Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálatról

Nyitvatartás:

Hétfő: 13 - 16
Kedd: 10 - 13
Szerda: 8 - 16
Csütörtök: 13 - 17
Péntek: zárva

Ügyfeleink telefonon, levélben, személyesen és e-mailen kereshetik fel Ügyfélszolgálatunkat.

A hozzánk forduló ügyfeleket tájékoztatjuk az adatszolgáltatás menetéről és annak lehetőségeiről, az esetlegesen még felkereshető intézmények elérhetőségeiről, más közgyűjteményben, levéltárban történő kutatás lehetőségeiről és esélyeiről, a kért irat kikereséséhez szükséges adatokról és a jogosultság igazolásához szükséges okiratokról.

Személyesen levéltárunk 1139 Budapest, Teve utca 3–5. szám alatt található épületének földszinti ügyfélszolgálatán fogadjuk a hozzánk fordulókat az oldalon található félfogadási időben.

Az e-mailen történt megkeresés esetén az általános tájékoztatáson, "útbaigazításon" túlmenően személyes adatot nem szolgáltatunk, illetve elektronikus levélben érkezett megkeresésre válaszolva személyes, vagy védett adatot tartalmazó dokumentumot nem áll módunkban küldeni. 

E-mail  írásához kattintson ide

 

 

Ügyintézés

A jobb oldali panelen található budapesti tervtári helyrajzi szám alapú kereső használata

A budapesti tervtári helyrajzi szám alapú kereső csak a Fővárosi Önkormányzat Magasépítési Tervtárának iratanyagában keres, más nyilvántartásokban nem.

A Tervtár állománya a fővárosban az 1873-as városegyesítéstől a 2006. évig engedélyezett építkezésekre vonatkozó tervek és iratokból áll. Az állomány nem hiánytalan, teljes mértékben hiányoznak a külső kerületek (XV-XXIII) 1950 előtti tervei.

Egy teljes tervtári dokumentáció tartalma: az adott épület eredeti építési tervei (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok); a különböző átalakítások, bővítések, felújítások, lakásleválasztások építészeti tervei; statikai tervek és számítások; az 1930-as évektől egyes házak központi fűtés tervei; bontási- és felvonótervek; üzletportálok, fényreklámok, boltfeliratok tervei; építési és használatbavételi engedélyek. Az 1950 utáni épületeknél műleírások is. A tervtár állományában gépészeti tervek csak elvétve fordulnak elő.

A könnyebb kutathatóság kedvéért Levéltárunk munkatársai készítettek egy helyrajzi szám alapú adatbázist, amelyet a helyrajzi szám kereső segítségével lehet igénybe venni.

Ha egy helyrajzi szám szerepel a jegyzéken, az csak azt mutatja, hogy az irategyüttes tartalmaz arra vonatkozó anyagot, de nem jelent garanciát arra, hogy ezen belül az Ön által keresett tervfajta vagy építési periódus megtalálható. Erről az anyagba történő betekintéssel győződhet meg.

Az adatbázis legfrissebb, több adatot tartalmazó változata az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül érhető el: a részletes keresésben a "Mai helyrajzi szám (BFL)" mezőt kell kiválasztani.

A helyrajzi számra keresve a következő találatok fordulhatnak elő:
- Nincs találat - A Tervtárban sajnos nem található anyag a keresett helyrajzi számon található épület(ek)ről

- Van iratanyag - A Tervtárban található iratanyag a keresett helyrajzi számon található épület(ek)ről. Ez lehet több vagy kevesebb, a pontos részleteit csak betekintéssel lehet megismerni

- Van iratanyag, határozat - A Tervtárban csak a keresett helyrajzi számon található épület(ek)ről szóló építési határozat található meg (ami valószínűleg nem tartalmaz terveket)

- Van iratanyag, felújítás - A Tervtárban a keresett helyrajzi számon található épület(ek)ről teljes tervanyag nem található, csak felújítással kapcsolatos iratok

- Van iratanyag, felvonó - A Tervtárban a keresett helyrajzi számon található épület(ek)ről teljes iratanyag nem található, csak a felvonó építésével kapcsolatos tervek vannak meg

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a képernyők felbontásától függően a Helyrajzi szám kereső egyes esetekben a Gyakran Ismételt Kérdések alatt található

Ügyfélszolgálati szabályzat
Tanulóidő igazolás

A nyugdíj megállapításához szükséges tanulóviszony igazolása, illetve a nyugdíjba beszámítható tanulóidő igazolása, amennyiben a hozzánk forduló ügyfél nem rendelkezik az igazoláshoz szükséges okmányokkal (szakmunkás-bizonyítvány vagy szakmunkás oklevél). Óvónői / tanítónői aranydiplomához az óvónői- tanítói-képesítő vizsga igazolása. Levéltárunkban úgynevezett tanulói anyakönyvi lapok találhatóak, melyek igazolják az iskolában eltöltött időt, illetve a szakmunkásvizsga tényét, idejét és eredményét. Levéltárunk őriz még továbbá szakmunkásvizsga jegyzőkönyveket, melyek csak a szakmunkásvizsga tényét igazolják.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy levéltárunk csak a Budapest területén működött iskolák anyagait őrzi. A jelenleg még működő iskolák esetében javasoljuk először azok felkeresését. A vidéken tevékenykedő iskolák esetében az illetékes megyei levéltárakat kell megkeresni.

Munkaviszony igazolás

A nyugdíj megállapításához szükséges munkaviszony igazolása, illetve a nyugdíjba beszámítható ún. szolgálati idő igazolása, amennyiben a hozzánk forduló ügyfél nem rendelkezik az igazoláshoz szükséges okmányokkal, és a szóban forgó munkáltató munkaviszony-igazolására alkalmas iratai levéltárunkban megtalálhatóak. Amennyiben a munkáltató iratai nem kerültek levéltári átadásra, úgy referens kollégáink a beazonosításhoz szükséges adatok birtokában tájékoztatják a cég jogutódjáról, vagy felszámolójáról, akinek gondoskodnia kell a nem selejtezhető iratanyag elhelyezéséről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyugdíj-idő kiszámításánál mindig érdemes először a lakcím szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot felkeresni (budapesti lakhely esetén a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az illetékes: http://www.onyf.hu/ 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), akik az esetek túlnyomó részében már rendelkeznek a szolgálati idő elismeréséhez /beszámításához szükséges adatokkal, így Önnek már nem kell igazoló dokumentumokat beszereznie.

Közjegyzői iratok (hagyatéki ügyek)

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy közjegyzői iratot csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. valamint  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  szóló 1995. LVI. tv figyelembevételével, akkor áll módunkban kiadni, amennyiben a kérelmet benyújtó személy az iratban örökösként szerepel, illetve az elhunytnak/örökhagyónak, vagy valamely örökösnek leszármazottja, hozzátartozója, jogutódja, és ezt a szükséges okmányokkal (anyakönyvi kivonat, személyazonosító okmány) igazolja (jogosultság igazolása).

Tájékoztatásul közöljük, hogy levéltárunk csak az 1986. december 31. előtt (kivétel a Központi Iroda, amely 1987 közepe előtt) indult hagyatéki eljárások iratait vette át, a később keletkezett hagyatéki ügyek a Fővárosi Bíróság Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodáján (1055 Budapest, Markó u. 27.) találhatóak. A mutatók közül viszont sok a Fővárosi Törvényszéken van, először onnan kell kikérni az ügyszámot, kjö. számot és csak azután tudjuk kikeresni a kívánt aktát

Építési iratok
Földhivatali iratok

Az átadott tulajdoni lapok lezártak, vezetésük megszűnt. Az érvényes telekkönyvi állapotot igazoló tulajdoni lap másolatért továbbra is az illetékes földhivatalhoz kell fordulni. A lezárt és a levéltárnak átadott papíralapú tulajdoni lapok digitális másolata - az V. és a XIV. kerület kivételével - rendelkezésre áll a Földhivatalnál, így az 1973 utáni telekkönyvi állapot igazolása ügyében - az említett két kerület kivételével - továbbra is az illetékes földhivatalokhoz kell fordulni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a telekkönyvi betétek 1961 előtti alapiratai sem Budapest Főváros Levéltárában, sem az illetékes körzeti földhivataloknál nem lelhetők fel.

Az 1973 utáni alapiratok továbbra is az illetékes földhivatalok őrizetében maradnak.

A társasházi alapító okiratok szintén a földhivatalok őrizetében maradnak

  • Budai telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek 1871-1921
  • Óbudai telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek 1875-1921
  • Pesti telekkönyvi betétek 1878-1926 és segédkönyveik
  • Újpest (1883-1950) és Rákospalota (1885-1934) telekkönyvi betétei
  • az 1920-as évektől 1972/73-ig vezetett Duna-balparti, Duna-jobbparti és peremkerületi telekkönyvi betétek (úgynevezett ősbetétek és az 1960/70-es években újraszerkesztett betétek) és irattári segédleteik, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor készült tulajdoni lap tervezetek;
  • az átadott betétek telekkönyvi alapiratai 1961-1972-ig, valamint ezek irattári segédletei.
  • 1973-tól vezetett papíralapú tulajdoni lapok.
Hadigondozási eljárás

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (2) kimondja, hogy a hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgárságú kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Levéltárában a hivatali megkeresésekkel a Tájékoztatási és közművelődési osztályhoz tartozó Ügyfélszolgálat munkatársai foglalkoznak.

Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény kapcsolatos levéltári adatgyűjtés lehetőségeiről (letölthető pdf)

 

Házasságfelbontási iratok
Adatkezelési tájékoztató
Ügyfélnyilatkozat
Nyilatkozat igazolásról
Űgyfélszolgálati díjszabás

Félfogadási idő

Hétfő: 
13.00–16.00
Kedd: 
10.00–13.00
Szerda: 
08.00–16.00
Csütörtök: 
13.00–17.00
Péntek: 
Zárva

Elérhetőségek

Telefon
(+36) 1 298-7501 / 7502
Cím
H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Levelezési cím
1554 Budapest, Pf. 41.

Budapesti tervtári helyrajzi szám alapú kereső