Építési ügyiratok (építési engedélyek, építészeti műleírások, használatbavételi engedélyek és maguk az építészeti tervek) Budapest Főváros Levéltára több irategyüttesében kereshetők.

Az építési engedélyezési tervdokumentációk gyűjteménye az 1873-as városegyesítéstől a 2006. évig a főváros területén engedélyezett építkezésekre vonatkozó terveket és iratokat tartalmazza a helyrajzi számok sorrendjében letéve. A tervtári gyűjteményben gépészeti tervek (elektromos, fűtési, víz- és csatorna, illetve közműtervek) csak elvétve fordulnak elő. A kereséshez az épület helyrajzi számára és címére van szükség.

Az 1950 előtti fővárosi közigazgatási iratok csak Kis-Budapest (I–XIV. kerület) területére vonatkoznak. Az építési ügyiratokat akkor érdemes ebben az iratanyagban keresni, ha a tervtári gyűjteményben nem volt találat. Ehhez az építtető nevére és az építés évére lesz szükség. Az 1950-ben Budapesthez csatolt települések (III–IV. és XI–XII. kerületek egyes részei, illetve a XV–XXIII. kerületek) építési iratai városi jogú település esetében az adott város közigazgatási iratai, nagyközség esetében az illetékes járási főszolgabírói hivatal iratai között találhatók, és az építtető neve alapján kereshetők.

Az 1950-ben létrejött Nagy-Budapest közigazgatási (tanácsi és önkormányzati) iratai az egyes kerületi tanács VB-k műszaki osztályai, illetve az ezek jogutódjaiként 1990-től működő önkormányzati műszaki osztályok iratai között találhatók meg. A kereséshez az ingatlan címére, az építési és/vagy használatbavételi engedély kiadásának évére (ha ez nem ismert, akkor egy szűkebb időkörre), néhány esetben (a III. és IV. kerület esetében 1964–1986, illetve 1954–1963 között) pedig az építtető nevére van szükség. Az 1950 utáni időszakból az I–XIII., valamint a XVIII–XXII. kerületi tanácsok és önkormányzatok építéshatósági iratai találhatók meg a levéltár őrizetében. Az I., a III. (1955-től), a IV. és az V. kerület műszaki iratai 1990-ig kerültek a levéltárba, a VII. kerületé 1994-ig, a XIX. és XXII. kerületé 1996-ig, a II. kerületé 1999-ig, a XIII. kerületé 2004-ig, a VI. és XVIII. kerületé pedig 2007-ig. A VIII., a IX. és a XI. kerületi műszaki iratok csak 1956-ig, a XXI. kerületé 1958-ig, a X. kerületé pedig 1963-ig. A XX. kerületi iratanyagban a Soroksárra vonatkozó építéshatósági iratok található meg 1980-tól 1983-ig.