Az Európai Kutatási Tanács által finanszírozott Nepostrans projekt konferenciája Budapest Főváros Levéltárában

A Politikatörténeti Intézet az Európai Kutatási Tanács (ERC) által finanszírozott Nepostrans projekt keretében nemzetközi konferenciát szervez 2021. november 3–4-én, amelynek társszervezőként Budapest Főváros Levéltára lesz a házigazdája

A Politikatörténeti Intézet az Európai Kutatási Tanács (ERC) által finanszírozott Nepostrans projekt keretében nemzetközi konferenciát szervez 2021. november 3–4-én, amelynek társszervezőként Budapest Főváros Levéltára lesz a házigazdája.

A részletes, angol nyelvű program letölthető:

 erc_pti_bfl_adjustment_program_final.pdf

A konferenciáról:

Az első világháború után kialakult közép-európai rend a nemzetállamokra épült. A soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchiából kialakult soknemzetiségű nemzetállamok egyúttal az etnicitás és a nemzet értelmezését is új alapokra helyezték. A Nepostrans projekt keretében szervezett nemzetközi konferencián ezúttal azt tekintjük át, hogy mit jelentett a háború a nemzeti mobilizáció számára, miként illeszkedett az etnicitás a társadalmat megragadni kívánó további kategóriákhoz (társadalmi osztályok, lojalitás stb.) és miként lakták be az így kialakított teret az új állampolgárok. Miként lett olasz egy fiumei, román egy bánsági, osztrák egy tiroli, mi volt a jelentősége a nyugdíjrendszernek a román nemzetépítésben, hová tűntek a romák Jugoszláviában?

A projektről:

NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe

[Posztimperiális átmenetek tárgyalása: a remobilizációtól a nemzetállami konszolidációig. Helyi és regionális átmenetek összehasonló elemzése a Habsburg Birodalom utáni Kelet- és Közép-Európában]

European Research Council (ERC) Consolidator Grant kutatói pályázat, 2018–2022

Kutatásvezető: Egry Gábor

www.1918local.eu
www.nepostrans.eu

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által finanszírozott Nepostrans projekt arra kérdez rá, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia birodalmi keretei közt elhelyezkedő helyi társadalmak számára mit jelentett az első világháború, az összeomlás és az új államiság. Kilenc kisebb régiót kutatva célunk egy olyan tipológia kidolgozása, ami a helyi viszonyokat és a birodalmi szocializációt alapul véve megmutatja, hogy mit jelentett a birodalmi tapasztalatok folytonossága, ez hogyan segítette vagy akadályozta az alkalmazkodást, és végül mit is jelentett a nemzetállam, ha ezekkel a helyi világokkal kellett alkut kötnie?