Hogy mik vannak… : Szobrot Johannes Keplernek!

Pest Tanácsának iratait lapozgatva került elő az az érdekes füzetke, mely a világhírű német matematikus és csillagász, Johannes Kepler életrajzát rejti magában. De hogyan is került ennek a rendkívüli elmének az életrajza hozzánk? Erre a württembergi Kepler Társaság kérvénye ad választ. A Társaság tagjai azzal a kéréssel fordultak Pest Város Tanácsához, hogy állítsanak szobrot a jeles tudósnak. Ehhez a kérvényükhöz csatolták eme dokumentumot. A matematikus, mint köztudott, Magyarországon talált menedéket 1598-ban, amikor protestáns vallása miatt menekülnie kellett Grazból Ferdinánd császári főherceg parancsa miatt, mely a protestáns felekezetűeket  „jószágelkobzás” terhe mellett száműzetésre ítélte. Kepler végül is a magyar protestáns tudósnál, Szenci Molnár Albertnél talált menedéket.
Goethe mondta egykoron, hogy Kepler, ha meggyőzni akart valakit, akkor sohasem szűkölködött sem jeles hasonlatokban, sem talpraesett célzásokban, sem valóban remek kifejezések özönében. Lehet, hogy maga Kepler könnyebben győzte volna meg a Pest Város Tanácsát szobrának felállításáról, mint a würtembergi Tanács, mert valahogy még nem sikeredett szobrot állítani fővárosunkban Johannes Keplernek.
 
 
Jelzet: BFL IV.1303.f