Dr.

Nagy Ágnes

IV. Iratőrző Főosztály
főlevéltáros, tanácsos
nagyagnes@bparchiv.hu
(+36) 1 298-7642

Publikációk

Önálló kötet

Harc a lakáshivatalban. Politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945–1953. Budapest, 2013, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 422 p. (Korall társadalomtörténeti monográfiák)

Tanulmányok

Hatalom – lakásrendszer – társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között. In Korall, 17 (2004. szeptember), 138-166 p.

Városnegyedek életciklusa – lakáselosztás – társadalmi átrétegződés. A Lipótváros társadalma 1930-1960 között. In Tanulmányok Budapest múltjából 32. köt. Budapest, 2004-2005, Budapest Történeti Múzeum, 179-214 p.

Sarkadi Károly II. kerületi légoltalmi háztömbparancsnok és utóda, Müller László hivatali naplója 1944. július 24. – 1949. július 8. In Tanulmányok Budapest múltjából 33. köt. Budapest, 2007, Budapesti Történeti Múzeum, 231-275. p.

Nagy Ágnes, Nagy Sándor: Társadalomtörténeti Adattár a neten. In Korall, 30. (2007. december), 204-217 p.

A szocialista állampolgár konstituálódása. A bejelentés és a panasz a pártállami diktatúrában (1951). In Czoch Gábor, Klement Judit, Sonkoly Gábor szerk. Atelier-iskola. Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Budapest, 2008, Atelier, 323 – 341. p.

Lakóközösség kontra háztulajdonos, házmegbízott kontra házfelügyelő. Osztályharc a bérházban. A Budapesti házfelügyelők igazolása 1945-ben. In Budapesti Negyed, 63 (2009. tavasz), 163-188. p.

A településfejlesztéstől a lakóközösségig. Az 1945 utáni Budapest és a társadalomtörténet. In Korall, 40. (2010), 163-174. p.

A társadalmi mobilitás a kapcsolatok hálózatában. Visszatérés a társadalom konfigurációs szemléletéhez. In: Papp Gábor, Szijártó M. István szerk. Mikrotörténelem másodfokon. Budapest, 2010, L Harmattan, 242-258. p.

A Hatalom és a Tudás városa, 1945-1970. A város mint vizsgálati tárgy a korszakra irányuló történeti és társadalomtudományos kutatásokban. In Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 5. köt. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 2010, 45-57. p.

A pártállam megmérettetése a lakáshivatalban. Politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés a koalíciós időszakban. In Múltunk, 2010, 4. sz. 4-45. p.

Recenziók

Társadalmi klasszifikációkon kívül és belül: a kategóriák hatalma és a dekonstrukció gyermekbetegségei. Bódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete, 1890-1938. In Korall, 23 (2006. március), 229-235. p.

Horváth Sándor: A kapu és a határ. Mindennapi Sztálinváros. In Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 1. köt. Budapest, 2006, Budapest Főváros Levéltára, 353-358. p.

Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. In Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 1. köt. Budapest, 2006, Budapest Főváros Levéltára, 366-370. p.

Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és a szocialista városok. In Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. köt. Budapest, 2007, Budapest Főváros Levéltára, 470-473. p.

Benda Gyula, Szekeres András (szerk.): Tér és történelem. Előadások az Atelier-ben. In Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. köt. Budapest, 2007, Budapest Főváros Levéltára, 485-489. p.

A hétköznapi érdekérvényesítés politikai eszköztára. A mikroközösségek konfliktusai és a pártállami logikák. Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. In Múltunk, 2008, 4. sz., 281-287. p.