Polgári perek

Leírás

Az adatbázis különböző típusú polgári pereket dolgoz fel, időben a 19. század második felétől a 20. század derekáig terjedően. A leggyakrabban előforduló vagyoni természetű jogvitákon kívül jelentős a házassági bontóperek mennyisége (ez utóbbiak 1918-ig, valamint – töredékes fennmaradás mellett – 1945 után kereshetők). Kiemelendő a Budapesti Királyi Törvényszék iratanyaga, amelynek 1914-ig keletkezett polgári perei esetében a rögzített alapadatokhoz mikrofilmről digitalizált képek is kapcsolódnak, így az az interneten szabadon kutatható. Az érintett bíróságok kivétel nélkül budapestiek ugyan, s így az ügyek is főként fővárosi vonatkozásúak, de számos vidéki peres fél szerepelhet az adatbázisban (a bíróság illetékességét általában az alperes budapesti lak- vagy telephelye határozta meg; válóperek esetében az utolsó állandó együttlakás helye számított).

Az adatbázisban a per típusa és tárgya mellett a fel- és alperesek személyes adatai kerültek rögzítésre (ritkábban rövid ügyleírások is készültek). A rekordok információtartalmát befolyásolja, hogy a feldolgozott iratanyagban rendszerint csak a perben hozott ítéleteket őrizték meg (a pertest nagy része kiselejtezésre került): miután a polgári peres ítéletekben a felek személyes adatait gyakran nem vagy csak hiányosan rögzítik, azok az adatbázisban sem jelenhetnek meg. Jelenleg mintegy 70000 per, illetve mintegy 150-200000 peres fél kereshető.

 A második világháború után indult perekben a rekordokba felvett adatokhoz való hozzáférés a személyes adatok védelmének törvényi előírása miatt korlátozott lehet (rendszerint 1954 után keletkezett perekről van szó).  Az adatbázis-építés és digitalizálás által érintett levéltári iratanyagról részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhat:

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelmeDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
VII.1.d.Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok1891-1915 
VII.2.c.Budapest Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres iratok1872-1918 1872-1914
VII.3.b.Pesti Első Bíróságú Királyi Váltótörvényszék iratai. Peres iratok1841-1861 
VII.4.Budapesti Királyi Kereskedelmi és Váltótörvényszék iratai1876-1895[* peres iratok] 
VII.6.a.Budapest I-III. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Polgári peres és perenkívüli iratok1928-1941 
VII.7.b.Budapest IV. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Sommás perek iratai1894-1895 
VII.12.b.Budapest Központi Királyi Járásbíróság iratai.  Polgári peres és perenkívüli iratok1913-1921 
VII.19.Újpesti Járásbíróság iratai1948[* polgári per] 
XXV.4.bFővárosi Bíróság iratai. Polgári peres iratok.1951-1955 
XXV.44.cPesti Központi Kerületi Bíróság iratai. Polgári peres iratok.1958-1964 
XXV.47.bIV. és XV. Kerületi Bíróság iratai. Polgári peres és nemperes iratok.1961-1972