„Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel”

Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” elnevezésű elektronikus projekt a Szentpétervári Levéltári Bizottság és Budapest Főváros Levéltára között 2014. november 28-án aláírt együttműködési megállapodás keretében került megvalósításra.

A Szentpétervári Levéltári Bizottság és Budapest Főváros Levéltára közös virtuális kiállítása

Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” elnevezésű elektronikus projekt a Szentpétervári Levéltári Bizottság és Budapest Főváros Levéltára között 2014. november 28-án aláírt együttműködési megállapodás keretében került megvalósításra. Orosz részről a Szentpétervári Központi Állami Film- és Fotóarchívumon kívül az Oroszországi Állami Film- és Fotóarchívum, a moszkvai városi, a jároszlávi és a nyizsegorodi területi levéltárak és a Karéliai Köztársaság nemzeti levéltára vettek részt az előkészítésben.

A projekt alapját az az 500 fénykép képezi, amelyek szovjet és magyar fényképészek teleobjektívén keresztül bepillantást nyújtanak Oroszország és Magyarország 20. századi történelmébe. Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” virtuális kiállításban az orosz és magyar levéltárosok azon elképzelése valósult meg, hogy egy egységes virtuális felületen, mindkét nyelven tegyék nyilvánosan elérhetővé a két ország egymásra fókuszáló képi levéltári anyagát.

Az eligazodás megkönnyítése érdekében három tematikai egységbe osztottuk a dokumentumokat: „Épületek és utcák”, „Emberek és hétköznapok”, „Nemzetközi kapcsolatok”. Az egyes témakörön belül a fényképek időrendi sorrendben követik egymást. A képek tematikai csoportosítása esetleges jelleget visel: számos esetben előfordul, hogy egy fotó a másik két témakörhöz is kapcsolódhatna, ami csak az egyes fényképek témájának sokszínűségére hívja fel a figyelmet.

A felvételeken Budapest, Moszkva és Leningrád nevezetességei mellett képet kapunk a városok lakóinak 20. századi hétköznapjairól, találkozhatunk a kultúra, a sport, a tudományos élet képviselőivel és politikai személyiségekkel. Külön részt szenteltünk a két ország közötti nemzetközi kapcsolatoknak és együttműködésnek, ahol egyebek mellett a két ország legfőbb vezetőinek részvételével lezajlott rendezvényekről készült, ritkaságszámba menő fotók is láthatók.

A virtuális felület létrehozásával Oroszország és Magyarország levéltári anyagához való hozzáférést szeretnénk kiszélesíteni, fel szeretnénk hívni a figyelmet a nemzetközi levéltári együttműködés fontosságára és eredményességére, amire jó példaként szolgál a budapesti és szentpétervári városi levéltárak nem csak papíron létező, működő munkakapcsolata (rendszeres tapasztalatcsere, közös kiállítások, szakmai kerekasztal beszélgetések stb.).  

Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” közös virtuális kiállítás ünnepélyes megnyitására és közzétételére 2016. december 22-én sajtótájékoztató keretében került sor a szentpétervári Nyevszkij Proszpekten található Írók könyvesboltjában.

A megnyitóról bővebben ezen a linken olvashatnak.