Változások a levéltári kutatásban

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat és ügyfeleinket, hogy július 1-től a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításra került. A július 1-től hatályos változások a levéltári kutatás eddigi eljárásrendjét is befolyásolják.

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat és ügyfeleinket, hogy július 1-től a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításra került.

A július 1-től hatályos változások a levéltári kutatás eddigi eljárásrendjét is befolyásolják. A törvény 24/A. §. 4. bekezdése értelmében:

„A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a levéltári anyagban azonosítható személyek elhalálozásának időpontjáról kérelemre adatot szolgáltat az iratanyagot őrző közlevéltár számára a 24. § (1) bekezdése és a (2) bekezdésben meghatározott védelmi idők leteltének megállapíthatósága céljából.”

Július 1-jétől BM Személyi Nyilvántartási Adatszolgáltatási és Engedélyezési Osztályhoz kell fordulnunk, ha az iratokban szereplő, általunk nem nyilvántartott és a nyilvántartásainkból nem azonosítható személyek halálozási időpontjáról tájékoztatást kapjunk.

A fenti jogszabályi kötelezettségünk miatt lényegesen megnövekedhet az ügyintézési és előkészítési határidő, előzetes becslésünk szerint – a kikért iratanyag jellegétől függően –akár 5-6 héttel is.

Az ügyfélszolgálati tájékoztatási tevékenységünk is módosult.

„27. § (1) A közlevéltár a kérelmező által megadott – az azonosításhoz szükséges – információk alapján egyedi adatról tájékoztatást nyújt, ha a kérelmező igazolja, hogy az egyedi adat, illetve annak igazolása a kérelmező jogainak vagy érdekének érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

(1a) A tájékoztatási kérelemhez csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát, hogy a megismert egyedi adatokat kizárólag a kérelemben meghatározott célból használja fel. A nyilatkozat hiányában vagy hiányos nyilatkozat esetén a tájékoztatási kérelem teljesítését a levéltár megtagadja.”

A jogszabály értelmében a kérelmezőnek július 1-jétől kérelméhez minden esetben igazolást kell csatolnia arról, hogy a megismerni szándékozott adat jogainak vagy érdekének érvényesítéséhez szükséges; egyúttal nyilatkoznia kell arról, hogy a megismert adatot kizárólag a kérelemben foglalt célra használja fel. A nyilatkozatmintákat az egyes ügyekre vonatkozó tájékoztatási kérelmekhez csatoltuk. A fentiekkel kapcsolatos kérdése esetén forduljon hozzánk elektronikus levélben (bfl@bparchiv.hu címen).