Megjelent az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv X–XI. (2015–2016) száma

A külső megjelenésében megújult évkönyv a 2015 novemberében Városok és természeti erőforrások címen megrendezett V. Magyar Várostörténeti Konferencia előadásainak egy részét tartalmazza.

A külső megjelenésében megújult évkönyv a 2015 novemberében Városok és természeti erőforrások címen megrendezett V. Magyar Várostörténeti Konferencia előadásainak egy részét tartalmazza. 

A tudományos tanácskozáson elhangzott előadásokból született tanulmányok érzékeltetik a kutatásban végbemenő szemléleti átalakulást, melynek révén az erőforrások hasznosításának gazdaságtörténeti jelentősége mellett mindinkább a természetes és a mesterséges környezet sokoldalú kölcsönhatásának tanulmányozása került előtérbe. A nemzetközi történetírásban már az 1990-es évek óta megfigyelhető a várostörténet és környezettörténet összekapcsolása, környezettörténeti kérdésfeltevések és módszerek alkalmazása a városok kutatásában. A hazai várostörténetírás még csak az első lépéseket tette meg ezen az úton. Jelen kötet a számos értékes kutatási eredmény közlése mellett a hazai várostörténetírásnak a környezettörténet irányába történő mind sürgetőbb nyitását is kívánja ösztönözni.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap és a Budapesti Vízművek támogatásával jött létre.

Ára: 2500 Ft

Kiadás éve: 2017

Megvásárolható Budapest Főváros Levéltára titkárságán (1139 Budapest, Teve u. 3–5.)