Hagyatéki ügyek

A hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek adatbázisa számos budapesti bíróság (Budapesti Királyi Törvényszék, járásbíróságok), és közjegyzők által tárgyalt hagyatéki ügyek, továbbá perenkívüli eljárások fennmaradt iratanyagára épül. 1872-1956 között valamennyi fennmaradt hagyatéki ügy rögzítésre került (ez sajnos egy töredéket jelent, ugyanazok jobban csak a két világháború között, s több-kevesebb rendszerességgel csupán 1945 után őrződtek meg). A fővárosi illetékességet a hagyatéki ügyek tekintetében az örökhagyó utolsó állandó lakhelye határozta meg, így a hagyatéki tömeg fekvése, kiterjedt vagyonrészek esetén, vidéki településeket is érinthetett.

Az adatbázis rekordjaiban az ügytípus, valamint az érintett személyek (örökhagyók, más ügyeknél a kérelmezők és ellenérdekelt felek) adatai szerepelnek; hagyatéki ügy esetében a halálozás dátumával, és bizonyos releváns irattípusok (végrendelet, haláleset-felvétel, hagyatéki leltár) előfordulásával kiegészítve. Az adatbázis több mint 73000 rekordot, a perenkívüli és az egyesített hagyatéki ügyek miatt mintegy 100000 személyre vonatkozó adatot tartalmaz.

 Az egyes ügyek a rekordok jelzete (pl. HU BFL - VII.1.d - 1909 - III.0515) alapján kérhetők ki a levéltár kutatótermébe. Megjegyzendő, hogy az adatbázis nyilvános rekordjai nem minden esetben jelentenek korlátlan kutathatóságot: az 1954 után indult ügyekben, illetve az 1924 után keletkezett hagyatéki ügyekben szereplő kiskorú örökösök miatt támogató állásfoglalás beszerzése válhat szükségessé. Az adatbázis-építés által lefedett levéltári iratanyagról részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhat.

Levéltári törzsszám

Fond/állag megnevezése

Adatbázisban található anyagrész terjedelme

Digitálisan kutatható anyagrész terjedelme

VII.1.d.

Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok

1891-1915

 

VII.2.c.

Budapest Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres iratok

1872-1918

 

1872-1914

VII.3.b.

Pesti Első Bíróságú Királyi Váltótörvényszék iratai. Peres iratok

1842-1863

 

VII.4.

Budapesti Királyi Kereskedelmi és Váltótörvényszék iratai

1873, 1889

 

VII.6.a.

Budapest I-III. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Polgári peres és perenkívüli iratok

1933-1949

 

VII.7.c.

Budapest IV. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai

1904-1912

 

VII.8.c.

Budapest V. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki és végrehajtási ügyek iratai

1899-1910

 

VII.9.c.

Budapest VI. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai

1902-1909

 

VII.10.c.

Budapest VII. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai

1898-1909

 

VII.11.c.

Budapest VIII-X. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai

1898-1913

 

VII.12.b.

Budapest Központi Királyi Járásbíróság iratai.  Polgári peres és perenkívüli iratok

1914-1950

 

VII.19.

Újpesti Járásbíróság iratai

1948-1950

 

VII.21.

Kispesti Járásbíróság iratai

1947-1950

 

VII.155.

Rónay Tibor közjegyző iratai

1942-1949

 

VII.156.

Kaprinay Endre közjegyző iratai

1935-1950

 

VII.158.

Fodor Antal közjegyző iratai

1938-1946

 

VII.160.

Fekete László közjegyző iratai

1943-1949

 

VII.163.

Lénárt Dezső közjegyző iratai

1939-1948

 

VII.164.

Sárközi Sándor közjegyző iratai

1934-1940

 

VII.166.

Szilléry Péter közjegyző iratai

1948

 

VII.167.

Haviár Gyula közjegyző iratai

1943-1945

 

VII.171.

Hedry Aladár közjegyző iratai

1911-1947

 

VII.172.

Cholnoky Imre közjegyző iratai

1931-1947

 

VII.177.

Hajós Béla Ödön közjegyző iratai

1918-1925

 

VII.178.

Barcs Béla közjegyző iratai

1919-1939

 

VII.179.

Lázár Ferenc közjegyző iratai

1927-1949

 

VII.180.

Barcs Ernő közjegyző iratai

1926-1952

 

VII.182.

Somogyi Béla közjegyző iratai

1946-1949

 

VII.187.

Holitscher Szigfrid közjegyző iratai

1939-1946

 

VII.189.

Králik Árpád közjegyző iratai

1937

 

VII.190.

Meixner László közjegyző iratai

1939-1955

 

VII.191.

Antalffy-Zsiros Aladár közjegyző iratai

1942-1950

 

VII.195.

Joannovits Jenő közjegyző iratai

1939-1946

 

VII.196.

Richter Richárd közjegyző iratai

1931-1947

 

VII.197.

Horváth Kamilló közjegyző iratai

1938-1949

 

VII.198.

Lukács Izsó közjegyző iratai

1944

 

VII.199.

Szemerjay Petrán Tibor közjegyző iratai

1940-1950

 

VII.206.

Petró Béla közjegyző iratai

1937-1950

 

VII.207.

Haller Károly közjegyző iratai

1928-1950

 

VII.208.

Tóth (Tóthfaludy) Aladár közjegyző iratai

1933, 1939

 

VII.209.

Krenner Zoltán közjegyző iratai

1942-1950

 

VII.215.

Markó István közjegyző iratai

1930-1950

 

VII.217.

Kiss József közjegyző iratai

1933

 

VII.219.

Teőke Béla közjegyző iratai

1929-1947

 

VII.220.

Matheovits Ferenc közjegyző iratai

1940-1949

 

VII.226.

Bathó Kálmán közjegyző iratai

1937-1950

 

VII.229.

Keszthelyi Zoltán közjegyző iratai

1945-1952

 

VII.233.

Hajdú János közjegyző iratai

1947-1953

 

VII.234.

Hedry László közjegyző iratai

1947-1956

 

VII.236.

Füredy Jenő közjegyző iratai

1948-1952

 

VII.240.

Feri Sándor közjegyző iratai

1944-1950

 

VII.242.

Kozányi Pál közjegyző iratai

1942-1950

 

VII.243.

Tóth Endre közjegyző iratai

1945-1949

 

VII.246.

Kiss Dezső közjegyző iratai

1946-1953

 

VII.247.

Werner Elemér közjegyző iratai

1946-1949

 

VII.250.

Tímár Miklós közjegyző iratai

1947-1951

 

VII.258.

Horváth István közjegyző iratai

1945-1949

 

VII.262.

Némethy Vilmos közjegyző iratai

1944-1945

 

VII.264.

Susich Ervin közjegyző iratai

1939-1948

 

VII.267.

Török Béla közjegyző iratai

1947-1952

 

VII.268.

Konkoly Thege Sándor közjegyző iratai

1942-1943

 

VII.270.

Kovácsy Zoltán közjegyző iratai

1937-1946

 

VII.271.

Klein Andor közjegyző iratai

1945-1950

 

VII.278.

Morvay Zsigmond közjegyző iratai

1933-1949

 

VII.279.

Tárczay Rezső közjegyző iratai

1939-1948

 

VII.280.

Varga Béla közjegyző iratai

1939-1949

 

XXV.151.

Selmeczy István közjegyző iratai

1947-1955

 

XXV.152.

Vuits András közjegyző iratai

1952-1956

 

XXV.153.

Hegyháti István közjegyző iratai

1950-1956

 

XXV.154.

Bessenyei Tibor közjegyző iratai

1951-1953

 

XXV.155.

Róna Pál közjegyző iratai

1950-1956

 

XXV.156.

Török Pál közjegyző iratai

1952-1955

 

XXV.157.

Záhony László közjegyző iratai

1950-1953

 

XXV.158.

Jékey István közjegyző iratai

1950-1956

 

XXV.159.

Décsi Lajos közjegyző iratai

1944-1954

 

XXV.160.

Rosta Imre közjegyző iratai

1951-1954

 

XXV.161.

Lelkes József közjegyző iratai

1954-1956

 

XXV.162.

Sághy Imre közjegyző iratai

1954-1956

 

XXV.163.

Vajda Sándor közjegyző iratai

1950-1956

 

XXV.164.

Beleznai László közjegyző iratai

1950-1953

 

XXV.165.

Gerlai Károly közjegyző iratai

1948-1954

 

XXV.166.

Draskovics Jenő közjegyző iratai

1952-1955

 

XXV.170.

Hollós Olivér közjegyző iratai

1951-1956

 

XXV.171.

Káli Nagy Elemér közjegyző iratai

1954-1955

 

XXV.172.

Bárány Aladár közjegyző iratai

1951-1954

 

XXV.173.

Fertőfehéregyházi László közjegyző iratai

1951-1952

 

XXV.174.

Nemes Móric István közjegyző iratai

1950

 

XXV.175.

Jelinek Győző közjegyző iratai

1950-1955

 

XXV.176.

Pap Ádám közjegyző iratai

1951-1956

 

XXV.177.

Wágner György közjegyző iratai

1954-1956

 

XXV.178.

Quirico Pál közjegyző iratai

1955-1956

 

XXV.179.

Dékány Imre közjegyző iratai

1955-1956

 

XXV.180.

Jékelfalussy Aladár közjegyző iratai

1926-1952

 

XXV.181.

Frankl Imre közjegyző iratai

1950-1954

 

XXV.182.

Porázik Tibor közjegyző iratai

1954-1956

 

XXV.183.

Günther Ferenc közjegyző iratai

1950

 

XXV.184.

Frank Kiss Jenő közjegyző iratai

1954-1956

 

XXV.185.

Katona József közjegyző iratai

1955

 

XXV.186.

Molnár Dezső közjegyző iratai

1950-1954

 

XXV.187.

Vargyas Antal közjegyző iratai

1949-1956

 

XXV.188.

Erdődy Jenő közjegyző iratai

1951-1953

 

XXV.189.

Klein Imre közjegyző iratai

1951-1955

 

XXV.190.

Balogh János közjegyző iratai

1953-1954

 

XXV.192.

Polónyi Jenő közjegyző iratai

1953-1955