Közjegyzői okiratok

A közjegyzői okiratok adatbázisa a budapesti magán- és állami közjegyzők által keletkeztetett okirati sorozatok teljes körű feldolgozását célozza, az intézmény 1875-ös felállításától kezdve 1956-ig terjedően. Ez az ország legnagyobb terjedelmű, csaknem sértetlenül fennmaradt, és egyben – a főváros politikai, gazdasági súlya miatt – legjelentősebb közjegyzői irategyüttese. Közjegyzői okiratokban annak idején a legkülönbözőbb magánjogi ügyleteket rögzíthették: például – a fontosabbakat kiemelve – adásvételt, ajándékozást, vagyonátruházást, öröklést, házassági szerződést, örökbefogadást, végrendelkezést. Az adatrögzítés hamarosan lezárul, ugyanakkor még négy közjegyzői fond esetében nincs vagy nem teljes az adattbázis: HU BFL VII.277.a Héderváry Lehel közjegyző iratai (1929-1932), HU BFL VII.278.a Morvay Zsigmond közjegyző iratai (1932-1946), HU BFL VII.279.a Tárczay Rezső közjegyző iratai (1937-1948), HU BFL VII.280.a Varga Béla közjegyző iratai (1946-1949).

 Az okiratok jelentős részének digitalizált képe, az okirati rekordokkal összekapcsolva, elérhető az interneten. A közjegyzői intézmény használatánál nem volt területi illetékességi megkötés, ezért számos (az ügyek 10-15%-ára tehetően) vidéki vagy külföldi ügyfél is igénybe vette a fővárosi közjegyzők szolgáltatásait.

A rekordokban az adott ügylet, illetve az ügyletet kötő természetes és jogi személyek, valamint az annál eljáró jogi képviselők (ügyvédek) adatai szerepelnek. Mivel az okirati sorozatokban szabályszerű selejtezést többnyire az első világháború előtti anyagrészekben (aláírás-hitelesítési jegyzőkönyveket érintően) hajtottak végre, s iratpusztulás csak kivételesen történt, illetve mert az egyes okiratokban és jegyzőkönyvekben csaknem mindig rögzítették az ügyfelek státusát (foglalkozását) és lakhelyét is, a személyes adatok e köre rendkívül gazdag. Számos esetben azonosítható és nyomon követhető egyes családok, személyek magánjogi ügyleteinek egész sora. Az adatbázisban több mint félmillió okirat adatai találhatók, ami durván egymillió ügyfelet jelent.

Az adatbázis legteljesebb, digitalizált képekkel ellátott verziója a Közgyűjteményi Portálon érhető el.

Az ily módon nem kutatható ügyeket az adatbázisban megjelenített jelzet (pl. HU BFL - VII.221 - 1899 – 0228) alapján lehet a levéltári kutatóterembe kikérni. Érdemes kiemelni az adatokat és a képeket egyaránt érintő gyarapodás feszített ütemét, amely ajánlatossá teszi a honlapokra való rendszeres visszatérést. Az adatbázis-építés és digitalizálás által lefedett levéltári iratanyagról részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhat.

Levéltári törzsszám Fond/állag megnevezése Adatbázisban található anyagrész évköre Digitálisan kutatható anyagrész terjedelme
VII.151. Rupp Zsigmond közjegyző iratai 1875-1918 1875-1918 (teljes)
VII.152. Zimányi Alajos közjegyző iratai 1875-1909 1875-1909 (teljes)
VII.153.a. Rónay Károly közjegyző iratai 1898-1929  1898-1929 (teljes)
VII.154.a Sümeghi László közjegyző iratai 1918-1933  
VII.155.a. Rónay Tibor közjegyző iratai  1929-1949  
VII.156.a. Kaprinay Endre közjegyző iratai  1933-1949  
VII.157.a. Báthor Gábor közjegyző iratai 1909-1922  
VII.158.a. Fodor Antal közjegyző iratai 1921-1946  
VII.159.a. Déchy Aladár közjegyző iratai  1922-1926  
VII.160.a. Fekete László közjegyző iratai 1926-1950  
VII.161.a. Deszkáss Gusztáv közjegyző iratai 1898-1913  
VII.162.a. Stern József közjegyző iratai 1913-1928  
VII.163.a. Lénárt Dezső közjegyző iratai 1930-1949  
VII.164.a. Sárközi Sándor közjegyző iratai 1929-1943  
VII.165.a. Kozma György közjegyző iratai 1939-1941  
VII.166.a. Szilléry Péter közjegyző iratai 1941-1949  
VII.167.a. Haviár Gyula közjegyző iratai 1943-1946  
VII.168.a. Görgei István közjegyző iratai 1875-1911 1875-1911 (teljes)
VII.169. Máday Sándor közjegyző iratai 1875-1878  
VII.170. Jeszenszky Danó közjegyző iratai 1879-1900  
VII.171.a. Hedry Aladár közjegyző iratai 1911-1948  
VII.172.a. Cholnoky Imre közjegyző iratai IV. ker 1925-1947  
VII.173.a. Gászner Béla közjegyző iratai 1875-1919 1875-1919 (hiányos)
VII.174.a. Gorove Antal közjegyző irata 1875-1881 1875-1881 (hiányos)
VII.175. Steinbach István közjegyző iratai 1875-1897 1875-1897 (hiányos)
VII.176.a. Stamberger Ferenc közjegyző iratai 1896-1937 1896, 1897
VII.177.a. Hajós Béla közjegyző iratai 1918-1926 1918,1926 (hiányos)
VII.178.a. Barcs Béla közjegyző iratai 1918-1939  
VII.179.a. Lázár Ferenc közjegyző iratai 1910-1950 1919-1937 (hiányos)
VII.180.a. Barcs Ernő közjegyző iratai 1926-1944  
VII.181.a. Pálmai Lajos közjegyző iratai V. ker 1926-1937  
VII.182.a. Somogyi Béla közjegyző iratai 1935-1949  
VII.183. Tokaji Nagy Lajos közjegyző iratai 1875-1900  
VII.184.a. Weinmann Fülöp közjegyző iratai 1875-1912 1875-1912 (hiányos)
VII.185. Weiser Károly közjegyző iratai 1875-1895 1875-1895 (hiányos)
VII.186.a. Schilling Rudolf közjegyző iratai 1895-1913  
VII.187.a. Holitscher Szigfrid közjegyző iratai 1912-1946  
VII.188.a. Róth Zsigmond közjegyző iratai 1912-1923 1912-1918 (hiányos)
VII.189.a. Králik Árpád közjegyző iratai 1923-1942  
VII.190.a. Meixner László közjegyző iratai 1939-1947  
VII.191.a. Antalffy –Zsíros Aladár közjegyző iratai 1942-1950  
VII.192. Rhorer Géza közjegyző iratai 1896-1926 1896-1926 (hiányos)
VII.193.a. Charmant Oszkár közjegyző iratai 1900-1927 1900-1926 (hiányos)
VII.194.a. Nádossy Gábor közjegyző iratai 1918-1926 1918-1926 (hiányos)
VII.195.a. Joannovits Jenő közjegyző iratai 1922-1946  
VII.196.a. Richter Richárd közjegyző iratai 1926-1946  
VII.197.a. Horváth Kamilló közjegyző iratai  1926-1949  
VII.198.a. Lukács Izsó közjegyző iratai 1926-1946  
VII.199.a. Szemerjai-Petrán Tibor közjegyző iratai 1926-1950  
VII.200.a. Ökröss Bálint közjegyző iratai 1876-1889 1875-1889 (teljes)
VII.201. Zarka Dénes közjegyző iratai 1889-1896 1889-1896 (teljes)
VII.202. Kormos Béla közjegyző iratai 1896-1902 1896-1902 (hiányos)
VII.203. Cottely Géza közjegyző iratai 1896-1926  
VII.204.a. Szabó Albert közjegyző iratai 1902-1924 1902-1912 (hiányos)
VII.205.a. Kőrössy Bertalan közjegyző iratai 1921-1950  
VII.206.a. Petró Béla közjegyző iratai  1926-1929  
VII.207.a. Haller Károly közjegyző iratai  1926-1950  
VII.208.a. Tóth Aladár közjegyző iratai  1929-1941  
VII.209.a. Krenner Zoltán közjegyző iratai 1941-1949  
VII.210. Krajner Emil közjegyző iratai 1875-1878  
VII.211.a. Mannheimer Ignác közjegyző iratai 1879-1896 1879-1896 (teljes)
VII.212. Grubiczy László közjegyző iratai 1882-1884 1882-1884 (teljes)
VII.213. Kiss Aladár közjegyző iratai 1885-1914  
VII.214. Janits Imre közjegyző iratai 1914-1933  
VII.215.a. Markó István közjegyző iratai  1921-1950  
VII.216.a. Jeszenszky István közjegyző iratai 1897-1925  
VII.217.a. Kiss József közjegyző iratai 1900-1939  
VII.218. Kálmán Antal közjegyző iratai 1913-1915  
VII.219.a. Teöke Béla közjegyző iratai 1915-1918  
VII.220.a. Matheovits Ferenc közjegyző iratai  1939-1949  
VII.221.a. Plihál Viktor közjegyző iratai 1897-1902  
VII.222.a. Jakab Géza közjegyző iratai 1903-1919  
VII.223.a. Zámor Rezső közjegyző iratai 1919-1937  
VII.224. Velsz Emil közjegyző iratai 1900-1916  
VII.225.a. Szécsi Ferenc közjegyző iratai 1916-1944  
VII.226.a. Bathó Kálmán közjegyző iratai  1931-1950  
VII.229.a. Keszthelyi Zoltán közjegyző iratai  1938-1952  
VII.233.a. Hajdú János közjegyző iratai 1947-1953  
VII.234.a. Hedry László közjegyző iratai  1947-1955  
VII.236.a. Füredy Jenő közjegyző iratai  1948-1952  
VII.240.a. Feri Sándor közjegyző iratai  1946-1950  
 VII.242.a. Kozányi Pál közjegyző iratai  1944-1950  
VII.243.a. Tóth Endre közjegyző iratai  1946-1950  
VII.246.a. Kiss Dezső közjegyző okiratai 1928-1953  
VII.247.a. Werner Elemér közjegyző iratai  1946-1949  
VII.250.a. Tímár Miklós közjegyző iratai  1947-1951  
VII.258.a. Horváth István közjegyző iratai 1946-1949  
VII.262.a. Némethy Vilmos közjegyző iratai  1941-1949  
VII.264.a. Susich Ervin közjegyző irataI 1939-1948  
VII.266. Zakariás János közjegyző iratai 1941-1945  
VII.267.a. Török Béla közjegyző iratai  1948-1951  
VII.268.a. Band Lajos közjegyző iratai 1939-1944  
VII.269. Konkoly-Thege Sándor közjegyző iratai 1918-1930  
VII.270.a. Kovácsy Zoltán közjegyző iratai  1929-1950  
VII.271.a. Klein Andor közjegyző iratai 1946-1950  
VII.278.a. Morvay Zsigmond közjegyző iratai 1932-1944  
VII.279.a. Tárczay Rezső közjegyző iratai 1944  
VII.284. Közjegyzői letétek 1882-1973  

Adatok frissítése: 2023. 06. 12.