Megjelent az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv XIII. kötete

Aktuális témával, a zöld területek történelmével, megőrzésével foglalkozik az Urbs évkönyv most megjelent kötete.

Budapest Főváros Levéltára és az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv szerkesztősége 2017-ben rendezte meg a VI. Magyar Várostörténeti Konferenciát, amely a „Város – liget – köztér – szórakozás” címet viselte. A háromnapos tudományos tanácskozás középpontjában a városi térbeliség, térhasználat kérdésköre állt, amely. az utóbbi negyedszázad nemzetközi és hazai várostörténeti kutatásának egyik kiemelt területe. A háromnapos konferencia gazdag anyaga igazolta a téma iránti nem lanyhuló érdeklődést. A konferencia előadásain alapuló tanulmányokat az Urbs két kötetében jelentetjük meg. Jelen kötetben a zöldterületekkel foglalkozókat gyűjtöttük össze. (A budapesti Városliget történetét taglaló előadások egy része a következő kötetben fog megjelenni.)

A városi köztér sajátos típusát jelentik a nyilvános kertek és parkok, amelyek legutóbbi időkig a hazai várostörténet kevésbé kutatott területét képezték. A szerzők különböző települések különböző léptékű és funkciójú zöldterületeit vizsgálják, különböző időszakokban. Az írásokból kibontakozik, hogy a zöldterületek létesítése és fenntartása mennyire komoly, erőforrás-igényes vállalkozás volt a múltban is, és hogy az ezzel kapcsolatos döntések, motivációk, konfliktusok felfejtésén, a zöldterület-használati szokások önmagában is érdekes vizsgálatán keresztül mennyi mindent megtudhatunk a város társadalmáról, szellemiségéről is.

A kötet a Műhely rovatban megjelent írásokkal, továbbá a Kárpát-medencei várostörténet 2017. évi bibliográfiájával, végül a friss hazai és külföldi várostörténeti termést elemző recenziókkal egészül ki.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

A kiadvány megrendelhető innen.