Szervezeti egység: VII. E-levéltári és Informatikai Osztály

Tóth Gergely

Cikkek Pecséttel megerősítve… Újkori pecsétkiállítás Vác Város Levéltárában. Levéltári Szemle 60. évfolyam (2010) 1. szám 51-52. p.

Tomasek Márton

nincs elérhető publikáció

Szikszai Gyula

nincs elérhető publikáció

Orthmayr Flóra

Tanulmányok The Electronic Archives Project in Budapest City Archives. In: Nina Gostenčnik (szerk.): Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Arhivi v globalni informacijski družbi: zbornik mednarodne konference. [elektronikus kiadvány] Maribor, 2014, Pokrajinski arhiv. pp. 419-426. The Lowest Levels of Archival Hierarchy: Adapting the Container List to ScopeArchiv. In:

Gerhard Péter

Önálló kötet Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. Budapest, 2019, Korall Társadalomtörténeti Egyesület, 371 p. Tanulmányok Los inmigrantes a Catalunya. A bevándorlók Katalóniában. MTA PTI, Budapest, 2000. Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban. Fest Imre és Edmund Steinacker esete. In Aetas, 2008. 3. sz. 25–45. p. Az 1878-as

Bodó Róbert

nincs elérhető publikáció