) birodalmi fillérmester (1589–1603) iratainak feltárása a Ludwigsburgi Állami Levéltárban

Szakmai beszámoló az NKA 208108/00103. sz. pályázata teljesítéséről: Vizuális várostörténet. A fényképek és a fényképezés szerepe a városi társadalom bemutatásában című konferencia megvalósítása

Szakmai beszámoló az NKA 204113/00534 sz. pályázat teljesítéséről  – Kós Károly Virtuális Archívum létrehozása és Lajta Béla Virtuális Archívum megújítása

https://bparchiv.hu/sites/default/files/atoms/files/3426_2020_bfl_nka_palyazat_kos_lajta_archivum_szakmai_beszamolo.pdf  

Szakmai beszámoló az NKA 449122/00085. sz. pályázat megvalósításáról – A Hungaricana Közgyűjteményi Portál tartalomfejlesztése

https://bparchiv.hu/sites/default/files/atoms/files/1855_2022_bfl_miniszteri_hungaricana_szakmai_beszamolo.pdf 

Szakmai beszámoló az NKA449122/0082 számú, A FŐFOTÓ gyűjtemény digitalizálása és közzététele című pályázat megvalósításáról.

Szakmai beszámoló: BFL állományvédelmi műhelyek tevkenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése. Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma pályázati azonosító: 208133/5.

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 208108/00105. számú, az V. Levéltári Piknik megrendezése c. pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204122/00573. számú Levéltári honlapok létrehozása, megújítása c. pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204122/557. számú, Múltunk megőrzése és megismertetése. Preventív állományvédelem, digitalizálás és adatbázisépítés a levéltárakban e-learning tananyag kidolgozása című pályázatának
megvalósításáról

Pályázati beszámoló az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és Budapest Főváros Levéltára között létrejött, NKA 204113/00535 pályázatiazonosító-számú, online levéltár-pedagógiai megjelenést segítő informatikai keretrendszer létrehozására és programmal történő feltöltésére vonatkozó szerződés szerint végrehajtott pályázatról

Pályázati beszámoló iratvásárlásról (2021–2022); NKA 208110/00002 számú pályázat

Szakmai beszámoló az NKA 208108/00021 számú, a VIII. Várostörténeti konferencia megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 204113/00528 számú, a Nyitott Levéltárak országos programsorozat megnyitójának és a IV. Levéltári Pikniknek a megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 204188/00672 számú, az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv XV. kötetének megjelentetése pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap a Közgyűjtemények Kollégiuma 204110/00800 számú, Budapest Főváros Levéltára könyvtárának állománybővítése pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204108/01635 számú, az „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok VIII. mesterkurzusa” című pályázatának megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 204108/01634 számú pályázatával támogatott, Budapest: egy amerikai léptékben növekvő metropolisz című konferenciáról

Szakmai beszámoló: BFL állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázatra

Szakmai beszámoló Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése.

Szakmai beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 204108/01545 számú, A városok jogi helyzete, országrendisége és hatalmi reprezentációja a közép- és kora újkorban c. VII. Várostörténeti Konferencia megrendezéséről

Szakmai beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 204104/01521 számú, az „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok VII. mesterkurzusa” című pályázatának megvalósításáról

Szakmai beszámoló az URBS XIII. kötetének megjelentetéséről

Szakmai beszámoló állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzéséről

Szakmai beszámoló a Ludwigsburgi Állami Levéltárban végzett kutatásokról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204108/01524 számú pályázatával támogatott  „Mérlegen a Tanácsköztársaság” című  konferencia megvalósításáról.

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204108/01523 számú pályázatával támogatott  „Évfordulók sodrásában” című  konferencia megvalósításáról.

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204104/01511 számú, az „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok VI. mesterkurzusa” című pályázatának megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Ludwigsburgi Állami Levéltárban végzett kutatásokról

Szakmai beszámoló: URBS Várostörténeti Évkönyv XII. kötet

Szakmai beszámoló: Budapest Időgép

Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és
eszközök beszerzése 2017 pályázat szakmai beszámolója:

A GULAG EMLÉKÉV keretében megvalósult GUL-15-B-2016-00024 sz. pályázat

A kárpátaljai magyarok és németek internálása és deportálása 1944 és 1955 között. Levéltári iratok és anyagok (Kézirat)

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával megvalósításra került pályázataink:

Szakmai beszámoló a „Város – liget – köztér – szórakozás” – VI. Magyar Várostörténeti Konferencia című pályázatának megvalósításáról

„Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok V. mesterkurzusa” című pályázatának szakmai beszámolója

A Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2017. évi vándorgyűlésének szakmai beszámolója

Szakmai beszámoló:  Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

Szakmai beszámoló: A BFL és a Steyr Város Levéltára között létrejött együttműködési projekt keretében magyar nyelvű dokumentumok feltárása

Szakmai beszámoló az URBS Várostörténeti Évkönyv X-XI. kötetének megjelentetéséről

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204108/01322 számú  „Budapesti évfordulók: 1866, 1946, 1956 – Levéltári Nap” című pályázata megvalósításáról

A Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2016. évi vándorgyűlésének szakmai beszámolója

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204104/01429 számú, az „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok IV. szakmai továbbképzése, mesterkurzusa” című pályázatának megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Problémafelvetés és útkeresés – Diskurzus a levéltárügy akut kérdéseiről című NKA 3508/01241 sz. pályázat teljesítéséről

Szakmai beszámoló az NKA 3532/00349.számú pályázat teljesítéséről

Szakmai beszámoló az NKA 3513/00457. számú „Magánszemélyek őrizetében lévő fővárosi érintettségű maradandó értékű magániratok magvásárlása” című pályázat teljesítéséről

Szakmai beszámoló az NKA 3510/00608. számú a „Szakkönyvtárak állami gyarapítására” vonatkozó pályázat teljesítéséről

Szakmai beszámoló az NKA 3513/00458. számú, Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-1710. című szakmai kiadvány megjelentetéséről

Szakmai beszámoló az NKA 3508/01240. számú, Városok és természeti erőforrások című várostörténeti konferencia pályázatról

Szakmai beszámoló az NKA 3504/01413 számú, Egy a múltunk – őrizzük egy azonképp a jövőnek! Egyházi és határon túli magyar levéltárosok III. mesterkurzusa pályázatról

Szakmai beszámoló az NKA 3513/00466 számú, Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa 2015. évi vándorgyűléséről

Szakmai beszámoló az NKA 3511/03784 számú, Klösz György fotóalbumainak restaurálása I. ütem pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3508/01150 sz. Budapesti hétköznapok 1914. A Nagy Háború hátországának életképei

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3208/00557 számú, a „Ybl Miklós bicentenárium – a magyar építészet éve keretében két szakmai kiállítás” című pályázatának megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3504/01406 számú, „Egy a múltunk, őrizzük egy azonképp a jövőnek! – Egyházi és határon túli magyar levéltárosok II. szakmai továbbképzése, mesterkurzusa” nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3208/00473 számú, az „Ybl Miklós bicentenárium – a magyar építészet éve keretében konferencia és oktatási, ismeretterjesztő program” nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3532/00336 számú, a Magyar Levéltári Portál tartalom bővítése és fejlesztése pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3533/00137 számú, A Budapest Főváros Levéltára állományvédelmi műhelyeinek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3512/00067 számú, Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-1710 című szakmai kiadvány előkészítésére nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3512/00068 számú, A Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei intézménytörténete 1983-1990 című levéltári segédlet előkészítésére (II. ütem) nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3562/00007 számú Levéltári  gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi eszközök beszerzésére Budapest Főváros Levéltárában nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3510/00538 számú, Idegen nyelvű szakkönyvek, levéltár-tudományi szakirodalmi művek és várostörténeti alapmunkák beszerzésére a szakkönyvtár részére nevű pályázat megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3543/00133 sz. pályázat megvalósításáról Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra

Szakmai beszámoló az NKA 3508/00910 sz. pályázat megvalósításáról A levéltári szabványok kidolgozásához és fejlesztéséhez kapcsolódó műhelymegbeszélések szervezése és lebonyolítása

Szakmai beszámoló az NKA 3588/00245 sz. pályázat megvalósításáról Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv VIII. megjelentetése

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma 3338/00001 számú, a „Magyar Levéltári Portál 2013. évi fejlesztésére, szolgáltatásainak bővítésére” című pályázatának megvalósításáról

Beszámoló a „Kárpát-medence levéltári forrásai” címen indított segédletsorozat 4., „A Kárpátaljai Területi Levéltár beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1919-ig és 1938 között” című kötetének bilingvis kiadásáról

Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 3512/00008 sz. pályázatának megvalósításáról Vázsonyi Miklósné Szalkai Schwarz Margit 1946-47-ben keletkezett emlékiratának forráskiadása

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 3508/01072 sz. pályázatának teljesítéséről: „Norma, normakövetés és normaszegés a városi életben” című konferencia megrendezése (2013)

3504/01385 2013. évi NKA pályázat – Szakmai beszámoló a Digitalizálás, adatbázis építés és állományvédelem című szakmai továbbképzési program szervezése és lebonyolítása c. pályázat megvalósításáról.

2205/0515 számú NKA pályázat – Szakmai beszámoló a 7. Állományvédelmi eszközök savmentes irattároló dobozok beszerzéséhez.

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 2213/0168. sz. pályázatának teljesítéséről (A Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájához kapcsolódó műhelymegbeszélések lebonyolítása)

Kapcsolódó dokumentumok:

Műhelyvita az irattípus-leírási szabványokról Veszprémben

Meghívó a műhelyvitára

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Pályázati beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi kiegésztő pályázatának 2. Tematikus adatbázisok készítésére és online-közzétételére c. alpontjára – Budapesti büntetésvégrehajtási intézetek fogolytörzskönyvei

Pályázati beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi 3508/00909 pályázati azonosító számú támogatási szerződésének teljesítéséről „Perekbe zárt történelem”Konferencia  Budapest Főváros Intézményi Napján 2012. november 19.

Beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma által 2011. szeptember 15.–2012. augusztus 30. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatásáról és az eredmények közzétételéről szóló, Közös archontológia készítése az 1948–1989 közötti fővárosi párt- és az 1950–1990 közötti tanácsi iratokhoz c. pályázatunk (I. ütem) megvalósításáról

Beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma által konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére pályázat megvalósulásáról „Budapest 1913: pillanatképek a főváros I. világháború előtti mindennapjaiból” címmel

Szakmai beszámoló az NKA 3506/1820 sz. pályázat megvalósításáról „Napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem.” Kós Károly világa, Budapest Főváros Levéltára és Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy) közös kiállítása

Szakmai beszámoló az NKA 3532/00277 sz. pályázatának megvalósításáról Budapest Főváros Levéltára Levéltári Egységes Adatkezelő rendszer (LEAR) keretében épülő adatbázisok fejlesztése, építése

Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt szakkönyvtár-gyarapítási pályázat megvalósulásáról

Szakmai beszámoló az NKA 3512/00007 sz. pályázat teljesítéséről Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703. című szakmai kiadvány előkészítése

Szakmai beszámoló Budapest Főváros Levéltára Téma: I./e. (3533) Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

Szakmai beszámoló Budapest Főváros Levéltára Téma: I./c. (3543) Muzeális értékű gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra

Szakmai beszámoló Budapest Főváros Levéltára Téma: I./d. (3505) Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése

Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közgyűjtemények Kollégiuma által 2012. október 30. – 2013. szeptember 30. közötti időszakra Szakmai, módszertani kiadványok előkészítéséről szóló, A Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei intézménytörténete 1971-1982 című levéltári segédlet közzététele. (I. ütem) c. pályázatunk megvalósításáról

Szakmai beszámoló az NKA 3543/00133 sz. pályázat megvalósításáról Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra

Gazdasági adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

Éves beszámolók

A 2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

A 2022. évi költségvetési beszámoló

 

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára esetében nem releváns.

Budapest Főváros Levéltára közbeszerzései
Budapest Főváros Levéltára közbeszerzései

Közbeszerzési terv

Budapest Főváros Levéltára 2024. évi Közbeszerzési Terve
Közbeszerzési_terv_2024

Budapest Főváros Levéltára 2023. évi Közbeszerzési Terve
Közbeszerzési_terv_2023.pdf

Budapest Főváros Levéltára 2022. évi Közbeszerzési Terve
Közbeszerzési_terv_2022.pdf

Budapest Főváros Levéltára 2021. évi Közbeszerzési Terve
 
Budapest Főváros Levéltára 2020. évi Közbeszerzési Terve
 
Budapest Főváros Levéltára 2019. évi Közbeszerzési Terve
 
Budapest Főváros Levéltára 2018. évi Közbeszerzési Terve
 
Budapest Főváros Levéltára 2017. évi Közbeszerzési Terve
 
Budapest Főváros Levéltára 2016. évi Közbeszerzési Terve
 
Budapest Főváros Levéltára 2015. évi Közbeszerzési Terve

Adatvédelmi tisztviselő

dr. Kaveczki Andrea L. L. M.

E-mail cím: adatvedelem@bparchiv.hu  

Cím: 1139 Budapest, Teve utca 3-5.

Telefon: (+36) 1 298-7616

 

 

Belső kontroll koordinátor

Nagy Péterné

E-mail írásához kattintson ide
Telefon: (+36 1) 298-7509
Írásban, levélpostai úton:
Budapest Főváros Levéltára
1139 Budapest Teve u. 3-5.
Címzés: „Integritási felelős részére sajátkezű felbontásra”

A Kormány 50/2013. (II. 25.) rendelete – az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről – alapján az integritási felelős közreműködik Budapest Főváros Levéltára (BFL) működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében.
Az integritási felelős a korrupciómegelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz a BFL hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.
Az integritási felelős a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad BFL vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
Az integritási felelős a BFL főigazgatójának meghatalmazása alapján nevében ellátja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

 

Budapest Főváros Levéltára 2018. évi integritás összefoglalója

Jelentés Budapest Főváros Levéltára 2019. évi integritásirányítási tevékenységéről

A 2019. évben az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése

Jelentés Budapest Főváros Levéltára 2020. évi integritási tevékenységéről

A 2020. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése

Jelentés Budapest Főváros Levéltára 2021. évi integritásirányítási tevékenységéről

A 2021. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése

Jelentés Budapest Főváros Levéltára 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről

Közadatkereső

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Budapest Főváros Levéltára közérdekű adatai itt érhetők el.