Del Medico Imre iratai a levéltárban

A múlt héten hunyt el az ismert sajtólevelező, aki közérdekű levelezését még életében a Budapest Főváros Levéltárának ajándékozta.

múlt héten hunyt el az ismert sajtólevelező, aki közérdekű levelezését még életében a Budapest Főváros Levéltárának ajándékozta.

A levéltárban őrzött irategyüttes  (jelzete: HU BFL XIV.121.) Dr. Del Medico Imre 1960–2000 között keletkezett közérdekű levelezése és egyéb kéziratai (terjedelme 2,04 iratfolyóméter), rövidesen kiegészül a szerző utolsó éveiben keletkezett dokumentumaival.

Del Medico nemcsak a sajtóval levelezett, hanem közszereplőkkel is. A közölt iratban Antall József miniszterelnökkel folytatott levélváltása olvasható.

A levél itt olvasható (pdf)