Együttműködési megállapodás az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és Budapest Főváros Levéltára között

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és Budapest Főváros Levéltára 2016. július 28-án együttműködési megállapodást kötött.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és Budapest Főváros Levéltára 2016. július 28-án együttműködési megállapodást kötött. AZ MTA BTK részéről Dr. Fodor Pál főigazgató, Budapest Főváros Levéltára részéről Dr. Kenyeres István főigazgató írta alá a két intézmény tudományos kutatási tevékenységének összehangolását szolgáló egyezményt.  

A két fél együttműködési szándékát fejezte ki közös kutatások, rendezvények szervezésében, közös kiadványok megjelentetésében. Különösen kiemelten kezelik a következő területeket:

  • A BFL által kétévente megrendezésre kerülő várostörténeti konferencia szakmai előkészítése és lebonyolítása, amelyben az MTA BTK társrendezőként együttműködik.
  • Az MTA BTK már meglévő adatbázisainak a Hungaricana közgyűjteményi portálon való közzététele, és Budapest történetére vonatkozó, az MTA BTK egyes intézményeit különösen érintő adatbázisok építése és közzététele.
  • A Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat keretében a főváros területére vonatkozó atlaszok kiadása.
  • A BFL koordinálásával tervezett háromkötetes, angol nyelven is megjelentetni szándékozott Budapest történeti monográfia létrehozása.

Az együttműködés a BFL és az MTA BTK birtokában lévő tudással és tapasztalattal segítheti mindkét intézmény hosszú távú, innovatív, gyakorlatorientált és magas színvonalú működését.