Elhunyt Csiby Lászlóné

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Csiby Lászlóné, Ilona levéltárunk fényképésze életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatása szeptember 21-én 10.00 órakor lesz az Óbudai temető Főnix ravatalozójában.

Király Ilona (Cili) 1938. november 4-én született Budapesten, ahol iskoláit is végezte. 1957-ben a Jurányi utcai Közgazdasági Technikumban érettségizett. Fényképész szakmunkás bizonyítványt szerzett 1959-ben. Egy évig fényképész segédként dolgozott Fonyó Kálmánné fényképész műhelyében, majd 1960-61-ben könyvelőként dolgozott az Inkurrencia Vállalatnál. 1960-ban férjhez ment Csiby Lászlóhoz, akinek a nevét a házasságban felvette. A Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézetnél dolgozott 1961 – 1981 közt, mint műszaki fényképész. 1972-ben fényképész mester szakvizsgát tett.

1981. június 1-jétől a Pest Megyei Levéltár fotólaboratóriumában dolgozott, majd 1987. január elsejétől Budapest Főváros Levéltárban fényképészként tevékenykedett, nyugállományba vonulásáig 1996. december 30-ig.

Cili a fotótárban mikrofilmeket gyártott végtelen szorgalommal, valójában azonban teljes joggal fotográfusnak tartotta magát, egyik legfontosabb képét előző munkahelyén -ahol épületfotózással foglalkozott- készítette, a Nemzeti Színház felrobbantásáról.

1991-ben a BFL lehetőséget kapott egy torontói kiállítás megrendezésére. A tárlat témája Budapest arculatváltása volt. Ybl Miklós nálunk őrzött terveiből válogattunk ki jelentős épületeket, ezek mellé kerültek Klösz György ugyanezekre az épületekre vonatkozó –szintén a BFL-ben őrzött- fényképei, végül az anyag harmadik részét Cili az épületek mai állapotát tükröző képei adták.

Az egész anyagot ő nagyította, irányította a paszpartuzást, majd részt vett a kiállítás –számos nehézséggel járó- fizikai elkészítésében is.

A kiállítás eredményeként felmerült a lehetősége annak, hogy a város változásait a BFL Fotótára dokumentálja. Cili ettől kezdve ismét tehetségének megfelelő fotókat készíthetett heti rendszerességgel. A több mint tízezer fotót tartalmazó gyűjtemény legfontosabb egysége a budapesti szoborbontás, illetve a Szoborpark létrehozásának dokumentálása. Ennyire részletes, minden szoborra vonatkozó anyag együttesről az ő munkáján kívül nem tudunk.

Ez a projekt mintegy öt évig tartott. Aktív nyugdíjasként az OSZK folyóirattárába dolgozott, itt is a mikrofilmeket kezelte, fogadta az érdeklődőket. Kedvessége, anyagismerete megédesítette a kutatók munkáját.