VII. Magyar Várostörténeti Konferencia

Esemény kategória:
2019. november 13–14-én hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Várostörténeti Konferencia, amelynek ez évi témája a városok jogi helyzete, országrendisége és hatalmi reprezentációja a közép- és kora újkorban.

Budapest Főváros Levéltára az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv szerkesztőségével és az MTA Történettudományi Bizottsága Várostörténeti Albizottságával együttműködésben 2019. november 13–14-én hetedik alkalommal rendezi meg a Magyar Várostörténeti Konferenciát, amelynek ez évi témája a városok jogi helyzete, országrendisége és hatalmi reprezentációja a közép- és kora újkorban. A tudományos tanácskozás azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a városok jogi helyzetére, a szabad királyi városok országrendiségére és a városoknak önálló rendként a belpolitikai életben betöltött szerepére és a városok mindehhez kapcsolódó reprezentációjára vonatkozó új kutatásokat bemutassa. A konferencia előadásai az alábbi témakörök köré csoportosulnak:

1.  A városok országrendiségének kialakulása, korai története; a központi hatalom befolyása a városok politikai szerepére; a szabad királyi városok és mezővárosok jogi helyzetének alakulása, annak változásai; privilégiumaik megszerzésének módjai.

2.  Hatalmi konfliktusok egymással és a felső szintű kormányzattal; a városok érdekvédelmi és érdekérvényesítési stratégiái; városi érdekvédelem a vármegyegyűléseken, városi szövetségrendszerek összehangolt érdekérvényesítési taktikája; a szabad királyi városok részvétele, szerepe és érdekeinek képviselete a rendi országgyűléseken; a városi követek megválasztása és tevékenysége, országgyűlési részvételük anyagi és szellemi feltételei és körülményei.

3.  A városok hatalmi reprezentációjának vizuális megjelenítése a belső térben és az országos politikában; a városi reprezentáció építészeti megjelenítése; a heraldikai reprezentáció kialakulása, differenciálódása és jellemző megjelenési formái, városi és királyi címerhasználat összefonódása; az autentikus városi pecsétek vizuális megjelenése és használatának bővülése; az ünnepi és alkalmi térhasználat változásai és reprezentatív funkciói.

Az előadások a következő három szekcióba kerültek beosztásra:

I. szekció: Városi jogok

II. szekció: Érdekérvényesítés eszközei

III. szekció: Reprezentáció

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, Gárdonyi Albert terem
1139 Budapest, Teve utca 3–5.

A konferencia hivatalos meghívója a programmal együtt letölthető innen.

A konferencia hivatalos meghívója a programmal együtt letölthető innen.