Tájékoztató a Kutatási Szabályzat módosításáról

Budapest Főváros Levéltára 2016. február 1-jei hatállyal módosítja Kutatási Szabályzatát és a Szabályzat részt képező Díjszabást.

Tisztelt Kutatók!

Budapest Főváros Levéltára 2016. február 1-jei hatállyal módosítja Kutatási Szabályzatát és a Szabályzat részt képező Díjszabást. A legfontosabb változásokat, módosításokat összegyűjtöttük és a hír további részében elérhetővé tettük. Kérünk minden tisztelt kutatót, hogy olvassa el ezeket a módosításokat a későbbi kutatások zavartalansága érdekében.

Budapest Főváros Levéltára

4. Tilos a kutatóterem előtti párkányon, illetve a kutatótermi részlegek és a könyvtár területén ételt és italt elhelyezni és fogyasztani. Étkezés céljából a levéltár épületének földszintjén, I. és II. emeletén található pihenőhelyeket lehet használni.

18/b. Az állami anyakönyvekre vonatkozó kutatási feltételeket és időkorlátokat Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alkalmazásáról című 5/2014. sz. főigazgatói utasítás tartalmazza és szabályozza.

22. A kutató összesen húsz kérést adhat le. Ezen felül új kérés leadására a kutatónak csak akkor van lehetősége, ha a korábban kikért iratanyagot véglegesen visszaadta a kutatóterem felügyelőjének. A levéltár a kutatótermi raktárban egy kutató számára legfeljebb húsz kérési eset – amely összesen nem haladja meg a 0,5 iratfolyómétert – tárolását biztosítja.

25. A kutatásra kikért anyagot a levéltár általános szabályként a kérés beadását követő harmadik munkanapon, 11 órától bocsátja a kutató rendelkezésére.

26. A kikért és átvételre nem került anyagokat a levéltár a kikérés dátumától számított 14. napig tárolja a kutatóterem átmeneti raktárában. Ezt követően az iratok visszahelyezésre kerülnek eredeti helyükre, amelyeket a kutatónak újból ki kell kérnie. A kikért, de rendszeresen nem használt iratok – a Kutatószolgálat által lefolytatott előzetes egyeztetést követően – 30 nap után visszahelyezésre kerülnek. Az augusztusi és év végi zárva tartás (lásd 6/d. pont) során minden iratanyag és digitálisan kutatható tartalom visszahelyezésre és törlésre kerül, amelyet a nyitást követően újból ki kell kérni. Az elektronikus tárhelyre teljesített kérések – az iratanyag típusától függetlenül – az elhelyezéstől számított 30 nap után, amelyre a levéltár a kutatót előzőleg e-mailben figyelmezteti, automatikusan törlődnek.

32/f. A kutató a kutatótermi részleg zárása előtt legkésőbb 20 perccel a függőben lévő kéréseit át kell adnia a kutatószolgálati munkatársak számára, hogy a szükséges adminisztrációs munkafolyamatokat el tudják végezni. A később leadott kérések a következő munkanapon kerülnek rögzítésre és az iratok előkészítésére szánt terminus (lásd a Szabályzat 6. pontját) ezt követően indul el.