Névtárak, személyzeti ügyek

Leírás

Buda és Pest polgárai 1686–1848. Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig. Választói névjegyzékek. Vállalati (Csepel Művek) személyzeti ügyek.

Buda és Pest polgárai 1686-1848. Az adatbázis rekordjai az adott időszakban történt polgárfelvételek adatait rögzítik. 8893 pesti és 7646 budai családfő neve mellett tartalmazzák a polgárjog elnyerésekor feljegyzett foglalkozás egykorú és egységesített mai megnevezését, a származási hely egykorú megnevezését és mai megfelelőjét, fekvésének meghatározását (ország, megye, tartomány), a személy családi állapotát, vallását, a polgárjog megszerzésének időpontját és az érte fizetett összeget. A ‘Megjegyzés’ mező pedig a szóban forgó személy társadalmi állására, származására, rangjára vonatkozó esetlegesen megadott, vagy azóta feltárt adatokra utal.

Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig. Az adatbázis tartalmazza a tisztségeket, hivatalokat betöltő óbudai polgárok nevét, névváltozatait, születési helyét, születésének, halálozásának időpontját, amennyiben az anyakönyvekből kikutatható volt, vallását, foglalkozását, a tisztség, hivatal elnevezését, betöltésének idejét. Ezekből az adatokból állítható össze az egyes tisztségeket, hivatalokat betöltő személyek névsora a tisztség, illetve hivatal létrejöttétől fennállásáig időrendben, másrészt mintegy 1400 óbudai lakos egyéni hivatali pályafutása.

Választói névjegyzékek. A két világháború közötti és a háború utáni népességről rendszeres nyilvántartások nem maradtak fenn, a korabeli lakcímnyilvántartás anyaga elpusztult. A népszámlálási anyagokat feldolgozás után megsemmisítették, csak az 1941. évi népszámlálás és az 1945. márciusi népösszeírás lakásívei maradtak meg. Ezeken felül a korabeli népességre csak a választói névjegyzékek jelentenek viszonylag átfogó nominális forrásanyagot. Az folyamatosan bővülő adatbázis jelenleg az 1945. évi I. kerületi választók adatait tartalmazza: a névjegyzéken szereplők nevét, születési helyét és idejét, foglalkozását, lakcímét.

A levéltári nyilvántartó rendszerben megtalálhatók az 1935–1954. közötti időszakból fennmaradt névjegyzékeken szereplő VI-VII. kerület Király utcai választók adatai. 

vállalati személyzeti ügyek adatbázisa egyetlen levéltári fond, a Csepel Művek személyzeti iratainak (XXIX. 2001.), illetőleg tisztviselő dolgozóinak 1906-1956 közötti személyi dossziéinak feldolgozásával készül. A személyazonosító adatok közvetve rendkívül értékes, anyakönyvi kivonatokat, a végzettséget igazoló iskolai bizonyítványokat, szakmai önéletrajzokat, egészségi állapotot illető igazolásokat, különféle munkahelyi okmányokat, esetenként fényképet és magánlevelezést tartalmazó iratanyaghoz biztosítanak hozzáférést. Ebből közel 5000 rekord készült el (az ABC-rendben letett akták rögzítése jelenleg a H-betünél tart).

Az adatok csak a levéltári nyilvántartó rendszerben érhetők el. Az egyes személyi ügyek a rekordok levéltári jelzete (pl. HU_BFL_XXIX_2001_Horeni Angela) alapján kérhetők ki.