Nyílt hozzáférésű adatok mint erőforrás a kulturális szférában

A co:op projekt keretében 2016. május 2-án Linzben „Nyílt hozzáférésű adatok mint erőforrás a kulturális szférában” címen konferenciára kerül sor, ahol Budapest Főváros Levéltára is képviselteti magát.

co:op projekt keretében a Felső-Ausztriai Tartományi Levéltár és az ICARUS (International Centre for Archival Research – Bécs) 2016. május 2-án Linzben „Nyílt hozzáférésű adatok mint erőforrás a kulturális szférában” címen konferenciát szervez, ahol Budapest Főváros Levéltára is képviselteti magát Orthmayr Flóra levéltári informatikai munkatársunk személyében.

A levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, galériákban őrzött kulturális javak digitalizálása korábban nem tapasztalt potenciált rejt magában. Az erőforrások teljes körű hasznosítása azonban csak akkor lehetséges, ha ezek az adatok mindenki számára elérhetővé válnak, és további felhasználásuk is biztosított. Bár hosszú távon e folyamatnak nincs alternatívája, az odavezető út nem egyszerű.

A konferencia a résztvevő kulturális intézmények képviselői számára workshop formában fórumot kíván biztosítani az egymás közötti tapasztalatcserére, párbeszédre és együttműködési lehetőségek felkutatására, hogy minél szélesebb körben biztosítsák a kulturális erőforrásokhoz való hozzáférést.