Önéletrajz és filozófia – Online konferencia Heller Ágnes emlékére

Esemény kezdete: 2021.03.11 – 09:40
Esemény vége: 2021.03.12 – 16:00
Helyszín: youtube
Az elmúlt hónapokban kezdődött meg Heller Ágnes hagyatékának levéltári feldolgozása. Budapest Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára ez alkalomból konferenciát rendez Önéletrajz és filozófia címmel.

Az elmúlt hónapokban kezdődött meg Heller Ágnes hagyatékának levéltári feldolgozása. Budapest Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára ez alkalomból konferenciát rendez Önéletrajz és filozófia címmel. 

A tudományos diskurzus fókuszában Heller Ágnes két fontos törekvése áll: egyrészt, hogy megírja saját privát filozófiatörténetét (lásd a Filozófiám története című 2009-es könyvét), másrészt, hogy filozófiai szempontból vizsgálja az önéletrajzi emlékezés mibenlétét (ld. Az önéletrajzi emlékezés filozófiája, 2015).
Konferenciánk előadásai tág értelemben kapcsolódnak Heller kérdésfeltevéseihez és a következő témákat érintik. (1) Az önéletrajzi emlékezés mint az emlékezés sajátos fajtája filozófiai szempontból. Az önéletrajzi emlékezés és az emlékezés más fajtái. Az önéletrajzi emlékezés szerepe az identitás-képződésben. (2) A filozófiai önéletrajzok, a privát intellektuális fejlődéstörténetről szóló filozófiai igényű beszámolók műfaji sajátosságai. (3) Hogyan értékeljük azt a (legkonzekvensebben Vajda Mihály által képviselt) filozófiai álláspontot, amely szerint a filozófiai praxis nem nyúlhat túl saját individuális személyünk világban betöltött helyének vizsgálatán, amely szerint tehát a filozófia önéletrajzírás. (4) A memoár- és, biográfia-irodalom megjelenésének, fellendülésének társadalmi kontextusai. (5) A filozófusi életrajzok, életútinterjúk, naplók, jegyzetek, mint a tudománytörténet-írás sajátos forrásai. A közelmúltban megjelent filozófusi életútinterjúk filozófiatörténeti jelentősége.

A konferencia zoom-platformon zajlik, a részvételhez regisztráció szükséges ezen a linken.

De élőben is követhető Budapest Főváros Levéltára YouTube csatornáján.

A program a rezümékkel együtt letölthető innen (pdf formátumban).

Az esemény Facebook oldalához itt csatlakozhatnak.

Program:

Március 11. csütörtök 

9:40 – 10:00: A konferenciát megnyitja:
Gy. Németh Erzsébet. humán területekért felelős főpolgármester-helyettes
Kenyeres István főigazgató, Budapest Főváros Levéltára
Szücs László Gergely, projektfelelős (ELKH FI, BFL)    

10:00 – 10:30: Vajda Mihály (MTA): Reflexív filozófia vagy „rendszer”
10:30 – 11:00: Valastyán Tamás (DE BTK): Az én a teória tereiben (Az önmagaság impulzusai Heller Ágnes és Vajda Mihály gondolkodásában)
11:00 – 11:30: Weiss János (PTE BTK): A filozófia mint mesterség vagy hivatás
11:30 – 12:00: Sümegi István (iASK, Kőszeg): Mit nyersz vele? A filozófia mint memoár

12:00 – 13:00: Ebédszünet

13:00 – 13:30: Kőbányai János (Múlt és Jövő Kiadó): A bicikliző majomról
13:30 – 14:00: Perecz László (BME): A diszkontinuitások és a kontinuitás. Életút és életmű Heller Ágnesnél
14:00 – 14:30: Branczeiz Anna (PTE BTK): Önéletrajzi filozófia – Heller Ágnes a Bicikliző majom és A véletlen értéke című interjúköteteiről

14:30 – 15:00: Kávészünet

15:00 – 15:30: Mesterházi Miklós (LANA): Lukács meghajol
15:30 – 16:00: Szabados Bettina (ELKH BTK FI / ELTE BTK): Önértelmezés, önteremtés Lukács György Megélt gondolkodás című művében

Március 12. péntek 

10:00 – 10:30: Boros Gábor (KRE BTK): „[…] az önéletrajzi irodalom mint műfaj is kétfelé szakad […] Párhuzamos motívum Georg Misch és Heller Ágnes önéletírás-elméletében”
10:30 – 11:00: Deczki Sarolta (ELKH BTK ITI): Egyes szám első személyű történelem. A kortárs memoárirodalom
11:00 – 11:30: Gyáni Gábor (ELKH BTK TTI): A közösségi és egyéni emlékezet fogalmáról
11:30 – 12:00: Lugosi András (BFL): A személyes nyomában, avagy mi a budapesti Lukács György Budapesti Iskolájában? Filozófus emlékiratok és várostörténészi reflexiók

12:00 – 13:00: Ebédszünet

13:00 – 13:30: Császár Andrea Mária (PTE BTK): Az (ön)életrajzi portré mint koncepció Hannah Arendt életművében
13:30 – 14:00: Varga Péter András (ELKH BTK FI): A biográfia problémája a fenomenológiában, különös tekintettel Edmund Husserlre
14:00 – 14:30: Grósz Eszter (MTA Kritikai Tanulmányok Kcs.): Teremtő emlékezet – Az önéletrajzi emlékezés filozófiája Radnóti Sándor „nem memoárjában”

14:30 – 15:00: Kávészünet

15:00 – 15:30: Tóth Károly (ELTE BTK): A történelmi regény műfajelméleti kérdései (Lukács és Heller koncepcióinak egybevetése az olvasónaplók tükrében)
15:30 – 16:00: K. Horváth Zsolt (ELTE BTK): Szuverenitásigény és felelősség: Mérei Ferenc pszichológus szerepdilemmái

A konferencia meghívója és programja