Érdekes ex libris-gyűjtemény Budapest Főváros Levéltárában

Révész Kornélnak, a két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb hazai ex libris grafikusának és -gyűjtőjének iratanyaga került a család jóvoltából Budapest Főváros Levéltárába.

Révész Kornélnak, a két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb hazai ex libris grafikusának és -gyűjtőjének iratanyaga került a család jóvoltából Budapest Főváros Levéltárába (HU BFL XIII.79).

Révész iskolai rajztanárként működött 1940-es kényszerű nyugdíjazásáig, emellett pedig grafikusként és gyűjtőként egy több mint félszáz darabos ex libris-gyűjteményt hozott létre. A kollekció darabjai a két világháború közötti időszak jelentős és jellegzetes kultúrtörténeti megnyilvánulásai, sok esetben önálló művészeti alkotásként is értelmezhetőek, sajátos módon tükrözve mind a megrendelő, mind a korszak ízlésvilágát, értékszempontjait, mentális beállítódását. A gyűjtemény szakszerű művészettörténeti értékelésre vár, kiváló forrásbázis egy ilyen típusú kutatáshoz.

A Révész-Gáti család irategyüttesének másik kiemelkedő eleme a grafikus Révész Kornél lánya és veje, Révész Katalin és Gáti László 1939 és 1944 közötti hitvestársi levelezése. A munkaszolgálatra behívott ifjú férj és a fővárosban maradt felesége a vészkorszak feltételei között igyekszik fenntartani kapcsolatukat, betekintést nyújtva ezáltal a háborús körülmények és a származás alapján való megbélyegzés életfeltételeibe, továbbá az 1940-es évek elején érvényesnek tekinthető kapcsolati meghatározottságokba és életmódbeli viszonyokba.

A képeket Kelemenné Gladys Viktória készítette.