Szervezeti egység: Vezetőség

Rab Zsuzsánna

nincs elérhető publikáció

Kenyeres István

Történettudomány Könyv 1. Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Budapest, Új Mandátum, 2008. (Habsburg Történeti Monográfiák 2.) 662 p. (1,534.000 karakter) 2.  XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. Szerk. és a bev. tan. írta:

Hermann István

Önálló kötet A pápai temetők története, Pápa, 1996. 104 pp. Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár pápai plébános városleírása a XVIII. század elejéről. Pápa, 1999. 48 pp. (Jókai Füzetek 26.) Mencshely, Budapest, 2002. 204 pp. (Száz Magyar Falu Könyvesháza) Pápai kistérség, Budapest, 2004. (Kincses Könyvek — Kistérségek Értékleltára) 296 pp. (Szöveges

Haraszti Viktor

Tanulmányok A Nemzeti Parasztpárt 1946. november 2-3-i nagyválasztmányi ülése és előzményei LSZ., 1990. (40. évf.) 3. sz. 15-36. old Levéltáros szakmaképek és képzési szintek Németországban LSZ., 1994. (44. évf.) 2. sz. 49-60. old. Papír nélküli iroda: lehetőségek és korlátok, Gazdaság és gazdálkodás, 1998. május, 23-26. old. A gazdálkodó szervezetek levéltári