Akkreditált továbbképzési lehetőség Budapest Főváros Levéltárában

Budapest Főváros Levéltára Nyitott Levéltárak címmel akkreditált szakmai továbbképzési programot indít egyházi-, városi- és szaklevéltárak munkatársai számára.

Az utóbbi egy-két évtizedben a levéltáraknak szembe kellett nézniük azzal a kihívással, hogy tevékenységüket a társadalom széles rétegei számára láthatóvá, megfoghatóvá tegyék. Már nem elegendő a nemzeti múlt írásos emlékezetét a levéltár falai mögött megőrizni és a kutatók szűk körének elérhetővé tenni, ennél jóval többet kell nyújtani. A kihívásra válaszként született meg a szolgáltató levéltár fogalma, amely feladatkörében ügyfél- és kutatóbarát szolgáltatásokat nyújt, programjaival, rendezvényeivel elősegíti a levéltári anyag jobb megismerését. Az őrzött iratanyagra támaszkodva oktatási programokat kínál mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban részt vevők számára (levéltár-pedagógia), sőt, az élethosszig tartó tanulás jegyében speciális ismereteket nyújt az arra érdeklődők számára (pl. családtörténeti kurzusok).

A fentiek megvalósítása azonban egyáltalán nem egyszerű feladat, hiszen a kiállítások, konferenciák, könyvbemutatók, kiadványok szerkesztése – nem is beszélve mindezen programok reklámozásáról – vagy a levéltár-pedagógiai programok kidolgozása, a foglalkozások megtartása külön szakterület, amelybe a levéltárosoknak is bele kell tanulniuk.

A két modulból (Nyilvánosság és tájékoztatás; Levéltár-pedagógia) álló képzésen részt vevő levéltárosok számára elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtunk e tevékenységek megvalósításához, ezzel is erősítve intézményük, munkahelyük hatékonyabb képviseletét a közgyűjteményi és kulturális területen, és a levéltárak kapuinak tágabbra nyitásával elősegítve társadalmi ismertségük és elismertségük növekedését.

A továbbképzésre 2022. november 21–23. és november 29–30. között kerül sor, a teljesítés feltétele mindkét modul öt tanítási napján való részvétel (összesen 30 óra). 15 főt tudunk fogadni, jelentkezési sorrendben. Egyházi-, városi- és szaklevéltárak munkatársai jelentkezhetnek. A kurzus óraterve itt tekinthető meg. A jelentkezési lap ezen a linken érhető el. Korlátozott keretek között szállást adunk a vidéki résztvevők számára. Az oktatás napjain a résztvevők számára ebédet biztosítunk. Útiköltséget nem térítünk. Kérdéseikkel forduljanak Dr. Fehér Csaba főosztályvezetőhöz: fehercs@bparchiv.hu

A felnőttképzéseinkre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót ezen a linken érhetik el.