Hogy mik vannak… : Az elillantott, huncut tolvaja…

Ercsi városának bírája egy huncut tolvaj, nevezetesen Schätzig Fredrik ügyében fordult egyenesen a főügyészi hivatalhoz. Ez a semmirekellő, rossz erkölcsű ember, nem elég, hogy bundát s pénzt lopott a pesti Kék Golyóbis csaposától, hanem még családját, sőt, két gyermekét is elhagyta… no igaz, ami igaz, azok nagy örömére. A levélből az is kiderül, hogy ez a garázda férfiember már két évig hűsölt a Fejér megyei fogházban.
 
„Tekintetes Fő Űgyészi Hivatal!
 
Hozzánk küldött betses Levelének kővetkeztében Schätzig Fredrik kebelezett lakosunk, és lakatos mester tolvaji tárgyában, im ezen alázatos ’s hivatalos tudositásunkat nyújtjuk! A nevezett rabló, tsak ugyan Ertsin adozó hol felesége ’s gyermekei is vagynak, és egy kis házatskája, de Ertsiben sem vólt betsületes ember, mert itt is a B:Sz: Mária Kápolna feltörése bünével terheltetvén Tettes Nemes Fejer Megye Fogházában amint emlékezzűnk talán 2. esztendeig hevert – ő esmeretes tolvaj ’s azon kivül felette garázda részeges, egy szóval: egy semire kelő ember! –
A nöje előadása szerént Februarius 10én Ertsiben nem vólt, de nem  is lehetett miután kebelezett lakosunk Granár János azt vallja, hogy ő, Schätzig Fredrik tolvajt Februar 9én, háromszor is Budán látta, mivel ezen Granár János Csizmadia Mester ember Budán vala – Hanem 4, vagy 5 hetek elött volt Ertsiben a kérdéses tolvaj Schätzig Fridrik, de mindjárt még azon éjjel el ilantott mivel a Nője nékie megmondotta hogy a Pesti Kék Golyobitsi Csapláros ötet kereste mert ettől is 2. bundát, és 7ft pengöt ellopott – Ezen Jelentését a kárvallott Csapláros mi nékünk is jelentette, de mivel Ertsiben nem lévén a tolvaj nem tudhattuk hól létét mindekoráig, Jövö Husvétkor lesz esztendeje, hogy Ertsiböl eltávozott elhagyván feleségét ’s gyermekeit, a kik érette nem bánkodnak és igy látni lehet, hogy felette is rosz erköltsü ember légyen Schätzig Fridrik tolvaj.
 
Melly alázatos ’s Hivatalos tudositásunk utáni legmélyebb tisztelettel maradunk Ertsiben Febr 16án 842.
 
A Tekintetes Fő Ügyészi Hivatalnak!
Alázatos kész szolgái!
 
N:N: Bíró és a Tanáts.”
 
Jelzet: BFL IV.1012. ikt.szám nélk., 9.doboz