Dr.

László Zsófia

I. Iratőrző Főosztály
főlevéltáros
laszlozs@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7530

Publikációk

Tanulmányok

Daniel Polixéna és lányai. Nőnevelés, női műveltség a halotti beszédek tükrében. In Steinert Ágota szerk.: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Budapest, 2005, Kortárs, 23 – 31. p.

„Aszszony-népnek meg-kivántató tudomány” Női életvezetési tanácsadókönyvek a 18. századi Magyarországon. In Fábri Anna, Várkonyi Gábor szerk.: Nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest, 2007, Argumentum, 227 – 245 p.

Daniel Polixéna, a „Magyar Minerva”. Egy 18. századi nemesasszony élete és példája a halotti beszédek tükrében. In Sic Itur ad Astra. 2008. 58. sz. 149 – 176 p.

Áron nemzetsége. Református lelkészcsaládok a 18. századi Erdélyben. In Gyáni Gábor, Láczay Magdolna szerk.: Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Nyíregyháza, 2008, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Nyíregyháza, 2008, Hajnal István Kör, 337 – 347 p.

Az 1831-es kolerajárvány a Tabánban. Demográfiai vizsgálat a Tabáni Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján. In Korall, 2009. 37. sz. 98 – 115. p.

László Zsófia, V., Rácz Attila: Az MSZMP budapesti vezetése 1962 és 1970 között. In Rácz Attila, V. László Zsófia szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 – 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 11 – 37 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)

Aszód, Szeged, Genf. Egy középosztálybeli magyar lány neveltetésének állomásai In Budapesti Negyed, 2010. 68. 81 – 100. p.

Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711–1825). Doktori disszertáció. Budapest, 2011.

Rácz Attila, László Zsófia, V.: Az MSZMP budapesti vezetése 1970 és 1980 között. In Forrai Attila, Rácz Attila, V. László Zsófia szerk. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 3. köt.: 1970. október 31– 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 11–48. p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 8. Levéltári dokumentáció 15.)

Prédikátorok és patrónusaik a 18. századi Erdélyben. Daniel Polixéna családjának kapcsolati hálója. In Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor szerk. „Taníts minket úgy számlálni napjainkat”. Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Budapest, 2012, ELTE Eötvös Kiadó, 553 – 572 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2012. 1. sz. 211–293 p.

Szerkesztés

Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 – 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 341 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)

László Zsófia, V. et al. szerk.: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest, 2010, Mundus Novus, 226 p. (Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei 26.)

Forrai Attila, Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 3. köt. 1970. október 31 – 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 327 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek VIII. Levéltári dokumentáció 15.)

Előadások

„Aszszony-népnek meg-kivántató tudomány…” Női életvezetési tanácsadókönyvek a 18. századi Magyarországon. Elhangzott a Petőfi Irodalmi Múzeum Nők világa. Nőkép és női szerepek a 17-19. századi Magyarországon című konferenciáján. Budapest, 2004. február 12.

Daniel Polixéna, a „Magyar Minerva”. Egy 18. századi nemesasszony élete és példája a halotti beszédek tükrében. Elhangzott a Sic Itur ad Astra Egyesület Nemek a társadalomban – a nemi szerepek történeti változásai című konferenciáján. Budapest, 2005.

„Az Igaznak Boldog Halála”. A jó halál képe a 18. századi halotti beszédekben. Elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület Kulturális fordulat a történetírásban című konferenciáján. Balatonfüred, 2006. június 30-július 1.

Áron nemzetsége. Református lelkészcsaládok a 18. században. Elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület Generációk a történelemben című konferenciáján. Nyíregyháza, 2007. július 6-7.

Halotti beszédek a régi Magyarországon. A Magyar Katolikus Rádió Korok és Körök című műsorában 2007. november. 18-án elhangzott beszélgetés Dede Franciskával.

Az 1831-es kolerajárvány a Tabánban. Demográfiai vizsgálat a Tabáni Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára levéltári napján. Budapest, 2010. november 15.

„A’ meg-holtnak az életéböl az élők tanuságot végyenek.” Halotti beszédek a 18. századi Erdélyben. Elhangzott az ELTE BTK 18. századi tanulmányok programja keretében. Budapest, 2011. október 7.

Aszód, Szeged, Genf. Egy középosztálybeli magyar lány neveltetésének állomásai. Beszélgetés Elekes Irénnel a Civil Rádió Éva lányai című műsorában, 2012. május 18.

„A’ meg-holtnak az életéböl az élők tanuságot végyenek.” Halotti beszédek a 18. századi Magyarországon és Erdélyben. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár Padányi Bíró Márton püspök halálának 250. évfordulója emlékére megrendezett egyháztörténeti konferenciáján. Veszprém, 2012. szeptember 13.

Érdemtelenek az érdemrendre? A Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett párttagok fegyelmi ügyei. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a 19–20. században című levéltári napján. Budapest, 2012. november 16.

A magyar nők fogyasztási szokásai a 18–19. században. Elhangzott a Budapesti Gazdasági Főiskola Fogyasztásszociológia kurzusán. Budapest, 2013. április 16.

Bemutatók

Rendszerváltás(ok) Magyarországon című kötet bemutatása a Mundus Novus Kiadó nyitott könyvnapján. Budapest, 2010. július 24.

Egyéb közreműködések

Voigt Vilmos szerk. Benyovszky Móric: Protocolle du Régiment des Volontaire de Benyowszky crée en 1772. Benyovszky Móric madagaszkári jegyzőkönyve 1772-1776. A francia kézirat betűhív átírását készítette: László Zsófia. Budapest, 2004, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar-Madagaszkári Baráti Társaság, Kossuth Kiadó.

Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 5. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára. 437–462 p.

Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára. 333–369 p.

Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2011. In Kenyeres István főszerk.: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 7. Budapest, 2012, Budapest Főváros Levéltára, 527–554. p.