Szervezeti egység: III. Iratőrző Főosztály

Veresné Lőcsei Anikó

nincs elérhető publikáció

Varga Bálint Péter

nincs elérhető publikáció

Török Ádám

nincs elérhető publikáció

Tompa László

nincs elérhető publikáció

Tasnádi Ákos Pál

nincs elérhető publikáció

Somogyi László

nincs elérhető publikáció

Sarusi Kiss Béla

Tanulmányok Vasgyártás és vasgazdálkodás Murányban a XVI. században. In: Fons (1997). 4. évf. 79-98. p. Élésmesteri és tizedutasítás a XVI. század második feléből. In: Fons 9. évf. (2002.) 203-226. p. A murányi vár élelemellátása a XVI. század második felében. Dobó István Vármúzeum, Studia Agriensia 22. (2001.) 237-276. p. A Pesti

Nagy Sándor

Tanulmányok Két affér a felső-tiszai hadszíntéren 1849 januárjában. In Hadtörténelmi Közlemények, 1998. 1. sz. 172–193. p. Egy renitens honvédtiszt hányattatásai. Petőfi Sándor százados konfliktusai a hadseregben, 1848-1849. In Folia Historica 21. köt. 1998–1999. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2000, 67–83. p. Statáriális eljárás Dimitrije Stanimirović és Naum Kojić ellen 1848 júliusában.

Munkácsi Krisztina

Tanulmányok Berend Béla főrabbi népbírósági pere. In: Századok, 130. évfolyam, 1996. 6. szám. Recenziók Randolph Braham: Új felvetések egy régi témáról – A román nacionalizmus és a holocaust. In: Szombat, 2000. február. Csíki Tamás: A városi zsidóság Északkelet- és Kelet- Magyarországon. (A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és

Málik Zoltán

nincs elérhető publikáció

Mátrai Szabolcs

nincs elérhető publikáció

Magyar Kata

nincs elérhető publikáció

Köllő Mónika

nincs elérhető publikáció

Korinek Tamás

nincs elérhető publikáció

Gyulai Katalin

nincs elérhető publikáció