Közjegyzői okiratok

A közjegyzői okiratok adatbázisa a budapesti magán- és állami közjegyzők által keletkeztetett okirati sorozatok teljes körű feldolgozását célozza, az intézmény 1875-ös felállításától kezdve 1956-ig terjedően. Ez az ország legnagyobb terjedelmű, csaknem sértetlenül fennmaradt, és egyben – a főváros politikai, gazdasági súlya miatt – legjelentősebb közjegyzői irategyüttese. Közjegyzői okiratokban annak idején a legkülönbözőbb magánjogi ügyleteket rögzíthették: például – a fontosabbakat kiemelve – adásvételt, ajándékozást, vagyonátruházást, öröklést, házassági szerződést, örökbefogadást, végrendelkezést. Az adatrögzítés az iratanyag 1875-1945 közötti része tekintetében hamarosan lezárul, illetőleg néhány közjegyző esetében már az 1945 utáni időszaknál tart. Az okiratok jelentős részének digitalizált képe, az okirati rekordokkal összekapcsolva, elérhető az interneten. A közjegyzői intézmény használatánál nem volt területi illetékességi megkötés, ezért számos (az ügyek 10-15%-ára tehetően) vidéki vagy külföldi ügyfél is igénybe vette a fővárosi közjegyzők szolgáltatásait.

A rekordokban az adott ügylet, illetve az ügyletet kötő természetes és jogi személyek, valamint az annál eljáró jogi képviselők (ügyvédek) adatai szerepelnek. Mivel az okirati sorozatokban szabályszerű selejtezést többnyire az első világháború előtti anyagrészekben (aláírás-hitelesítési jegyzőkönyveket érintően) hajtottak végre, s iratpusztulás csak kivételesen történt, illetve mert az egyes okiratokban és jegyzőkönyvekben csaknem mindig rögzítették az ügyfelek státusát (foglalkozását) és lakhelyét is, a személyes adatok e köre rendkívül gazdag. Számos esetben azonosítható és nyomon követhető egyes családok, személyek magánjogi ügyleteinek egész sora. Az adatbázisban több mint félmillió okirat adatai találhatók, ami durván egymillió ügyfelet jelent.

Az adatbázis legteljesebb, digitalizált képekkel ellátott verziója a Közgyűjteményi Portálon érhető el.

Az ily módon nem kutatható ügyeket az adatbázisban megjelenített jelzet (pl. HU BFL - VII.221 - 1899 – 0228) alapján lehet a levéltári kutatóterembe kikérni. Érdemes kiemelni az adatokat és a képeket egyaránt érintő gyarapodás feszített ütemét, amely ajánlatossá teszi a honlapokra való rendszeres visszatérést. Az adatbázis-építés és digitalizálás által lefedett levéltári iratanyagról részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhat.

 

Levéltári törzsszám

Fond/állag megnevezése

Adatbázisban található anyagrész terjedelme

Digitálisan kutatható anyagrész terjedelme

VII.151.

Rupp Zsigmond közjegyző iratai

1875-1918

1875-1918 (teljes)

VII.152.

Zimányi Alajos közjegyző iratai

1875-1909

1875-1909 (teljes)

VII.153.

Rónay Károly közjegyző iratai

1898-1929

1898-1929 (teljes)

VII.154.

Sümeghi László közjegyző iratai

1918-1933

 

VII.157.

Báthor Gábor közjegyző iratai

1909-1918

 

VII.160.

Fekete László közjegyző iratai

1926-1950

 

VII.161.

Deszkáss Gusztáv közjegyző iratai

1898-1913

 

VII.162.

Stern József közjegyző iratai

1913-1928

 

VII.163. Lénárt Dezső közjegyző iratai

1930-1949 (1954)

 
VII.164. Sárközi Sándor közjegyző iratai

1929-1943

 
VII.165.

Kozma György közjegyző iratai

1939-1941  
VII.166.

Szilléry Péter közjegyző iratai

1941-1949  
VII.167, Haviár Gyula közjegyző iratai

1943-1945

 

VII.168.

Görgei István közjegyző iratai

1875-1911

1875-1911 (teljes)

VII.169.

Máday Sándor közjegyző iratai

1875-1878

 

VII.170.

Jeszenszky Danó közjegyző iratai

1879-1900

 

VII.171.

Hedry Aladár közjegyző iratai

1911-1912

 

VII.173.

Gászner Béla közjegyző iratai

1875-1919

1875-1919 (teljes)

VII.174.

Gorove Antal közjegyző irata

1875-1881

1875-1881 (teljes)

VII.175.

Steinbach István közjegyző iratai

1875-1897

1875-1897 (teljes)

VII.176.

Stamberger Ferenc közjegyző iratai

1896-1935

1896, 1897

VII.177.

Hajós Béla közjegyző iratai

1918

 

VII.178.

Barcs Béla közjegyző iratai

1918-1939

 

VII.179.

Lázár Ferenc közjegyző iratai

1944

 

VII.180.

Barcs Ernő közjegyző iratai

1926-1953

 

VII.182.

Somogyi Béla közjegyző iratai

1935-1949

 

VII.183.

Tokaji Nagy Lajos közjegyző iratai

1875-1900

 

VII.184.

Weinmann Fülöp közjegyző iratai

1875-1912

1875-1912 (teljes)

VII.185.

Weiser Károly közjegyző iratai

1875-1895

1875-1895 (teljes)

VII.186.

Schilling Rudolf közjegyző iratai

1895-1913

 

VII.187.

Holitscher Szigfrid közjegyző iratai

1912-1920, 1944

 

VII.188.

Róth Zsigmond közjegyző iratai

1912-1918

 

VII.189.

Králik Árpád közjegyző iratai

1923-1942 (1950)  

VII.190.

Meixner László közjegyző iratai

1939-1950

 

VII.192.

Rhorer Géza közjegyző iratai

1896-1926

 

VII.193

Charmant Oszkár közjegyző iratai

1900-1926

1900-1926 (teljes)

VII.194.

Nádossy Gábor közjegyző iratai

1918-1926 (1952)

 

VII.195.

Joannovits Jenő közjegyző iratai

1922-1946 (1966)

 

VII.196.

Richter Richárd közjegyző iratai

1926-1946 (1950)

 

VII.198.

Lukács Izsó közjegyző iratai

1926-1946 (1953)

 

VII.199.

Szemerjai-Petrán Tibor közjegyző iratai

1926-1950 (1955)

 

VII.200.

Ökröss Bálint közjegyző iratai

1875-1889

1875-1889 (teljes)

VII.201.

Zarka Dénes közjegyző iratai

1889-1896

1889-1896 (teljes)

VII.202.

Kormos Béla közjegyző iratai

1896-1902

1896-1902 (teljes)

VII.203.

Cottely Géza közjegyző iratai

1896-1926

 

VII.204.

Szabó Albert közjegyző iratai

1902-1924

 

VII.205.

Kőrössy Bertalan közjegyző iratai

1921-1950

 

VII.209.

Krenner Zoltán közjegyző iratai

1941-1949

 

VII.210.

Krajner Emil közjegyző iratai

1875-1878

 

VII.211.

Mannheimer Ignác közjegyző iratai

1879-1896

1879-1896 (teljes)

VII.212.

Grubiczy László közjegyző iratai

1882-1884

1882-1884 (teljes)

 

 

 

 

VII.213.

Kiss Aladár közjegyző iratai

 

1885-1914

 

VII.214. Janits Imre közjegyző iratai

1914-1933

 

VII.216.

Jeszenszky István közjegyző iratai

1897-1925

 

VII.217.

Kiss József közjegyző iratai

1900-1939

 

VII.218.

Kálmán Antal közjegyző iratai

1913-1915

 

VII.219. Teöke Béla közjegyző iratai

1915-1946

 

VII.221.

Plihál Viktor közjegyző iratai

1897-1902

 

VII.222.

Jakab Géza közjegyző iratai

1903-1919  

VII.224.

Velsz Emil közjegyző iratai

1900-1902

 

VII.225.

Szécsi Ferenc közjegyző iratai

1916-1944  

VII.246.

Kiss Dezső közjegyző okiratai

1946-1947

 

VII.268.

Band Lajos közjegyző iratai

1918-1930

 

VII.269

Konkoly-Thege Sándor közjegyző iratai

1939-1944

 

VII.278.

Morvay Zsigmond közjegyző iratai

1932-1946

 

VII.279.

Tárczay Rezső közjegyző iratai

1937-1948

 

VII.284.

Közjegyzői letétek

1882-1973